Sverige driver på för PFAS-förbud inom EU

| 18 juli, 2021 | 0 kommentarer

Tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter lämnar Kemikaliemyndigheten idag in en avsiktsförklaring till EUs kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda PFAS-kemikalier inom EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. PFAS är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa PFAS-ämnen har visat sig vara skadliga för hälsan.

– Detta är det första formella steget mot ett möjligt förbud mot de så kallade evighetskemikalierna. Jag är stolt över att Sverige är med och driver detta, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandskum. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de inte bryts ner i miljön. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Dessutom är många PFAS vattenlösliga och rörliga i mark vilket innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas.

I avsiktsförklaringen som nu lämnas in till Echa beskriver myndigheterna vilka utgångspunkter de kommer att ha för det lagförslag som de måste återkomma med till Echa inom ett år. Samtidigt med avsiktsförklaringen skickas också en enkät ut till företag som tillverkar PFAS-ämnen eller använder dom i sina produkter. I enkäten kan även företagen ta del av resultaten från olika förstudier som myndigheterna gjort och som kommer utgöra underlag för lagförslaget. Dessutom har företagen möjlighet att kommentera om de tycker att det är information som saknas. Myndigheterna hoppas också få in synpunkter från företag som arbetar med alternativ till PFAS, till exempel för olika textilanvändningar. Svaren från enkäten kommer vara en del av processen fram till ett färdigt lagförslag. 

I arbetet med att ta fram ett lagförslag så är Kemikalieinspektionen den av de fyra myndigheterna som har huvudansvar för delarna om PFAS i kosmetika och textil. I det arbetat undersöker vi bland annat hur mycket och vilka PFAS som förekommer och släpps ut i miljön men även information om tillgängliga alternativ.

EU-kommissionen vill också se ett förbud

Per Ängquist tror att det kommer finnas goda möjligheter att det lagförslag som Kemikaliemyndigheten tillsammans med de tre andra myndigheterna ska lämna inom ett år kommer att gå igenom inom EU.

– EU- kommissionen har uttryckligen sagt att de vill få bort PFAS i användningar som inte nödvändiga för samhället. Jag tror det finns goda utsikter att vi lyckas begränsa användningen av de här farliga kemikalierna.
Om förbudet går igenom väntas det träda i kraft 2025.

Läs mer om PFAS på Kemikalieinspektionens webb

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.