Stendörren Fastigheter emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer

| 11 november, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner SEK inom en ram om 1 200 000 000 SEK . Obligationen förfaller 18 augusti 2025 (löptid om 3.75 år) och löper med en ränta på 3M Stibor+ 390 baspunkter (”Nya Obligationen”).

Stendörren kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. 

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas till att amortera existerande revolverande kreditfaciliteter samt generella företagsändamål.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med nya emissionen. Vinge har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Erik Ranje,

Verkställande direktör

Email: [email protected]

Telefon: +46 70 308 52 09

Per-Henrik Karlsson,

Ekonomidirektör

Email: [email protected]

Telefon: +46 72 158 70 92

Om Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *