Connect with us

Marknadsnyheter

Stena Recycling och Cradlenet presenterar unik rapport för övergång till cirkulär tjänstebaserad affärsmodell

Published

on

Den nysläppta rapporten Product-as-a-Service in the circular economy identifierar de utmaningar som finns med affärsmodellen Product-as-a-Service och lyfter fram de möjliggörande strategier för att lyckas i praktiken. Rapporten inkluderar även en metod anpassad till företag som vill ställa om till PaaS.

I en paneldiskussion i samband med att rapporten publicerades deltog Jakob Hansson, SEB, Hanna Skoog, Axfoundation, Viktor Tingström, Lisa& och Fredrik Karlberg, Jonna AB. Elin Bergman från Cradlenet modererade.

I början av året startade Stena Recycling och Cradlenet ett projekt med syfte att accelerera företags möjlighet att ställa om till tjänstebaserade affärsmodeller som kallas Product-as-a-Service (PaaS). PaaS har lyfts fram som möjliggörare i omställningen till cirkulär ekonomi men utvecklingen går långsamt. Rapporten Product-as-a-Service in the circular economy är baserad på en omfattande litteratur och rapportstudie, och intervjuer med nyckelintressenter inom området.

Projektet, som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, riktar sig till att ge små och medelstora företag bättre förutsättningar för att implementera affärsmodeller centrerade kring PaaS.

Rapporten identifierar 9 centrala utmaningar som försvårar övergången till PaaS, som sträcker sig över kategorierna customer acceptance, operational and capability related costs, och financial risk. Till varje utmaning ger rapporten exempel på åtgärder för att komma åt dem. Dessutom innehåller den en metodologi.

– PaaS har omnämnts som en byggsten i den cirkulära ekonomin i över 10 år, och den värdeskapande potentialen är väldokumenterad. Vi ville göra något för att komma åt de 9 praktiska utmaningarna som fortfarande begränsar små och medelstora företag att övergå till PaaS, så att PaaS kan ta fart på allvar. Därför presenterar vi också konkreta lösningsförslag samt verktyg som hjälper företag att påskynda sin utveckling, säger Mats Linder, chef för Stena Recyclings affärsområde Stena Circular Consulting.

– Företag har stort intresse av att ställa om till cirkulära och tjänstebaserade affärsmodeller, men de vill minimera risken att genomföra satsningar som kan misslyckas. Med denna rapport vill vi hjälpa dem med detta genom att visa vad det är som gör att vissa företag lyckas eller misslyckas med sina satsningar och ge enkla instruktioner för hur man bäst ska gå tillväga. Vi fyller på så vis ett hål som tidigare saknats i forskningen, säger Elin Bergman, COO och Vice Ordförande på Cradlenet.

 
Man brukar säga att PaaS-modellen lanserades av Rolls-Royce för nära 60 år sedan när de gick från att sälja flygmotorer till att sälja drifttid. Även om modellen har funnits på marknaden under en lång tid så har det aldrig tidigare funnits bättre förutsättningar för företag att ställa om.

– En slutsats som vi kan göra är att vi idag har den digitala infrastruktur som behövs för att optimera användandet av produkter i en PaaS-modell. Det finns också en helt annan medvetenhet bland företag och kunder, de har insett att en cirkulär ekonomi är något viktigt. Det är en avgörande förutsättning för att företag ska välja att ställa om, säger Mats Linder.

Här finns rapporten i sin helhet.

För mer information kontakta Märta Bergfors, marta.bergfors@stenarecycling.se.

Om Stena Circular Consulting

Stena Circular Consulting (SCC) är en internationell konsultverksamhet och en del av Stena Recycling. SCC:s uppdrag är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara cirkulära lösningar som ger både miljö-och affärsmässigt värde. SCC är ett resultat av Stena Recyclings historia inom återvinning och avfallshantering. Med årtionden av praktisk erfarenhet inom återvinning är SCC idag unikt positionerat att hjälpa företag att bli mer hållbara genom cirkularitet.

Om Cradlenet

Cradlenet är ett nätverk som arbetar för att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi i Sverige genom rådgivning, kunskapsdelning, omvärldsbevakning, evenemang, utbildningar, opinionsbildning och nätverkande lokalt, nationellt och internationellt. Cradlenet är en icke vinstdriven organisation med bas i Stockholm, men har även lokala nätverk i Väst, Syd och Norr. Cradlenet är medgrundare och managing partner till den nordiska samverkansplattformen Nordic Circular Hotspot vars syfte är att driva den cirkulära omställningen i Norden.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.