Syncro Group utser Henrik Sundewall till ny CFO

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Syncro Group AB (publ) har utsett Henrik Sundewall till ny CFO. Henrik tillträder rollen idag den 10 januari 2022 och kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.

En bild som visar person, slips, kostym, person Automatiskt genererad beskrivning

Syncro Group AB meddelar idag att Bolaget har utsett Henrik Sundewall, född 1969, till ny CFO. Henrik har stor erfarenhet från olika ledande befattningar som bland annat CFO, VD och styrelseordförande i både noterad såväl som onoterad miljö. Med mångårig bakgrund från verksamheter så som ICL/Fujitsu och MTG/Kinnevik har Henrik dessutom omfattande erfarenhet som rådgivare till både professionella investerare såväl som till företag och organisationer, primärt inom finansiering och M&A.

 

”Jag har i mitt tidigare uppdrag för Syncro Group haft förtroendet att få rådge både ledning och styrelse för Syncro Group inom flera områden, såsom till exempel i noterings-, finansierings- och förvärvssammanhang. Att få detta ytterligare förtroende från nytillträdd koncernchef och från tidigare tillförordnad koncernchef tillika Bolagets störste ägare samt från Bolagets styrelse, är något jag är både tacksam såväl som ödmjuk inför.” säger Henrik Sundewall, nytillträdd CFO för Syncro Group.

 

”Henriks erfarenhet från börsnoterad miljö, finansiering- och företagstransaktioner som dessutom fostrats i framgångsrika företagskulturer som utmanat är något jag vill ha i min ledningsgrupp när vi nu både ska förvalta det som skapats och dessutom ta nästa steg i vår tillväxtstrategi.” säger Magnus Winterman, VD och koncernchef Syncro Group.

 

Henrik Sundewall tillträder rollen som CFO för Syncro Group med omedelbar verkan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: [email protected]

 

Syncro Group AB

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: [email protected]

 

Offentliggörande 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 08:30.

 

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.