Connect with us

Marknadsnyheter

Studerar möjligheter att bromsa utveckling av artros

Published

on

Många som drabbas av artros i ett knä har tidigare skadat en menisk. Därför studerar Patrik Önnerfjord meniskens roll i sjukdomsprocessen som leder till knäartros. Han hoppas kunna hitta metoder för tidig upptäckt av sjukdomen och göra det möjligt att bromsa sjukdomens utvecklingsförlopp. Forskningen bedrivs i hög grad baserad på modern teknik och ett nytt anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse har gjort det möjligt att uppdatera laboratoriet med ny apparatur som säkrar arbetet.

Var fjärde svensk över 45 år har diagnostiserats med artros. Sjukdomens mörkertal är dock stort. Artros innebär smärta och funktionsnedsättning för patienterna och stora kostnader för samhället i form av vårdinsatser och sjukskrivningar. Sjukdomen är kronisk och i nuläget saknas effektiv behandling. Patrik Önnerfjord, docent och forskare på avdelningen för Molekylär skelettbiologi vid Lunds universitet, bedriver teknikintensiv forskning om led- och artrossjukdom. På senare år har han fokuserat på meniskens betydelse för utveckling av knäartros, den vanligaste formen av artros.

Söker möjligheter att bromsa förloppet
”Vi vet att skador på menisken är en starkt bidragande orsak till att personer, många år efter en meniskskada, drabbas av knäartros. Samtidigt är det bara en av flera olika grundorsaker som alla leder till en liknande sjukdomsbild”, säger Patrik Önnerfjord och nämner genetiska förutsättningar, tidigare knäskada och återkommande inflammationer som andra möjliga orsaker till knäartros.

Artros utvecklas långsamt och en patient kan ha haft sjukdomen i många år innan symptomen ger sig till känna. Sjukdomens långsamma process gör den svår att studera, men Patrik Önnerfjord och hans kollegor har utvecklat en ny forskningsmodell som avsevärt förbättrar förutsättningarna. Den är baserad på meniskvävnad från donatorer. I laboratoriet försöker forskarna efterlikna sjukdomsförlopp som hos patienter kan pågå i flera år men nu kan kortas ner och studeras på några veckor. Med den nya forskningsmodellen på plats är det dags för nästa steg.

”Nu handlar det om att påverka processen. Vi studerar möjligheten att bromsa förloppet till exempel genom att tillsätta bioaktiva komponenter som kan vara peptider* eller läkemedel, potentiella eller redan existerande. Om vi kan bromsa sjukdomens förlopp på laboratoriet så har vi kommit en bit på vägen mot en möjlig behandling.”

Framtida läkemedel
Patrik Önnerfjord vill få fram ny kunskap om de basala mekanismerna bakom artros och de tidiga stadierna av sjukdomsförloppet. Därför arbetar han med att försätta frisk vävnad, odlad i laboratoriet, i miljöer som tros ge upphov till artros och så följer han förloppet. Det kan till exempel handla om att frisk vävnad utsätts för en inflammation som i sin tur startar en aktivering av enzymer som bryter ner vävnaden på ett sätt som motsvarar det faktiska sjukdomsförloppet.

”Ny förståelse för de tidiga molekylära processerna vid artros kan öppna upp för ny och bättre diagnostik och individuell prognostisering av sjukdomen. På sikt kan vårt projekt också leda till läkemedelsutveckling och behandlingar som kan bryta sjukdomsförloppet innan leden fallerar”, förklarar Patrik Önnerfjord.

Han utvecklar också kunskap genom att jämföra brosk från personer som har artros med brosk från friska och från personer som har tidiga tecken på sjukdomen. Därtill studerar han ledvätska – en källa som är rik på information men svårare att få tillgång till än till exempel blod.

”Ledvätskan är första anhalten när det gäller frisättning av vävnadsproteiner till att förstå vad som händer i leden. Om det pågår nedbrytning i menisken, i brosket eller i ledhinnan så återspeglas det i ledvätskan. Dessutom är den lokal och har högre koncentrationer av de relevanta ämnena än till exempel ett blodprov som ju reflekterar hela kroppen och ger ett mer utspätt och svårtolkat resultat. Med ledvätska från ett specifikt knä är det troligt att det som syns i vätskan återspeglar det som händer i just det knät.”

Kräver avancerad apparatur
Forskarna följer processerna på extremt detaljerad nivå, de studerar bland annat frisättning av proteiner och kartlägger molekylära processer och förändringar i menisk, ben, brosk och ledvätska. Det kräver avancerad laboratorieteknik. För några år sedan kunde Patrik Önnerfjord och hans kollegor köpa en masspektrometer** tack vare ett anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse och  ytterligare 400 000 kronor från stiftelsen har använts till ett nytt så kallat LC-system – en delapparatur i ett större system vars huvudteknik är masspektrometri. LC-systemet behandlar proverna innan de går in i masspektrometern och gör det möjligt att köra mer komplexa prov.

”Den nya apparaturen ersätter en motsvarande som var tio år gammal. Med den nya kan vi arbeta lite snabbare, men den främsta fördelen är att vi nu har en säkerhet; om den går sönder kan jag få den reparerad och kan fortsätta mitt arbete. Den tryggheten är värd mycket.”

* Peptider är kedjor av 50 eller färre aminosyror. Skillnaden mellan en peptid och ett protein är storleken, då proteiner är byggda av mer än 50 aminosyror. Peptider kan ha många olika funktioner, som exempelvis signalering inuti och mellan celler och organ.

** En masspektrometer är ett instrument som används vid masspektrometri, en analytisk laboratorieteknik för att separera komponenterna i ett prov baserat på deras molekylvikt.

Bilder:

  1. Patrik Önnerfjord, Foto: Olle Dahlbäck, Lunds universitet
  2. Patrik Önnerfjord vid det nyinköpta LC-systemet vilket är kopplat till massspektrometern som syns till vänster, Foto: Sara Bodahl, Lunds universitet

För mer information, v.v. kontakta:

Christina Backman
Styrelseordförande

Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 727 19 70 45
christina@backmanconsult.se  

Olle Larkö 
Styrelseledamot
Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 71 40
olle.larko@sahlgrenska.gu.se

Patrik Önnerfjord
Docent
Avdelningen för Molekylär skelettbiologi,
Lunds universitet
Tel: +46-(0)46 222 31 29
patrik.onnerfjord@med.lu.se

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till och med 2022 har 591 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 1014 MSEK, varav 49 MSEK beviljades 2022. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Aktieägarrapporten 2023

Published

on

By

Aktieägarrapporten ger en unik bild av hur aktieägandet i Sverige såg ut 2023 och hur det har utvecklats över tid. Den belyser skillnader i aktieägandet mellan privatpersoner, juridiska personer och utländska ägare. Rapporten ger också en ingående bild av aktieägandet mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och regioner.

Euroclear Sweden har licens från Finansinspektionen att hålla aktieägarregistret över Sveriges alla noterade bolag i egenskap av Sveriges värdepapperscentral.

Underlaget i rapporten utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, vilket för närvarande är totalt 1 659 bolag. Årets rapport är den sjunde upplagan.

Ladda ned Aktieägarrapporten 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef, Euroclear Sweden
072-225 69 00, cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 1 700 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Astronomer hittar vatten där nya planeter bildas

Published

on

By

Ett internationellt forskarlag har hittat vattenånga runt en ung solliknande stjärna, exakt i de områden där planeter nu kan vara på väg att bildas. Forskarnas studie visar hur vatten kan påverka utvecklingen av ett planetsystem – precis som det gjorde i vårt eget solsystem för flera miljarder år sedan. Upptäckten har möjliggjorts av instrument som har utvecklats bland annat på Chalmers.

Studien, som publiceras idag i Nature Astronomy, avslöjar att stjärnan HL Tauri omges av minst tre gånger så mycket vatten som i alla jordens hav. Vattenångan finns i den inre delen av en skiva av gas och stoft som omger stjärnan. HL Tauri är bara en miljon år gammal, och ligger 450 ljusår från jorden i stjärnbilden Oxen.

Forskarnas resultat pekar ut områden där vattenångan kan påverka den kemiska sammansättningen i de planeter som kan bildas runt stjärnan. Stoftkornen i skivan utgör frön för planetbildning, genom att de kolliderar och klumpar ihop sig till allt större kroppar som kretsar runt stjärnan. Astronomerna tror att stoftpartiklarna fäster bättre vid varandra i de områden där det är tillräckligt kallt för vattnet att frysa – en idealisk plats för planetbildning.

Tidigare har det inte varit möjligt att kartlägga hur vatten är fördelat i en stabil och sval gas- och stoftskiva runt en ung stjärna – den typ av skiva som erbjuder de bästa förutsättningarna för planetbildning runt stjärnor. Men nu går det att göra med superteleskopet Alma i Chile.

De nya observationerna gjordes med radiomottagare för två olika frekvensområden – band 5 och 7. Almas band 5-mottagare har utvecklats vid Onsala rymdobservatorium på Chalmers, med bidrag från European Southern Observatory (ESO).

– Alma är den enda anläggningen i världen som kan observera fördelningen av vatten i en sval planetbildande skiva, säger Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi på Chalmers och medförfattare till studien. Tack vare band 5-mottagarna kan Alma nu observera i ett nytt frekvensområde, med huvudsyftet att just detektera och avbilda vatten i vår del av universum.

Bildtext:
Ett internationellt forskarlag har identifierat vattenånga i en gas- och stoftskiva runt en ung stjärna, exakt i de områden där planeter kan vara på väg bildas. De blå områdena i bilden visar vattenånga, i de nya observationerna som gjorts med teleskopet Alma. Nära centrum av skivan och den unga stjärnan är gasen varmare och ljusare. Områdena i rött har observerats tidigare med Alma och visar fördelningen av stoft runt stjärnan.
Bild: Alma (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Facchini m. fl.

Länkar:

För mer information, kontakta:

  • Robert Cumming, astronom och kommunikatör, Onsala rymdobservatorium på Chalmers, 070-493 31 14, robert.cumming@chalmers.se
  • Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi, Chalmers, 031-772 63 54, wouter.vlemmings@chalmers.se  

Båda kontaktpersonerna talar engelska, och Robert Cumming talar även engelska. På Chalmers har vi podd-studior och filmutrustning på plats och kan bistå vid förfrågningar om tv-, radio- eller podd-intervjuer.

Johanna Wilde
Presskommunikatör
031-772 2029
johanna.wilde@chalmers.se

________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. 

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Det är tillåtet att ladda ner, sprida och använda bifogade bilder och illustrationer, om inget annat anges, för publiceringar i samband med Chalmers pressmeddelanden så länge Chalmers och fotograf/illustratör står med som upphovsperson där möjlighet ges. Det är tillåtet att beskära och justera i materialet för att anpassa format för publikation men det är ej tillåtet att omarbeta originalet på ett sådant sätt att det ändrar den ursprungliga innebörden. Materialet är avsett att användas i redaktionellt syfte. Kommersiell användning, som del i marknadsföring av varor och tjänster, är inte tillåten.

Vi vill att Chalmers och våra fotografer och illustratörer namnges i samband med publicering där det är möjligt enligt följande modell:

  • Foto: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn
  • Grafik/Illustration: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Omvandling av aktier i NCC AB, februari 2024

Published

on

By

Läs original

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under februari 2024 har på aktieägares begäran 4 651 501 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 161 275 551.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 99 760 956, varav 6 834 955 aktier av serie A och 92 926 001 aktier av serie B. NCC innehar 2 099 221 B-aktier i eget förvar.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of External Relations NCC, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Media bank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 11.00 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.