Svenskarna oroliga för digital påverkan på riksdagsvalet

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

Närmare fyra av tio svenskar är oroade för att helgens riksdagsval kan utsättas för digitala påverkanskampanjer. Det här visar en ny undersökning om svenskarnas syn på cybersäkerhet som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo. Resultaten visar också att det digitala utanförskapet i Sverige riskerar att öka.

– Det är tydligt att svenska folket är bekymrade över digitala påverkanskampanjer under själva valet, vilket 36 procent anger. Vi har också ställt frågan om synen på cyberattacker mot Sverige. Även här ser vi en utbredd oro där 40 procent av svenskarna är bekymrade över att cyberattackerna mot Sverige kommer att öka ytterligare från dagens nivåer, berättar Magnus Lindkvist, ansvarig för området cybersäkerhet på PwC Sverige.

Resultaten visar på en tydlig uppdelning efter ålder, där äldre oroas i betydlig högre grad både när det gäller valpåverkan och cyberattacker. I en geografisk uppdelning är stockholmare mest bekymrade, där 42 procent är oroade för valpåverkan och närmare hälften för ökade cyberattacker mot Sverige.

Ökad risk för digitalt utanförskap
Undersökningen har även tittat närmare på om det svenska samhället digitaliseras i rätt takt. Här visar resultaten på en tydlig åldersmässig skillnad, där 42 procent i kategorin 56-79 år tycker att digitaliseringen av samhället går för fort. Bland personer med enbart grundskoleutbildning delas den åsikten av så många som 50 procent.

– Det här är viktiga signaler att fånga upp. Vi behöver se större engagemang från politikerhåll och fler utbildningsinsatser, både när det gäller cybersäkerhet och digital användning. Annars är risken stor för ett växande digitalt utanförskap, menar Magnus Lindkvist.

Om undersökningen
Svenska folket om cybersäkerhet och valet är en attitydundersökning som PwC genomfört via Kantar/Sifo under augusti och september 2022 och där 1 054 personer i åldrarna 18-79 år har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom viktiga samhällsområden. Bakgrunden är PwC:s ambitioner att bidra till att lösa komplexa utmaningar inom näringslivet och det svenska samhället.

För mer information
Magnus Lindkvist, ansvarig för området cybersäkerhet på PwC Sverige
[email protected]
070-929 14 72

Om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 327 000 medarbetare i 155 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.