Connect with us

Marknadsnyheter

Stendörren Fastigheter AB (publ) överväger att emittera gröna, seniora ej säkerställda obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande för befintliga seniora ej säkerställda 21/24 obligationer

Published

on

2023-09-11

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren” eller ”Bolaget”) har givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 11 september 2023. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera ett grönt, seniort icke-säkerställt obligationslån under ett ramverk om totalt SEK 600 miljoner och en löptid om 3,25 år (det ”Nya Obligationslånet”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med den tilltänkta emissionen av det Nya Obligationslånet meddelar Stendörren att de erbjuder innehavare av Bolagets befintliga icke-säkerställda obligationslån med utestående nominellt belopp om SEK 700 miljoner, förfall i april 2024 samt med ISIN SE0015503545 (”Obligationslånet”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka delar av eller hela Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,46 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 11 september 2023 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 14 september 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa omkring den 21 september 2023. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av det Nya Obligationslånet  och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. I samband med allokeringen av det Nya Obligationslånet kommer Stendörren att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering i det Nya Obligationslånet, innan allokering gjort ett giltigt anbud av innehav i Obligationslånet i enlighet med de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

Under förutsättning att det Nya Obligationslånet emitteras och Återköpserbjudandet genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av eventuella delar av Obligationslånet som inte blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslånet. Obligationslånet kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 101,46 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Stendörrens webbplats via följande länk: https://www.stendorren.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) agerar joint bookrunners i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Swedbank AB (publ) har agerat sole structuring advisor till Bolaget i samband med dess gröna finansieringsramverk som verifierats av ISS ESG. Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt återköpserbjudandet.  

Dealer Managers:
 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: dcm_admin@danskebank.se

Nordea Bank Abp: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.se eller telefon: +46 8 518 331 00

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon: +46 72 158 70 92

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2023 kl. 08:15 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

YA Holding erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Published

on

By

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran i enlighet med det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag kl. 15.00 i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Önskar du som aktieägare i Hamlet BioPharma AB information från bolaget via e-post?

Published

on

By

Följande information har nyligen skickats ut via brev-post till aktieägare i Hamlet BioPharma:

Vill du ge oss din e-postadress för att få information från Hamlet BioPharma?

Vi vill från Hamlet BioPharma att så många aktieägare som möjligt ska nås av all information från Bolaget.

Hittills har det varit svårt för oss att nå alla, delvis på grund av olika informationspolicys hos era aktieförvaltare.

Via e-post skulle vi kunna skicka ut all information direkt till er.

Vi ber er därför att skicka oss er e-postadress till info@hamletbiopharma.com och godkänna att vi skickar information till din e-postadress.

Vi kommer att svara per mejl när vi får mejl från dig.

Du kan alltid besöka vår nya hemsida på www.hamletbiopharma.com och läsa mer om oss.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Petter Segelman Lindqvist, CEO Hamlet BioPharma

petter.s.lindqvist@hamletbiopharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan: Presentation av Sandviks rapport för tredje kvartalet 2023

Published

on

By

Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet måndagen den 23 oktober 2023, cirka kl. 11.30.

En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl. 13.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och koncernchef samt av Cecilia Felton, ekonomi- och finanschef.

Presentationen kommer att sändas direkt på vår hemsida home.sandvik/se

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 (0) 8 505 100 31

UK: +44 (0) 207 107 06 13

US: +1 (1) 631 570 56 13

Från cirka kl. 12.30 återfinns presentationsmaterial på home.sandvik/se

Stockholm, 2 oktober 2023

Sandvik AB
 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, Presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter.
 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.