Styrelsen för Sivers Semiconductors AB har beslutat om nyemission av aktier av serie C samt återköp och omvandling av aktier av serie C

| 5 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i Sivers Semiconductors AB den 20 maj 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 11 315 521 aktier av serie C. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C.

Syftet med nyemissionen och återköpet av aktier av serie C är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

Styrelsen har med stöd av bemyndigandet enligt ovan beslutat om nyemission av 3 300 000 C-aktier. Nordea Bank Abp har tecknat samtliga aktier. Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Styrelsen har vidare beslutat om återköp av samtliga 3 300 000 aktier av serie C för ett pris om 0,52 kronor per aktie samt att omvandla 2 200 000 aktier av serie C till stamaktier. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, vd och koncernchef  
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *