Connect with us

Marknadsnyheter

Svenska entreprenörer kan se fram emot lägre finansieringskostnader

Published

on

Det blev ingen sänkning av styrräntan, men trots det anser Krea att entreprenörer inom en närmare framtid kan börja se fram emot lägre finansieringskostnader. Efter nyheten om att räntan står kvar är sannolikheten stor att en sänkning är att vänta under 2024. Nyheten kommer i kölvattnet av en turbulent tvåårsperiod med hög inflation och stigande finansieringskostnader som har varit ekonomiskt utmanande för många företag.

En sänkning av styrräntan skulle vara ett glädjebesked för många svenskar. Även för företagare kan det innebära ljusare tider då styrräntans förändring kommer kunna ha en positiv effekt på kurvan för räntan på företagsfinansering. Krea menar att även om styrräntan inte sänktes denna gång, är det sannolikt att den kommer att göra det under 2024.

Utifrån Kreas egna data, samt erfarenheter gällande kreditmarknaden, spås att företagsräntan långsiktigt kommer att sjunka om styrräntan börjar att gå nedåt. Detta med en viss eftersläpande effekt då banker och andra långivare kommer öka sin riskaptit stegvis när marknaden visar på mer stabilitet.

Andra faktorer spelar också in på företagarnas finansieringskostnader

Den ränta som entreprenörer kommer att uppleva på marknaden påverkas av styrräntan eftersom styrräntan påverkar hur mycket långivare ska betala för att finansiera sig (kallat “funding cost”). Men långivare kan också reducera sin ”funding cost” på andra sätt, till exempel genom att uppnå bankstatus så de kan ta emot insättningar från kunder.

Nya nischade långivare har trädit in på kreditmarknaden för företag vilket bidrar till ökad konkurrens och mer attraktiva villkor för företagare. Vidare har nya finansieringsalternativ för specifika segment såsom lagerfinansiering och finansiering av materiella tillgångar bidragit till attraktiva villkor jämfört med traditionella företagslån.

Carsten Leth, CCO och Vice VD på Krea: ”Ökad konkurrens och nya produkter har bidragit till en alltmer attraktiv kreditmarknad för svenska företag. Trots att vi ännu inte har sett den första sänkning från Riksbanken tror vi att företagare kan se fram emot bättre finansieringsvillkor den kommande tiden.”

En fortsatt nedåtgående trend positivt för företagen

Under det senaste året har finansieringskostnaderna på Kreas plattform minskat något, samtidigt som att Riksbanken har hållit styrräntan stabil på 4%.

Carsten Leth, CCO och Vice VD, Krea: ”En sänkning av styrräntan skulle innebära att den börjar arbeta för och inte mot finansieringskostnaderna för företag. Om styrräntan börjar sjunka i en ihållande trend kan det leda till en betydande minskning av finansieringskostnaderna för entreprenörer under 2024 och 2025.”

Carsten Leth
Vice VD
carsten.leth@krea.se

Krea är finansieringstjänsten där småföretagare uppnår sin potential för att växa genom att få tillgång till den bästa finansieringen. Kreas digitala jämförelseplattform gör det enkelt för små- och medelstora företag att hitta finansiering med de bästa möjliga villkoren. Vi har hjälpt mer än 20 000 svenska företag hitta rätt finansiering genom att tillhandahålla en marknadsplats av 30+ långivare. Tjänsten är digital och möjliggör för företag att hitta, jämföra och få utbetald finansiering upp till 30 miljoner kronor utan krångel. Vi är sedan 2022 även verksamma i Finland under namnet Kredita.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.