Connect with us

Marknadsnyheter

Stockholmshem bygger: 96 nya hyreslägenheter i Bromma

Published

on

Stockholmshem bygger sex hus längs Åkeshovsvägen i Åkeslund med totalt 96 lägenheter på egen mark och intill bolagets befintliga 60-talshus. Bostäderna beräknas stå klara för inflyttning under 2025.

– Vi behöver fler hyreslägenheter i en stad som växer. De kommunala bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen vi har i staden för att minska bostadsbristen och tillhandahålla schyssta bostäder till de som vill bo i Stockholm, säger Maria-Elsa Salvo (S), styrelseordförande Stockholmshem.

De nya bostäderna byggs på en tidigare parkeringsplats och tar inga grönområden i anspråk. Garage med parkeringsplatser byggs under bostäderna.

– De nätta punkthusen har utformats för att passa in med omgivningen och Stockholmshems befintliga 60-talshus. Fasaden består av miljövänlig titanzink med inslag av värmebehandlad träpanel, som är både vackert och hållbart, säger Malin Pappila, ÅWL Arkitekter.

Husen har höga krav på hållbarhet och energieffektivisering och byggs med ambitionsnivå Miljöbyggnad Silver.

För att göra det enklare att resa klimatsmart skapar Stockholmshem plats för 240 cyklar och det finns planer på cykelpool och bilpool.

De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 bostäder till år 2040.

Stockholmshems hus beräknas bli klara för inflyttning under 2025.

Fakta

  • Sex punkthus, tre med sex våningar och tre med fyra. De byggs mellan Stockholmshems befintliga 60-talshus och Åkeshovsvägen.
  • Totalt byggs 96 hyreslägenheter på 2-4 rum och kök. Alla lägenheter får balkong eller uteplats
  • Projektet genomförs i samarbete med Ebab i form av Construction Management (CM), delad entreprenad.
  • Dagvattenhanteringen på innergården är utformad så att regnvattnet från taken kopplas ihop med planteringarna för bevattning. Cykelplatserna får gröna tak.
  • 240 p-platser för cykel och det finns planer på cykelpool och bilpool.
  • I garage under de nya husen blir det 94 parkeringsplatser för bil, inklusive förberedelser för laddstolpar. 
  • Mellan de nya husen blir det en gård med växter, pergola, sittplatser och lekplats.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Karolinska Universitetssjukhuset har tagit fram behandlingsrekommendation för kvarstående covidinfektion

Published

on

By

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som insjuknar i covid-19 kan drabbas av persistent, eller kvarstående, aktiv covidinfektion. Det betyder att man inte blir av med viruset trots att man behandlas med antivirala läkemedel. På medicinska enheten för infektion på Karolinska Universitetssjukhuset har man etablerat en metod som kan fungera på infektionen och som nu sprids till andra sjukhus i Sverige.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fick hösten 2022 in en patient som på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar som en följd av cellgiftsbehandling hade fått en persisterande covidinfektion. Trots behandling i två omgångar med antivirala läkemedel så höll sig covidinfektionen kvar och orsakade lunginflammation och gjorde patienten beroende av syrgas dygnet runt.

Överläkare Ola Blennow hade tillsammans med kollegor på medicinska enheten för infektion läst färska rapporter från USA om att kombinera två olika antivirala mediciner kunde ge lovande resultat.

– I normala fall används dessa antivirala mediciner var för sig i 5 dygn med det hade ingen effekt i detta fall. Vi kombinerade därför de två olika medicinerna och förlängde behandlingstiden. Efter 9 dygn hade patienten fortfarande kvar viruset varför behandlingen förlängdes till 14 dagar och då kunde viruset inte längre påvisas, säger Ola Blennow.

Efter den lyckade behandlingen har patienten blivit successivt bättre och behovet av syrgas har minskat drastiskt.

– När vi såg att behandlingen var effektiv så tog vi fram ett protokoll, det vill säga en vårdrutin, för hur man framgångsrikt ska genomföra behandlingen på patienter med persisterande covidinfektion, säger Ola Blennow.

Ytterligare två patienter har behandlats på Karolinska enligt samma protokoll och Karolinska har hjälpt andra sjukhus i Sverige med rådgivning om denna behandling. Idag har ungefär ett halvt dussin patienter i Sverige behandlats enligt protokollet från Karolinska. En rapport om protokollet har nyligen publicerats i den medicinska tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Faktaruta:
Persisterande covidinfektion är inte samma sak som postcovid. Postcovid är sjukdom man kan få efter en genomlevd covidinfektion och man bär inte längre på viruset och är inte smittsam. Persistent covidinfektion betyder att själva covidinfektionen inte ger med sig. Man bär på viruset och är fortsatt smittsam.

Medicinska enheten för infektion på Karolinska Universitetssjukhuset var först i Sverige med att rutinmässigt ge livsräddande kortisonbehandling under pandemiutbrottet våren 2020. Karolinska deltog även i den kliniska prövningen av den första godkända antivirala medicinen remdesivir och var föregångare i introduktionen av antiviralbehandling med monoklonala antikroppar under våren 2021. Karolinska Universitetssjukhuset har vårdat flest svårt sjuka covidpatienter i Sverige.

Rapporten i Oxford University Press: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciad085/7035946?utm_source=advanceaccess&utm_campaign=cid&utm_medium=email

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

presstjanst.karolinska@regionstockholm.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och utsågs till Europas bästa sjukhus 2023 av tidskriften Newsweek. Tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Brist på stöd från chefen – stor anledning till att säga upp sig

Published

on

By

Det är fyra gånger högre sannolikhet att anställda som inte känner stöd från sin chef säger upp sig, än de som känner sig stöttade och känslan av inkludering på arbetet har stor inverkan på hur anställda mår och presterar. Det visar en kartläggning som Boston Consulting Group (BCG) genomfört där 27 000 personer från 16 länder, inklusive Sverige, svarade på frågor om inkludering på arbetsplatsen. “Företag som inte investerar tid i att få sina anställda att känna sig stöttade och inkluderade på arbetet kommer istället behöva lägga betydligt mer tid på att ständigt leta nya talanger”, säger Olof Darpö, partner och delägare i BCG. 

Företag som förbättrar nivån på sitt jämlikhetsarbete, från att tillhöra den lägsta fjärdedelen till en mer genomsnittlig nivå, ökar sina anställdas välmående med 30 procent, samtidigt som sannolikheten för att anställda ska säga upp sig halveras. 

– Ett första steg för att nå verklig förändring är att hitta ett sätt att mäta och kvantifiera nuläget, något som ofta är svårt när det rör sig om människors känsla och uppfattning av sin situation. Samtidigt talar statistiken sitt tydliga språk, de som känner sig delaktiga, lyssnade på och respekterade på sin arbetsplats är mycket mer benägna att inte bara stanna på sina arbeten längre, utan också prestera bättre i sin yrkesroll, säger Olof Darpö, delägare på BCG i Sverige och ansvarig för organisationens förändringsarbete inom mångfald, inkludering och likabehandling lokalt. 

Tre faktorer som spelar stor roll för känslan av inkludering på arbetet enligt BCG:s mätningar: 

1. Mångfald i ledningsgruppen. I företag med bred representation i ledningsgruppen uppger 86 procent av svenska medarbetare att de känner sig hemma i företaget, till skillnad från 60 procent när mångfalden brister. 

2. Engagemang från ledningsgruppen. I Sverige uppger 87 procent av medarbetarna att de känner sig värderade och respekterade när seniora ledare visar att de är engagerade i mångfalds- och likabehandlingsfrågor, i relation till 58 procent när det engagemanget inte syns. 

3. Chefers engagemang. När chefer skapar en trygg arbetsmiljö uppger 81 procent av medarbetarna i Sverige att de känner att deras perspektiv är viktigt, en siffra som sjunker till 42 procent hos de med chefer som inte skapar en trygg arbetsmiljö.  

– Att skapa en inkluderande miljö handlar om möjligheten för alla medarbetare att vara sig själva fullt ut på jobbet. Det kan exempelvis handla om att vara öppen med sin sexuella läggning, socioekonomiska bakgrund eller privata omständigheter. De medarbetare som uppger sig kunna vara öppna med vilka de är, presterar bättre och stannar längre på sina arbetsplatser. BCG BLISS-index ger ett brett analytiskt bevis på att inkludering direkt påverkar besluten som människor fattar kring sina arbetsplatser, säger Olof Darpö. 

För att kartlägga människors känsla av inkludering och hur man mår på sitt arbete, i vilken utsträckning detta leder till planer på att säga upp sig och vilken roll chefen spelar i detta, har BCG skapat verktyget BLISS Index (Bias-free, Leadership, Inclusion, Safety and Support). Det är ett effektivt sätt för att mäta och kartlägga företags inkludering av anställda, samt de anställdas välmående och känsla av möjlighet att påverka sitt arbete.  

BCG BLISS Index undersöker och kartlägger hur ett företag jobbar med beteenden, ledarskap, inkludering, trygghet och stöd för och med de anställda. I 2023 års BCG Bliss Index-undersökning har 27 000 personer från 16 länder, inklusive Sverige, svarat på frågor om inkludering på arbetsplatsen. 

Läs mer om BCG BLISS Index här.  

Ulrika Engellau
Presskontakt
+46761271619
engellau.ulrika@bcg.com

Om Boston Consulting Group
Boston Consulting Group (BCG) är är ett globalt managementkonsultföretag som samarbetar med ledande bolag över hela världen för att tackla deras största utmaningar. Vi är marknadsledande i Norden och arbetar med företag runt om i hela Sverige. I globala team med bred branschkompetens utmanar vi status quo och hjälper organisationer att växa, utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med över 90 kontor i fler än 50 länder. För mer information, vänligen se www.bcg.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ChloraSolv visar signifikant högre antibiofilmaktivitet in vitro jämfört med andra debrideringsprodukter i nyligen publicerad artikel

Published

on

By

I en nyligen publicerad artikel i Wounds UK dras slutsatsen att ChloraSolv sårdebrideringsgel visar betydligt högre antibiofilmaktivitet, in vitro, jämfört med andra debrideringsprodukter och metoder. Detta resultat bekräftar ytterligare ChloraSolvs förmåga att kombinera uppmjukning av devitaliserad vävnad och antibiofilmaktivitet.

Den kvalitetsgranskade artikeln ”The in vitro antibiofilm performance of ChloraSolv® Wound Debridement Gel” (författare Dr Daniel Metcalf, Dr Kate Meredith och Susanne Olausson) publicerades nyligen i tidskriften Wounds UK, Vol 19, No 1, 2023. Artikeln finns här.

I artikeln dras slutsatsen att ChloraSolv visade betydligt högre antibiofilmaktivitet jämfört med andra debrideringstekniker och -produkter. Även om denna studie endast undersökte antibiofilmaktiviteten in vitro hos ChloraSolv, så stödjer den, i kombination med nyligen genomförda kliniska studier som fokuserade på enklare debridering av devitaliserad vävnad, ChloraSolvs förmåga att kombinera uppmjukning av devitaliserad vävnad och antibiofilmaktivitet.

”Vi är självklart mycket nöjda med slutsatserna från artikeln, särskilt gällande den överlägsna antibiofilmaktiviteten hos ChloraSolv jämfört med de andra sårdebrideringsprodukter och metoder som är tillgängliga för vårdpersonal. Resultaten stärker ytterligare evidensen att ChloraSolv skapar förutsättningar för enkel, effektiv och skonsam debridering genom att kombinera uppmjukning av devitaliserad vävnad och antibiofilmaktivitet”, säger Björn Larsson, VD, RLS Global.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Tel: +46 766 20 17 25

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserat på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS Global produkter under varumärket ChloraSolv® för indikationer inom avancerad sårvård.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat sårvård och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron arbetar RLS Global med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS Globals övertygelse är att företagets plattformsteknologi och dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på rls.global.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.