Connect with us

Marknadsnyheter

Svenskarnas digitala vanor minst konjunkturkänsliga i global jämförelse – streaming sticker ut som mer priskänsligt

Published

on

En stor global undersökning från EY visar att hushållen minskar konsumtionen av digitala produkter och tjänster till följd av högre levnadskostnader. Svenska hushåll är dock mindre påverkade av den sämre ekonomin än hushållen globalt. Jämfört med andra länder är streamingmarknaden ändå hårt drabbad i Sverige, där 42 procent av hushållen planerar att avsluta en prenumeration, eller har avslutat en prenumeration det senaste året, vilket är högre än i något annat land i undersökningen.

Hushållens ökade levnadskostnader kopplat till inflation och sämre konjunkturläge får konsekvenser för digitala beteendemönster visar EY Decoding the digital home som undersöker förändringar hushållens vanor och attityder i relation till teknik, media och digitala produkter. Undersökningen baseras på svar från 21 000 personer i åtta länder, varav 2 500 respondenter i Sverige. 36 procent av de svenska hushållen anger att ökade levnadskostnader har gjort dem mindre intresserade av att upptäcka nytt digitalt innehåll och nya digitala upplevelser. En något större andel, 39 procent, anger att det gjort dem mindre intresserade av att ha den senaste tekniken. Än fler, 42 procent, säger att de nu är mer benägna att se sig runt efter bättre erbjudanden inom uppkoppling och digitalt innehåll. I en global jämförelse är Sverige dock det land där hushållen till lägst grad känner sig påverkade av det sämre ekonomiska läget.

För länderna i undersökningen anger i genomsnitt 16 procent av hushållen att den sämre ekonomin lett till mindre konsumtion av olika digitala och tekniska produkter. De svenska hushållen har dock minskat sin konsumtion till lägre grad än det globala genomsnittet inom de flesta av produktkategorierna. Endast inom streamingtjänster har de svenska hushållen dragit ner mer på konsumtionen än det globala genomsnittet. Samtidigt är det en något större andel svenska hushåll än globalt som anger att de planerar att dra ner på annan konsumtion för att kunna bevara konsumtionsutrymme för uppkoppling och digitalt innehåll.

– Hushållen är pressade, men svenskar ser ändå digitala produkter som en slags basvara som de är ovilliga att kompromissa med. Det visar på den starka digitala kulturen i Sverige och att man är mindre benägen att minska sin konsumtion jämfört med andra länder, säger Charlotta Kvarnström, rådgivare till telekombranschen på EY.

Streamingkonkurrensen ökar när kunderna blir kräsnare
För konsumtion av film och serier har videostreaming över tid ersatt vanlig TV och video. Av svenska hushåll anger 48 procent att videostreaming över internet är deras primära metod för att se på film och serier. Samtidigt är streaming en av de digitala tjänster som drabbats hårdast av att hushållen tvingats dra ner på sina kostnader. Hela 42 procent av svenska hushåll planerar att säga upp, eller har sagt upp en streamingtjänst det senaste året. En siffra som är betydligt högre än för det globala genomsnittet i studien som är 33 procent. Enligt 49 procent av hushållen är kostnadsbesparing den primära anledningen till att säga upp en streamingtjänst.

I valet av streamingtjänst är den viktigaste faktorn att den är billig, anger 61 procent av hushållen. Näst viktigast är att tjänsten har de särskilda filmer man gillar eller serier man följer. En lättnavigerad tjänst och ett stort utbud av film och serier är även viktiga faktorer när svenska hushåll väljer streamingtjänst. Dock tycker 50 procent av hushållen att de ofta får betala för innehåll som de inte tar del av. Utbudet av olika streamingtjänster i sig kan också kännas överväldigande, och 51 procent av hushållet tycker att det finns för många tjänster. En betydande andel om 31 procent är till och med villiga att betala ett premiumpris för en streamingtjänst som samlar allt innehåll på ett ställe. Hos majoriteten är dock priskänsligheten ett faktum, och 50 procent av hushållen oroar sig för att priserna på streaming kommer att öka framöver. En andel om 36 procent är även villiga att acceptera reklam på en streamingtjänst om det ger ett lägre pris.

– Den nuvarande krisen kan vara en brytpunkt för streamingindustrin. Efter en tid av tillväxt och hög efterfrågan ser vi nu att kunderna blir alltmer kräsna och prismedvetna. Det kan leda till en omstrukturering av marknaden, med färre men större streamingplattformar som strävar efter att erbjuda lägre priser och ett mer anpassat innehåll. Uppsägningar av prenumerationer och jakten efter bättre erbjudanden kan vara början på en förändring där konkurrensen pressar streamingtjänsterna att erbjuda mer värde för pengarna. Jag ser också att det finns en möjlighet för operatörer och olika streamingaktörer att försöka hitta partnerskap, säger Charlotta Kvarnström.

Charlotta Kvarnstrm EY

Om rapporten ”Decoding the digital home
EY genomför årligen undersökningen för att hjälpa organisationer att förstå konsumenternas förändrade attityder till hur teknik, medier och telekommunikation upplevs i hemmet – och de företag som tillhandahåller dessa produkter och tjänster. Onlineundersökningen genomförd av Bonamy Finch innehåller svar från 21 000 hushåll i åtta länder (USA, Kanada, Sydkorea, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien och Sverige). Årets undersökning genomfördes i mars och april 2500 hushåll i Sverige ingick i undersökningen. 

För mer information eller intervju med Charlotta Kvarnström, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.