Swedbank anpassar processer och rutiner i Danmark i enlighet med Finanstilsynets beslut

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

Som en del av den reguljära tillsynsverksamheten i Danmark har Finanstilsynet beslutat att Swedbanks filial i Danmark ska anpassa interna rutiner och processer i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF) för att de fullt ut ska uppfylla regelverken lokalt.

Swedbank har de senaste åren uppdaterat rutiner och processer i arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism (AML/ CTF) på koncernnivå. Men anpassningen i filialen i Danmark har inte gått tillräckligt snabbt.

Vi respekterar och har samsyn kring Finanstilsynets beslut. I enlighet med det koncernövergripande ramverket kommer vi nu att etablera ett komplett AML/CTF-ramverk för den danska marknaden, säger Mikael Björknert, chef för Svensk Bankverksamhet på Swedbank.

Verksamheten i Danmark omfattar ett kontor i Köpenhamn och cirka 10 000 privat- och företagskunder. Majoriteten av kunderna är privatkunder som bor i Sverige och arbetar i Danmark eller tvärtom. Finanstilsynets beslut handlar om bristande rutiner och processer, inte om det har förekommit penningtvätt eller terroristfinansiering i Swedbanks danska filial.

─ Swedbank har redan påbörjat arbetet med de åtgärder som Finanstilsynet efterlyser och kommer att redovisa resultatet av den åtgärdsplan som kommer att genomföras inom tre månader i enlighet med myndighetens beslut, säger Mikael Björknert.

Kontakt:
Ralf Bagner, pressansvarig, [email protected], 0730 421649

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se       

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *