Connect with us

Marknadsnyheter

Svensk Innebandy skapar samhällsvärde för 3 miljarder kronor – Stockholm, Småland och Blekinge bidrar mest

Published

on

För andra året i rad har EY på uppdrag av Svenska Innebandyförbundet undersökt hur verksamheten bidrar till samhället. Rapporten visar att förbundets bidrag till ökad fysisk och psykisk hälsa, kan minska kostnaderna för sjukvård med 108 miljoner kronor. Innebandyn skapar även samhällsvärde genom ideellt arbete som uppskattas till 2,9 miljarder kronor. I årets rapport analyseras även data på distriktsnivå. Stockholm och Småland-Blekinge bidrar med störst ekonomiskt värde.  

Rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället? från rådgivnings- och revisionsföretaget EY visar vilket värde som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) bidrar med till samhället. Rapporten utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Inom idrott ligger fokus på sportsliga framgångar och när det gäller innebandy är Sverige världsledande med VM-guld för både herrar och damer. I skymundan hamnar ofta idrottens betydelse för individ och samhälle. Isoleringen under coronapandemin var tuff för många människor, men psykisk ohälsa är fortfarande ett tabubelagt ämne. Rapporten påminner oss om vikten av att skapa ökad öppenhet och arbeta aktivt med psykisk hälsa, inte bara inom idrotten, utan även på våra arbetsplatser, säger Roxanne Mårback, specialist inom social hållbarhet på EY. 

Den här rapporten är ett fantastiskt kvitto på vad innebandyn bidrar med till samhället, på flera olika plan. Att arbeta med frågor som mental hälsa och jämställdhet ser vi som oerhört viktigt och är områden där Svensk Innebandy ska ligga i framkant. Tillsammans med våra distrikt och föreningar fortsätter nu arbetet för att befästa innebandyn som folksporten i Sverige, en sport som attraherar många och är öppen för alla, säger Märit Bergendahl, styrelseordförande för Svenska Innebandyförbundet.

Motion och fysisk aktivitet ger hälsovinster 
Motion minskar risken för människor att insjukna i folkhälsosjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och demens. Enligt EY:s rapport kan en ökning av antalet aktiva innebandyspelare leda till en hälsorelaterad kostnadsminskning inom sjukvården som uppgår till 43 miljoner kronor. Fysisk aktivitet kan även minska ångest och stress. Det kan enligt beräkningar i rapporten ge en potentiell besparing på 65 miljoner kronor i form av minskade kostnader för sjukvård och läkemedel. För att motverka psykisk ohälsa och sprida kunskap om att självmord går att förebygga, inledde Svensk Innebandy under 2023 ett samarbete med den ideella organisationen Suicide Zero. 

Stark återhämtning efter coronapandemin
Svensk Innebandys största bidrag till samhället är kopplat till det ideella arbete som sker i samband med träningar och matcher. EY:s analys visar att värdet av det ideella arbete som ledare och volontärer bidrar med uppgår till 2,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. En bidragande orsak till ökningen är återhämtningen efter coronapandemin med fler spelade matcher, cuper och turneringar.  

– Coronapandemin slog hårdast mot inomhusidrotter, där innebandyn toppade listan. Vår rapport visar att förbundets satsningar på olika återstartsprojekt har gett resultat. Värdet på det ideella arbetet har ökat och uppgår till 2,9 miljarder kronor. Inflationen har bidragit, men antalet timmar kopplade till ideellt arbete utgör ryggraden i förbundet, säger Carlos Esterling, ansvarig för Sports Business Services på EY.  

Här är intresset för innebandy störst i Sverige 
Svensk Innebandy är ett av Sveriges största idrottsförbund med cirka 110 000 aktiva spelare. I årets rapport har data för första gången analyserats på distriktsnivå. Analysen visar att distrikten med flest aktiva lag, Stockholm och Småland-Blekinge, också bidrar med störst ekonomiskt värde. Stockholm bidrar med totalt 505 miljoner kronor och distrikt Småland-Blekinge med 325 miljoner kronor. Lägst värde har distrikten Gotland och Jämtland-Härjedalen som också har minst antal aktiva lag. 

För att kunna jämföra distrikten med varandra, har alla värden analyserats på lagnivå. Analysen på lagnivå visar att värdet i de olika distrikten varierar mellan 217 000 kronor och 700 000 kronor. Gotland och Jämtland-Härjedalen, som har lägst värde på totalnivå, har även lägst värde på lagnivå. Högst värde på lagnivå har Södermanland.

Om rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?”
EY:s rapport beräknar vilket värde som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) bidrar med till samhället. Rapporten utgår från hållbarhetsprogrammet Agenda 2030 och fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling – god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet samt minskad ojämlikhet. Rapporten bygger på information och statistik framtagen av Svensk Innebandy och förbundet har sammanställt allt insamlat material från föreningar och lag. Data har inhämtats genom en enkätundersökning. Rapporten avser den pågående säsongen 2023/2024 med data inhämtad fram till och med den 12 januari 2024. 570 föreningar svarade på enkäten, vilket motsvarar 69 procent av alla innebandyföreningar i Sverige. 4 943 lag svarade på enkäten, vilket motsvarar 77 procent av antalet registrerade lag. Beräkningarna i rapporten ger en indikation på potentiella besparingar och samhällsvärden. 

För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Esterling, ansvarig för Sport Business Services på EY, 070-318 91 97, carlos.esterling@se.ey.com
Miriam Franzén, Communication Advisor, EY i Sverige, 073-544 82 80, miriam.franzen@se.ey.com
Ludvig Gustavsson, Press- och medieansvarig, Svensk Innebandy, tfn 073-082 80 80, ludvig.gustavsson@innebandy.se 

Om EY:s Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) 
EY:s hållbarhetsteam i Sverige består av 30 konsulter med en bredd av bakgrunder kopplat till hållbarhet som hållbarhetsredovisning, biologisk mångfald, teknik, finans, energi, GHG-redovisning, mänskliga rättigheter och ESG due diligence. Vi hjälper organisationer att integrera hållbarhet i sin kärnverksamhet, genom strategier, handlingsplaner och målsättning, rapportering och benchmarking. Vi har branschledande expertis och erfarenhet inom områden som hållbarhetsregleringar, klimatfrågor, mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering, väsentlighetsbedömningar, hållbarhetsredovisning och koldioxidredovisning. Som del av ett globalt EY-nätverk med ca 3000 hållbarhetsexperter levererar vi global expertis i framkant anpassad till lokala förutsättningar i integreringen av hållbarhet i strategi och operativa affärsområden.

Om EY Sports Business Services
Sports Business Services är ett rikstäckande nätverk med medarbetade från EY som stödjer idrottsföreningar, förbund och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, affärsrådgivning, skatt och transaktioner. Våra medarbetade har en bred erfarenhet från många olika idrottsområden och bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, både i Sverige och internationellt. Vi har kontakt med de flesta elitklubbarna inom de stora lagsporterna i Sverige, liksom med flera stora idrottsförbund. Mer information:
www.ey.com/sv_se/assurance/sports-business-services

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.