Connect with us

Marknadsnyheter

Sveriges Radio lyfter utrikesjournalistiken till minne av Nils Horner

Published

on

I år är det 10 år sedan Sveriges Radios utrikeskorrespondent Nils Horner mördades i Kabul i Afghanistan den 11 mars 2014. För att hedra hans minne uppmärksammar Sveriges Radio under 2024 utrikesjournalistikens betydelse och utrikeskorrespondenterna arbete, som blivit farligare och svårare under det senaste decenniet.


Sveriges Radios utrikeskorrespondent Nils Horner vid ett valmöte i Burma under våren 2012. Foto: Sveriges Radio

– Nils Horner var en unik radiokorrespondent. Han hade en förmåga att berätta om stora omvärldshändelser genom alldeles vanliga människors röster och han var både en extremt kunnig perfektionist och flexibel, folklig och jordnära på samma gång. Genom hans rapportering kom världen lite närmre alla oss som lyssnade, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

Ingen har åtalats eller dömts för mordet på Nils Horner och under decenniet som gått sedan hans död har det blivit ännu farligare att jobba som utrikeskorrespondent på många håll i världen. Samtidigt har trovärdig journalistik från utrikeskorrespondenter som kan vara ögon och öron på plats och berätta om vad som faktiskt händer blivit allt viktigare. Världsläget är oroligare än på länge med flera pågående krig och upphettade konflikter, och AI har ritat om spelplanen och fört med sig nya möjligheter att sprida desinformation och propaganda vidare till många.

– Sveriges Radio har under en längre tid prioriterat utrikesjournalistiken och har idag Nordens största nät av utrikeskorrespondenter med ett tjugotal journalister som bevakar världen på plats, och ytterligare ett tiotal utrikesmedarbetare i Stockholm. För att förstå världen måste vi vara närvarande i den, precis som Nils Horner var, och dagligen rapportera, förklara och analysera det som sker för våra lyssnare, säger Ekots utrikeschef Anders Pontara.

Först ut bland aktiviteterna under 2024 är ett frukostseminarium, en Sveriges Radio-frukost till minne av Nils Horner, om vad utrikesjournalistiken spelar för roll i en allt oroligare värld den 7 mars. Medverkar i samtalet gör Sveriges Radios korrespondenter Cecilia Uddén och Lubna El Shanti, som 2023 tilldelades Nils Horner-priset, som delas ut av Borås Tidning. Medverkar gör också Dagens Nyheters Paul Hansen och SVT:s Samir Abu Eid. Moderator är Erik Blix och Sveriges Radios vd Cilla Benkö inleder.

Hur utrikesjournalistikens förutsättningar förändrats under den senaste 10-årsperioden kommer också vara ett ämne för såväl Möt Radiokorrespondenterna, på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 20 augusti, som den efterföljande turnén runt i landet, som genomförs i samarbete med Riksteatern, med premiär i Nils Horners hemstad Borås den 26 augusti.

Under året kommer följare av Sveriges Radios konton i sociala medier också att få lära känna ett urval av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter, och deras arbetsvardag, lite närmre.

Nils Horner hade, utöver sitt stora omvärldsintresse, också ett stort intresse för grafik och typsnittsfrågor. Sveriges Radio har därför som en minnesmarkering beslutat att döpa ett typsnitt, som varje dag används av journalister över hela företaget, till just Horner.

– Jag tycker att det är ett fint sätt att minnas honom. Nils Horner ville inte själv ta någon framträdande plats, utan såg sig själv främst som en bärare av andras röster. På det här viset kan vi som jobbar på Sveriges Radio påminnas om honom i vardagen, säger vd Cilla Benkö.

Utrikesjournalistiken till minne av Nils Horner 2024

7 mars: Sveriges Radio-frukost: Till minne av Nils Horner – om utrikesjournalistikens roll i en förändrad värld Tid: 08.15-09.15. Plats: Teaterbaren, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. 
Under 2024 sänds Sveriges Radio-frukost live från Kulturhuset Stadsteatern som en del av programmet för Samtal & debatt.
Biljetter bokas här.

11 mars: 10 år sedan Nils Horner mördades i Kabul i Afghanistan

20 augusti: Möt Radiokorrespondenterna på Kulturhuset Stadsteatern

26 augusti: Turnén Möt Radiokorrespondenterna inleds i Nils Horners hemstad Borås. I samarbete med Riksteatern.

Fler aktiviteter och program tillkommer.

Vid frågor vänligen kontakta:

Mimmi Fristorp, presskontakt
mimmi.fristorp@sverigesradio.se
070-083 95 24

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.