Connect with us

Marknadsnyheter

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt återhämtning stärker framtidstron

Published

on

Från och med 20 mars finns Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2023 tillgänglig på bolagets webb. Under 2023 fortsatte flygets återhämtning från tidigare års låga trafikvolymer med nya och gamla flygbolag åter på flygplatserna och merparten av alla flyglinjer och destinationer återställda. Under året har Swedavia fortsatt att ta nya steg i flygplatsernas omställning till ett fossilfritt flyg och blev under december med Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport en av fem flygplatshållare i världen att certifieras på den femte och för närvarande högsta nivån enligt branschens internationella branschstandard, Airport Carbon Accreditation.

– Långa avstånd ska aldrig vara ett hinder för människor att mötas. Flyget knyter samman, förenar vänner, familj och gör det möjligt att dela idéer, erfarenheter och ta del av nya intryck från världens alla hörn. Därmed bidrar flyget till ökad förståelse för människor från andra kulturer och religioner som inget annat transportslag och det är ingen överdrift att flyget därmed förbättrar förutsättningarna för en tillvaro utan krig och oroligheter. Flyget behövs helt enkelt för att tillgodose människors behov av att mötas och att det behovet är fortsatt starkt ser vi när vi summerar 2023, skriver Swedavias verkställande direktör och koncernchef, Jonas Abrahamsson, i sitt vd-ord.

Under det gångna året har Swedavia fortsatt att ta viktiga steg för att påskynda flygets klimatomställningsarbete och den senaste varumärkesundersökningen visar att allt fler förknippar Swedavia med just hållbarhet. I december 2023 blev Swedavia en av fem flygplatshållare i världen som är certifierade på den femte och för närvarande högsta nivån, med Swedavias andra och tredje största flygplatser, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport. Nivå fem omfattar bland annat krav på noll utsläpp av fossil koldioxid. Sju av bolagets tio flygplatser är certifierade i den näst högsta graderingen ACA4+, i enligt den internationella branschstandarden för flygplatsers klimatomställningsarbete, Airport Carbon Accreditation.

– Under 2023 och även under 2024 har vi fortsatt samarbeta med våra kunder och partners för ett fossilfritt flyg. I år blir det femte året i rad som vi genomför vårt incitamentsprogram för ökad användning av hållbart flygbränsle. Programmet innebär att Swedavia ersätter upp till hälften av kostnaden vid tankning av hållbart flygbränsle. Liksom under 2023 innehåller årets program en pott på 40 miljoner SEK, vilket är en fördubbling jämfört med 2022. Sedan starten 2020 har programmet sammantaget inneburit en satsning på 100 miljoner SEK, säger Jonas Abrahamsson.

Arlanda är navet i det svenska basutbudet av flygplatser och spelar en viktig roll för att koppla samman Sverige och Sverige med världen.

– Under det gångna året har Swedavia framgångsrikt driftsätta en ny toppmodern säkerhetskontroll på Arlanda, navet i det svenska basutbudet av flygplatser. Satsningen har gett resultat. I december var väntetiden för att passera säkerhetskontrollen i genomsnitt två minuter. Det har bidragit till en väsentligt förbättrad resenärsupplevelse och är ett viktigt steg i Arlandas fortsatta utveckling. Men för att förbättra flygplatsens konkurrenskraft krävs mer än så. Det är av nationellt intresse att flygplatsens konkurrenskraft och fortsatta utveckling säkerställs. Swedavia, andra samhällsaktörer och Sverige som land behöver tillsammans agera, säger Jonas Abrahamsson.

Några av de viktigaste händelserna under 2023:

  • Fler än 32 miljoner människor flög från någon av Swedavias tio flygplatser under året som gick. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2022 Trots att flygfrakten enbart utgör en procent av de globala transportvolymerna står den för 35 procent av varuvärdet ett normalt år.
  • Under sommaren invigdes Stockholm Arlanda Airports nya, mer effektiva och snabbare säkerhetskontroll vid Terminal 5. Investeringen. Den EU-certifierade utrustningen tillåter bland annat resenärer att behålla vätskor och elektronik i sitt handbagage genom hela säkerhetskontrollen.
  • Den 11 000 kvadratmeter stora Marknadsplatsen med cirka 50 restaurang- och butikskoncept invigdes under oktober och är den största kommersiella satsningen någonsin på Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport. Butikerna exponeras för ca 60 000–100 000 resenärer per dag, eller 23 miljoner resenärer per år.
  • Under 2024 fortsätter samarbetet med Swedavias kunder och partners för ett fossilfritt flyg. I år blir det femte året i rad som Swedavia genomför ett incitamentsprogram för ökad användning av förnybart flygbränsle. Programmet innebär att Swedavia ersätter upp till hälften av kostnaden vid tankning av förnybart flygbränsle. Liksom förra året innehåller årets program en pott på 40 miljoner SEK, vilket är en fördubbling jämfört med 2022. Sedan starten 2020 har programmet sammantaget inneburit en satsning på 100 miljoner SEK.
  • Fossilfritt flyg förutsätter även teknisk innovation. Swedavia har under året som gått fördjupat arbetet för att förbereda bolagets tio flygplatser och främja utvecklingen av el- och vätgasdrivet flyg. Under året har vi inlett ett samarbete med Heart Aerospace med syfte att demonstrera turnaround- och taxiprocessen av en fullskalig mockup av flygplansmodellen ES30 på Malmö Airport.
  • Vidare har Swedavia nu format ett samarbete med bland andra Airbus, Vattenfall och SAS för att djupare analysera och förstå vad som krävs för att skapa förutsättningar för vätgas för flyget vid våra svenska flygplatser. Samarbeten som dessa mellan branschaktörer från alla delar av värdekedjan är helt avgörande även för flygets klimatomställning. 
  • I november månad emitterades en hybridobligation på två miljarder kronor. Intresset från kapitalmarknaden var mycket stort främst från institutionella investerare men även nordiska och i kombination med den stora överteckningen är det ett bevis på Swedavias starka ställning bland investerare i Norden.
     

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning finns att läsa och ladda ned i sin helhet på bolagets webb: Finansiell information | Om Swedavia.

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på Swedavias webb.

Redovisningen är en samtryckt års- och hållbarhetsredovisning i enlighet med vedertagna regelverk och standarder.

Hållbarhetsredovisningen genomförs i enlighet med riktlinjerna Global Reporting Initiatives Standards.

Denna information är sådan som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2024 kl. 15:15 CEST.
 

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.