Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin pappersanläggning i Maxau till Schwarz Produktion

| 13 september, 2022 | 0 kommentarer

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2022-09-13 kl. 9.30 EEST

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin anläggning för pappersproduktion i Maxau, Tyskland, med alla tillhörande tillgångar, till Schwarz Produktion, en del av Schwarz Group, och en av världens största detaljhandelskoncerner. Bolagsvärdet uppgår till omkring 210 miljoner euro, och avyttringen förväntas ske i början av 2023, med förbehåll för myndighetsgodkännande.

Transaktionen ingår i den tidigare aviserade planen att avyttra fyra av Stora Ensos fem pappersanläggningar. I linje med företagets strategi fokuserar Stora Enso på långsiktig tillväxt för sina förnybara produkter inom förpackningar, byggprodukter och innovationer inom biomaterial.

– Vi är mycket nöjda med det här avtalet eftersom det uppfyller vårt mål att skapa en långsiktigt hållbar framtid för Maxau-anläggningen och dess anställda. Vi kommer att fortsätta avyttringsprocessen för de tre återstående pappersanläggningarna i Nymölla, Hylte och Anjala, säger Seppo Parvi, CFO på Stora Enso och chef för divisionen Paper.

Schwarz Produktion förväntas överta ägandet av Maxau-anläggningen i början av 2023. Schwarz planerar att fortsätta bedriva pappersproduktion på anläggningen, och de 440 anställda inom Maxaus bruksorganisation kommer att omfattas av transaktionen. Stora Enso kommer att fortsätta driva Maxau-anläggningen och tillgodose dess kunder av superkalandrerat papper (SC) tills dess att transaktionen är slutförd.

Transaktionen kommer att minska Stora Ensos årliga kapacitet av SC-papper med 530 000 ton. Baserat på 2021 års siffror förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med ungefär 250 miljoner euro. Med förbehåll för justeringar på slutdatumet kommer Stora Enso att bokföra en engångsvinst från avyttringen på cirka 50 miljoner euro i sitt rörelseresultat enligt IFRS under det första kvartalet 2023, vilket betraktas som en jämförelsestörande post.

Avyttringsprocessen fortgår för de återstående pappersanläggningarna i Nymölla, Hylte och Anjala, utan någon fastställd tidpunkt för slutförandet. Processen har ingen direkt påverkan på Stora Ensos pappersverksamheter, som fortsätter att tillgodose sina respektive kunder. En förstudie pågår vid anläggningen i Langerbrugge gällande en potentiell konvertering av en av de två papperslinjerna till en produktionslinje för wellpappråvara. Stora Enso fortsätter att tillgodose Langerbrugges papperskunder åtminstone fram till slutet av 2024.

Stora Enso har för närvarande fem anläggningar för pappersproduktion. Totalt sett har divisionen Paper för närvarande cirka 2 300 anställda. Under 2021 uppgick Paper divisionens nettoomsättning till 1 703 miljoner euro.

Om Schwarz Produktion

Schwarz Produktion är det övergripande varumärket för Schwarz Groups tillverkningsföretag. Sammanlagt tillverkar de mer än 4 500 anställda hos företagen inom Schwarz Produktions livsmedel av hög kvalitet, samt hållbara förpackningar och material för detaljhandelskedjorna Lidl och Kaufland. Utöver mineralvatten och läsk tillverkar Schwarz Produktion även choklad, torkad frukt, bakverk, kaffe och glass. Därutöver är tre plast- och återvinningsanläggningar centrala delar i ett unikt PET-materialkretslopp. Här tillverkas PET-flaskor främst av 100 % återvunnet material. Mer information om Schwarz Group: gruppe.schwarz/en.

 

De senaste pressmeddelandena om Stora Ensos pappersanläggningar:
29 mars 2022: Stora Enso planerar avyttring av fyra pappersanläggningar för att fokusera på strategiska tillväxtområden
7 juni 2022: Stora Enso utvärderar tillväxtpotentialen i återvunnet förpackningsmaterial genom konvertering i Langerbrugge

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349 

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
Tel. +46 70 210 7691 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

 

STORA ENSO OYJ

 

 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349 

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
Tel. +46 70 210 7691 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.