Sundsvalls kommun förlänger sitt stöd till Läxhjälpen ytterligare ett år!

| 6 september, 2021 | 0 kommentarer

Sundsvalls kommun och Läxhjälpen förlänger sitt samarbete. Samarbetets syfte är att genom Läxhjälpsprogrammet ge högstadieelever bättre förutsättningar att uppnå gymnasiebehörighet och samtidigt få ökat självförtroende och inspiration inför framtiden.

Sundsvalls kommun och Stiftelsen Läxhjälpen har samarbetat sedan höstterminen 2019. Genom Läxhjälpens riktade och resultatfokuserade Läxhjäpsprogram där högskolestudenter och elever träffas två kvällar i veckan är målet att skapa bättre förutsättningar att klara grundskolan. Under dessa tillfällen får eleverna stöd i läxläsningen, men också en möjlighet att sätta upp mål och prata om framtiden med sina läxhjälpare, som ofta fungerar som förebilder för dem. Nu förlänger Sundsvalls kommun samarbetet ytterligare ett år, så att verksamheten kan fortgå, och bidra till en positiv utveckling för läxhjälpseleverna i hela Sundsvallsområdet.  

Läxhjälpen har varit ett bra komplement till det skolan i övrigt erbjuder. Många av eleverna som deltagit har förbättrat sina resultat. För att delta i stödet som Läxhjälpen anordnar görs en skriftlig överenskommelse mellan skola, elev och vårdnadshavare. Det samarbetet är en viktig förutsättning för elevernas motivation och deras studieresultat.
Ulrika Segervald och Åsa Jerfsten, verksamhetschefer grundskolan, Sundsvalls kommun

Att Sundsvalls kommun väljer att fortsätta samarbetet är oerhört glädjande och en grundförutsättning för Läxhjälpens verksamhet i kommunen. Tillsammans med kommunen och lokala företag skapar vi positiva effekter för de specifika eleverna, men också för deras klasskamrater, familjer och närområdet.” –Ebba Myrsten, regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebba Myrsten
Regionchef Stiftelsen Läxhjälpen
072-301 69 70

[email protected] 

www.laxhjalpen.se
www.facebook.com/laxhjalpen
 

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 73 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *