Connect with us

Marknadsnyheter

Succéstart för utbildningen AI for Executives i Göteborg

Published

on

I slutet av januari genomfördes den första modulen av det nya programmet AI for Executives på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under två dagar fick de 29 deltagarna lyssna till erfarna och tankeledande föreläsare som gav en inledande förståelse för vad AI är och hur det kan användas strategiskt. Intresset för programmet är stort och den första modulen mottogs mycket positivt.

      ​​​

Programmet AI for Executives utgår från att kunskapen om potentialen i AI måste finnas där de strategiska besluten fattas. Det är utformat för chefer och ledare, med eller utan teknisk bakgrund, som behöver utveckla sin förståelse för AI för att kunna ta fram en AI-strategi för den egna verksamheten. Programmet består av fyra moduler varav de tre första ges i regionala omgångar vid universiteten i Göteborg, Uppsala och Stockholm. Datum och föreläsare varierar mellan orterna men innehållet är gemensamt. I den fjärde modulen samlas deltagarna från alla tre universiteten under en gemensam heldag i Stockholm som arrangeras av AI Sweden, det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens.

Den 25-26 januari genomfördes den första modulen i Göteborg med namnkunniga föreläsare som Göran Lindsjö och professorerna Robin Teigland och Miroslaw Staron. Ett stort intresse för programmet har medfört att antalet deltagare har tillåtits att växa något. Gruppen i Göteborg består av 29 erfarna personer med chefsansvar, varav elva från offentlig sektor. Nätverkande och utbytet inom gruppen utgör väsentliga komplement till kunskapen som förmedlas av föreläsarna. 

Nöjda deltagare
Vid modulens avslutande summering var det många av deltagarna som sade sig se ett stort behov av ökad kunskap och medvetande om AI hos både medarbetare, ledning och styrelse. Flera reflekterade också över vikten av kvaliteten på – liksom korrekt hantering av – den data som är central för att träna egna AI-algoritmer. Dessutom var det många deltagare som redan efter den första modulen snabbt ville få den egna organisationen att sätta igång med AI-implementering, integrera det i verksamheten och lära sig längs vägen.

Så här kommenterar några av deltagarna den första modulen:

Gull-Britt Eide, kommundirektör, Lerums kommun:
”Det har varit två fantastiskt inspirerande dagar med många bra diskussioner och insikter. Jag har redan fått en mycket bättre förståelse för vad AI är och inser att det bästa sättet att ta sig an AI är att ta ägarskap för de egna frågorna och våga pröva. Nu får AI ta plats. Jag kommer att ta med de frågor vi tar upp i utbildningen till min ledningsgrupp för att åstadkomma en bredare förankring och förståelse. De här dagarna gav mig otroligt mycket energi, nu ser jag fram emot nästa omgång.”

Patrik Andersson, Group CIO, Stena Rederi AB:
”Superintressant inledning på programmet med både nya insikter och verifiering av redan tagna beslut rörande vår organisations evolution till att bli ’AI-ready’ och ’AI-literate’. Tekniken är såklart en viktig komponent i denna evolution, men för att nå framgång så måste den högsta ledningen förstå vad AI är, dess möjligheter samt risker. Bra mix av deltagare från olika branscher att nätverka med och få perspektiv från. Ser fram emot resten av programmet.”

Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden:
”Redan efter första modulen har jag en bättre helhetsförståelse för vad AI är, inte minst i förhållande till mänsklig intelligens. Det breda angreppssättet inspirerar till fortsatta diskussioner och fortsatt arbete i min organisation.”

Ny programstart i september
”Att förstå AI tillräckligt väl för att ha det vi kallar beställarkompetens ligger högt på de flesta beslutsfattares agenda just nu. Vi är stolta över att, tillsammans med enheterna för uppdragsutbildning vid Stockholms och Uppsala universitet samt AI Sweden, ha skapat AI for Executives. Vi är också mycket nöjda med att gruppen som valt att bygga sin AI-kompetens hos oss i Göteborg är både senior och har en imponerande bredd. Det borgar för den eftersträvade höga nivån i diskussionerna”, säger Håkan Ericson, vd, GU Executive Education.

Ytterligare en omgång av programmet AI for Executives i Göteborg planeras starta i september 2024. Intresseanmälan är öppen.

Om programmet:
AI for Executives är ett unikt samarbete mellan uppdragsutbildningsföretagen vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet och det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, AI Sweden. Programmet präglas av namnkunniga föreläsare med internationella erfarenheter från näringsliv, akademi och politik.

Utbildningen ges huvudsakligen på svenska vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala och löper över sex dagar fördelade på fyra moduler. De tre första modulerna (sammanlagt fem heldagar under tre månader) levereras i regionala programomgångar vid vardera av de tre universiteten. Innehållet är gemensamt men datum och föreläsare varierar mellan orterna. Programmet avslutas med en heldag i Stockholm, levererad av AI Sweden, då deltagarna från samtliga universitets omgångar medverkar.

Föreläsare på programmet i Göteborg våren 2024: Robin Teigland, Göran Lindsjö, Johan Magnusson, Sandor Albrecht, Matilda Arvidsson, Miroslaw Staron, Pontus Wärnestål, Johan Ripgården och Viktor Elliott som också är akademisk programledare tillsammans med Victor Appelgren.

Mer information om programmet och formulär för intresseanmälan avseende höstens omgång finns här:
AI for Executives – ta kontroll över AI-resan i din organisation | GU Executive Education (guexed.com)

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Ericson, vd, GU Executive Education
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Bilder:
1. Uppmärksamma deltagare på programmet AI for Executives.
2. Professor Miroslaw Stavron föreläser om maskininlärning, data och AI-algoritmer.
Foto: GU Executive Education

GU Executive Education på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av cirka 120 handelshögskolor i världen som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. www.guexed.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.