Studsviks delårsrapport för första kvartalet 2022

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer
  • Försäljningen under första kvartalet ökade med 13 procent i lokala valutor till 187,8 (162,8) Mkr med ett rörelseresultat på 7,0 (8,0) Mkr och en rörelse-marginal på 3,7 (4,9) procent.
  • Inom Avvecklings- och strålskyddstjänster har pandemin samt en förändrad mix av tjänster påverkat resultatet negativt jämfört med första kvartalet i fjol.
  • Bränsle- och materialteknik har haft en stark inledning på året. I slutet av kvartalet pausades affärer med den ryska kunden TVEL.
Kvartal Helår
Q1 2022 Q1 2021 2021
Försäljning, Mkr 187,8 162,8 798,3
Rörelseresultat, Mkr 7,0 8,0 85,8
Rörelsemarginal, % 3,7 4,9 10,7
Resultat efter skatt, Mkr 0,2 2,3 63,2
Fritt kassaflöde, Mkr –40,4 9,9 71,4
Nettoskuld, Mkr –10,3 17,5 –44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % –2,6 5,3 –11,6
Resultat per aktie efter skatt, kr 0,02 0,28 7,69
Eget kapital per aktie, kr 47,78 39,97 47,12

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Karlsson ekonomidirektör, tfn 076-002 10 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl.12:00.

www.studsvik.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.