Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2021: Positivt resultat och fortsatt god marknad

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Sveaskogs operativa rörelseresultat uppgick till 418 MSEK (466), där de lägre leveransvolymerna under kvartalet är den främsta orsaken till minskningen. Den lägre volymen beror främst på besvärliga avverkningsförhållanden med snö och kyla under årets första kvartal.

1 Januari – 31 mars 2021

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Per Matses:

– Trots lägre leveranser under första kvartalet är bedömningen att vi för helåret kommer att leverera i linje med föregående år.

– Marknadsläget är mycket bra för svensk skogsindustri och speciellt för sågverken där en god efterfrågan medfört minskade färdigvarulager och stigande trävarupriser.

– I början av året fattade Sveaskogs styrelse ett beslut om företagets långsiktiga inriktning. Vi ska göra en positionsförflyttning genom att vidta åtgärder för att öka tillväxten i skogen och därmed på sikt också möjligheten till ökat virkesuttag. 

– I ett drygt år har vi fått förhålla oss till coronapandemin. Förra våren stod vi inför stora osäkerheter och planerade för ett antal scenarios. Ett faktum är att pandemin har pågått längre än någon har kunnat förutse och har medfört ett annat sätt att arbeta för många. De av oss som kan fortsätter att arbeta företrädesvis hemifrån. Vår kärnverksamhet – att leverera skogsråvara till våra kunder – löper på bra och som sagt våra kunder upplever ett mycket gott marknadsläge.

För mer information, kontakta:

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90
Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *