Stor satsning på test och demo-miljö i Piteå

| 19 september, 2022 | 0 kommentarer

Nu har RISE utbyggda test och demo-miljö i Piteå invigts. Här arbetar idag ca 35 forskare, ingenjörer och tekniker, och kompetensen och infrastrukturen är i vissa delar världsledande. Den utbyggnad som skett stärker RISE förmåga att accelerera den gröna industriella revolutionen.

– De här investeringarna och utbyggnaden av våra lokaler i Piteå är helt nödvändiga för att vi ska kunna möta de ökade behovet av forskning, utveckling och uppskalning som behövs för omställningen till en cirkulär bioekonomi. Redan idag attraherar vi kunder och samarbetsparter från hela världen tack vare vår kompetens och utrustning inom området. Under de kommande åren investerar vi på RISE 350 mkr för att ytterligare stärka vårt testbäddserbjudande inom bioraffinaderi och etablera ett centrum i världsklass centrum för uppskalning av processer inom cirkulär bioekonomi. Det här är en viktig pusselbit i det bygget, säger Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa på RISE.

Landshövdingen i Norrlands län, Lotta Finvik, uttryckte vid invigningen sin belåtenhet över forskningsanläggningen.

– Det är i Norrbotten det händer! Våra framgångsfaktorer med teknikutveckling och spetskompetens inom en rad framtidsområden, tillsammans med ett mycket gott samarbetsklimat mellan länets aktörer i form av innovativa SME, etablerad industri som ställer om och samhällets egna aktörer, får saker att hända i rätt riktning. Vi vill alla bidra till den gröna omställningen – tillsammans!

Under anläggningens tak forskar man bland annat om solel i nordliga förhållanden, återvinning av komplexa avfallsströmmar och förnybara bränslen. 

För mer info kontakta:

Johanna Mossberg, Avdelningschef Bioraffinaderi och energi, RISE

[email protected], +46 76 876 72 29

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.