Stockholm behöver ett Fokus Järva

| 8 juli, 2022 | 0 kommentarer

Det behövs en sammanhängande satsning och en samlad plan för Järvas utveckling. Skillnaderna i människors livsvillkor har tillåtits att bli för stora. Stockholmare som råkar bo i vissa delar av staden ska inte ha det sämre än kommuninvånare som bor i andra delar. Därför lanserar Socialdemokraterna Fokus Järva.

Järva är ett område med stora kvaliteter och värden. I Järva finns ett aktivt föreningsliv och många eldsjälar. Här finns vackra grönområden, kulturhistoriska miljöer, samlingsplatser och kulturklassade byggnader. Men det moderatledda styret i Stockholm har inte tagit sitt ansvar för Järva. Skillnaderna i människors livsvillkor mellan olika delar av Stockholm har tillåtits att bli för stora.

Stockholm måste nu kraftsamla för Järvas utveckling. Vi vill bygga fler bostäder med rimliga hyror, åtgärda otrygga utemiljöer och skapa nya platser för rekreation. Genom att staden riktar investeringar och planeringsresurser till Järva möjliggörs en mer omfattande stadsutveckling än vad som är möjlig i dag. Det skapar också långsiktiga förutsättningar för marknadens aktörer att bidra till stadsdelarnas utveckling.

– Stockholms stad ska kraftsamla för Järvas utveckling. Alla förvaltningar ska vara med och bidra från sitt håll. Samordning och genomförande ska garanteras genom att en utvecklingschef tillsätts lokalt. Det säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Som en del av Fokus Järva vill Socialdemokraterna också genomföra en ordentlig satsning på skolan samt det brottsförebyggande arbetet. Lärartätheten i skolan ska öka, med början där behoven är som störst. Vi ska också rusta socialtjänsten, satsa på föräldrastöd, anställa fler fältassistenter och se till att det finns fritidsverksamhet för unga.

– Den upplevda tryggheten är lägre i Järva än i övriga delar av staden, trångboddheten för barnfamiljer är betydligt vanligare och skolresultaten är lägre. Genom Fokus Järva vill vi säkerställa en långsiktighet och skapa en sammanhängande satsning för att förbättra levnadsvillkoren, tryggheten och närmiljöerna. Det säger oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Bakgrund:

De senaste åren har prioriteringarna kring Järva legat långt ifrån den ambition som tydliggörs i översiktsplanen. Under innevarande mandatperiod har inga initiativ tagits till att utveckla Järva. I stället har befintliga projekt skurits ned eller helt stoppats. Ett sådant exempel är stadsutvecklingen av Spångadalen.

Stockholms stad behöver starta Fokus Järva. Socialdemokraterna har i budgetförslaget för innevarande år avsatt två miljoner kronor för att komma igång med arbetet. Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd starta Fokus Järva. För att få till en sammanhängande satsning ska övriga berörda nämnder och bolag delta i arbetet och bidra utifrån sina områden. Exempelvis exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, allmännyttan, utbildningsnämnden, SISAB, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Presskontakt: Fredrik Ståhl, [email protected], 076-122 92 23

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.