Styrelsen för Inwido AB drar tillbaka förslaget om aktieutdelning, med anledning av Coronavirusets spridning

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 08:45 CET.

Styrelsen för Inwido AB har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till Årsstämman 2020 om 3,50 SEK per aktie. Beslutet har fattats trots att Inwidos finansiella ställning är god och signalerar ingen förändring i bolagets utdelningspolicy eller framtida utdelningsambitioner.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av Covid-19. I nuläget är det omöjligt att bedöma hur långvarig eller allvarlig den nuvarande situationen och dess effekter kommer att bli, varför styrelsen motiverar dagens beslut med att det är viktigt att bolagets finansiella ställning är så stark som möjligt inför tänkbara framtida utmaningar och möjligheter.

Det är därför styrelsens bedömning att det i samband med bokslutskommunikén för 2019 kommunicerade förslaget om utdelning, under gällande omständigheter inte längre är försvarligt då Inwido kan komma att behöva en ökad finansiell beredskap framöver. Styrelsen har beslutat att till årsstämman den 5 maj föreslå en utdelning om 0 SEK per aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: [email protected]

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido 6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7 procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *