Connect with us

Marknadsnyheter

Svenska Atrium Ljungberg ett av världens mest innovativa bolag

Published

on

Atrium Ljungberg har utsetts till ett av världens mest innovativa bolag av det amerikanska magasinet Fast Company. Den årliga listan World’s Most Innovative Companies, den mest prestigefyllda rankingen av innovativa bolag globalt, placerar det svenska fastighetsbolaget på plats 8 i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Nvidia, Novo Nordisk och Microsoft tar de tre topplaceringarna globalt. Atrium Ljungberg är det enda svenska bolaget som är med i årets ranking utanför branschspecifika underkategorier. AL är även det enda fastighetsbolaget i världen som är med utanför fastighetsbranschens egen underkategori.

Utmärkelsen grundar sig till stor del i projektet Stockholm Wood City, världens största stadsutvecklingsprojekt i trästomme, som utvecklas av Atrium Ljungberg i Sickla, Nacka kommun. Projektet har fått stor internationell uppmärksamhet, bland annat av World Economic Forum, CNN, The Economist, Der Spiegel och Bloomberg. Trästaden är placerad cirka en kvart från Stockholms centralstation, längs den planerade förlängningen av den blå tunnelbanelinjen. Byggstarten planerades initialt till 2025 men kommer nu att ske redan under 2024.

”Den här fina utmärkelsen delas av alla våra medarbetare som genom sitt målmedvetna arbete möjliggör för oss att ta en ledande roll i den hållbara omställningen. Det är lätt att ha en stor vision, en annan sak att ta banbrytande initiativ från idéstadiet till beslut och genomförande. Vi är redan igång med Stockholm Wood City – där vi har chansen att visa hur man kombinerar utveckling av attraktiv 15-minutersstad med ett byggande som tar hänsyn till planetens begränsade resurser”, säger Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs.

Visionsbild Stockholm Wood City. Illustration: Atrium Ljungberg / Henning Larsen

En annan aspekt som ingått i nomineringen är att AL har utvecklat ett eget socialt hållbarhetsindex som man löpande utvärderar sina fastighetsområden gentemot. Indexet påvisar en betydande utveckling det senaste året, visar bolagets egen årsredovisning.

”Vår strategi är att utveckla hela områden med kontor, bostäder, handel, service och kultur. Människor står i centrum för vår affärsmodell, inte byggnader, eller för den delen trä och andra material. Kontor är en stor del av vårt bestånd och vi ser att de arbetsgivare som har högst status i dag är de som prioriterar medarbetares välmående. Vi behöver utveckla platser som främjar välmående och annat som är viktigt för människor. Där ingår hållbarhet och naturliga material som människor mår bra av”, avslutar Annica Ånäs.

Annica Ånäs rankades nyligen som en av näringslivets mäktigaste kvinnor i Dagens Industri. Enligt DI:s lista är hon den mäktigaste kvinnan i fastighetsbranschen. Under 2024 har hon också toppat Tidskriften Rums lista över de 100 mäktigaste personerna inom svensk arkitektur och design.

Med en beräknad investeringsvolym om 14 miljarder kronor är Stockholm Wood City ett av de största pågående investeringsprojekten i grön omställning i Europa. När trästaden står klar kommer den också bli södra Stockholms största arbetsplatsområde. I Storstockholm föreligger en obalans där merparten av arbetsplatserna ligger norr om staden, vilket ökar pendlingstider och avstånd. Atrium Ljungberg utvecklar parallellt tre megaprojekt i huvudstaden söder om Centralstationen: Stockholm Wood City, nya Slussen och Slakthusområdet. Samtliga har eller kommer inom några år ha utbyggd tunnelbana.

Fast Companys motivering översatt till svenska av Atrium Ljungberg

”Även i det miljömedvetna Sverige finns det fortfarande mycket arbete att göra för att byggsektorn ska bli mer hållbar. 2023 lanserade stadsutvecklaren Atrium Ljungberg en ambitiös satsning – och en djärv vision – för hur stadsplanerare kan ställa om nybyggande från energikrävande betongmaterial: Stockholm Wood City, ett 250 000 kvadratmeter stort projekt helt i trä, som omfattar 2 000 bostäder och 7 000 kontorsplatser.

Planerat kring en kommande tunnelbanestation kommer distriktet, med 25 kvarter och en beräknad investeringsvolym på motsvarande 1,4 miljarder dollar, att börja välkomna hyresgäster 2027 och fungera som både en modell för miljövänligt byggande och miljövänligt stadsliv. Atrium Ljungberg är redan ledande inom hållbart byggande: Man har tagit fram ett eget socialt hållbarhetsindex, efter 10 av FN:s hållbara utvecklingsmål, och använder material med lägre klimatpåverkan samtidigt som man effektivt använder resurser för att förebygga svinn. Företaget siktar på att vara klimatneutralt till 2030 och räknar med att ha halverat sina utsläpp från byggande till 2025.”

Se länk nedan för det engelska originalet.

Länkar (på engelska):

Nacka, 2024-03-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Marianne Perslow, kommunikationschef, Atrium Ljungberg, 070-341 54 21, marianne.perslow@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1 miljoner kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 59 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 30 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 40 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.