Sveaskogs årsstämma 2021

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägaren beslut om bland annat utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2020 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning till ägaren, svenska staten, för verksamhetsåret 2020 om 850 MSEK.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

Styrelseledamöterna Eva Färnstrand, Marie Berglund, Johan Kuylenstierna, Kerstin Lindberg Göransson, Leif Ljungqvist och Sven Wird omvaldes. Elisabet Salander Björklund och Christina Lindbäck valdes in som nya ledamöter. Eva Färnstrand omvaldes som styrelsens ordförande och Kerstin Lindberg Göransson till styrelsens vice ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelse och utskott som meddelades i kallelsen till stämman.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på sveaskog.se.

För mer information, kontakta:
Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90
Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *