Connect with us

Marknadsnyheter

Svenskarna underskattar behovet av kontant reskassa

Published

on

Enligt en färsk Novus-undersökning är svenskarnas kunskap om kontantanvändning utanför Sverige ganska blandad. Vi verkar vara medvetna om att en långväga destination inte övergett kontanter i lika hög grad men underskattar hur mycket kontanter som fortfarande används i ett antal EU-länder. I synnerhet förekommer det skillnader i åldersgrupper där yngre svarar att kontanter används i en högre grad.

I Sverige och i våra nordiska grannländer är kontantanvändningen liten och vi använder digitala betalningsmedel även för vardagliga inköp; restaurang, caféer, livsmedel, drivmedel, kultur- och sportevenemang, osv. Därför är det lätt att tro att det ser likadant ut i resten av världen, men här är bilden ofta annorlunda. Dessutom beter vi oss annorlunda när vi är på utlandsresa, med flera och mindre utgifter, då det kan vara lämpligt att använda betala med lokal valuta.

FOREX Kontantindex listar de länder där man som turist är i behov av kontanter. Indexet utgår från hur stor andel vardagliga inköp som betalas med kontanter. I topp befinner sig Thailand, ett av svenskarnas mest välbesökta semesterländer, där hela 87 procent av transaktionerna sker med kontanter. På plats nummer två befinner sig Malta med 77 procent och på plats nummer fyra Österrike med 70 procent. I Italien sker 69 procent av landets betalningar i butik med kontanter och i populära Spanien och Grekland är siffran 66 respektive 62 procent.

När 1088 svenskar i åldrarna 18–84 år fick frågan av Novus, om de skulle ta ut resevaluta inför en resa till Thailand svarade 6 av 10 att de skulle göra det. Men endast 4 av 10 svarar rätt på hur stor andel av alla köp i Thailand som faktiskt sker med kontanter. Dessa siffror och inte minst när de ställs mot FOREX Kontantindex visar på att svenskarna har en ganska blandad kunskap om behovet av kontanter i till exempel Thailand.

Novus-undersökningen visar ett annat resultat när det kommer till de EU-länder som toppar FOREX Kontantindex. Det land där svenskar i störst utsträckning underskattar behovet av resevaluta, är Österrike med sina 70 procent kontanta betalningar i t ex butiker och restauranger. Här svarar endast var femte respondent rätt på hur mycket kontanter som används i landet och endast 4 av 10 svarar att de är mycket eller ganska sannolikt att de skulle ta ut resevaluta innan resa till Österrike.

– Svenskar är vana resenärer. Men kunskapen om hur mycket kontanter som används i utlandet är relativt blandad. Många känner till att kontanter används i Thailand men i några av våra europeiska grannländer underskattar man behovet. Vill man kunna njuta av en gulasch i den österrikiska skidbacken eller en kaffe och strudel i Wien, kan man ha bättre chanser med lite kontant resevaluta på fickan säger Tom Friberg, kommunikationschef på FOREX.

En annan insikt från undersökningen visar att unga i gruppen 18–34 år har bättre kunskap om kontantanvändningen i utlandet och ser dessutom tydligt behov för kontanter på resan. Denna grupp svarar också i högre grad än övriga att de skulle ordna med resevaluta innan avresa till Österrike, Spanien, Italien, Thailand eller Malta.

Om FOREX Kontantindex
FOREX Kontantindex listar hur stor andel betalningar i fysiska butiker som sker med kontanter i ett antal länder. Uppgifterna är baserade från Statista från juni 2023. Statista samlar i sin tur uppgifter från Europeiska Centralbanken (ECB), Bank of Thailand, Nadowy Bank Polski, Swiss National Bank, Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, Bank of Korea, Federal Reserve System’s FedCash Services (FCS) och UK Finance med flera. Uppgifter från ECB baseras på undersökningen ”Study on the payment attitudes of consumers in the euro area”, vilket omfattar bland annat dagligvaror, sällanköpsvaror (sällan aktuellt för turister) och hotell och restaurang.

Om NOVUS undersökningen
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel mellan den 14 och 20 december 2023. Totalt genomfördes 1088 personer intervjuer med allmänheten 18–84 år.

För mer information, vv kontakta:
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000

Om FOREX
FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta sedan 1965 och erbjuder dessutom reseförsäkringar, kreditkort och ett växande utbud av andra reserelaterade tjänster. Efter snart 60 år som resenärens bästa vän, har FOREX etablerat sig som en effektiv och pålitlig partner för resenärer.

FOREX finns på över 80 centralt belägna butiker och lika många valutaautomater i Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.