Connect with us

Marknadsnyheter

TETRA PAK LANSERAR ”Factory Sustainable Solutions”, NY AFFÄRSLÖSNING FÖR ATT MINSKA KUNDERNAS ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING

Published

on

Lund, 3 juni 2024: Tetra Pak lanserar nu sin nya affärslösning ’Factory Sustainable Solutions’, en fabriksövergripande lösning för resursoptimering avseende energi, vatten och rengöring på plats (CIP).

’Factory Sustainable Solutions’ är ett nytt erbjudande inom Tetra Paks bredare hållbarhetsportfölj, som ger producenter av livsmedel och drycker (Food & Beverages, F&B) tillgång till en skräddarsydd blandning av toppmoderna teknologier och ledande erfarenhet av att integrera dessa i anläggningar. Erbjudandet hjälper F&B-kunder att optimera sin energi- och resursförbrukning och är ett viktigt steg för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål och minska driftkostnader.

F&B-producenter är sedan länge beroende av fossila bränslen och energikrävande processer1 och möter allt högre krav på att optimera sin resursanvändning och att höja andelen energi från förnybara källor. Denna utveckling sker samtidigt med ökande driftskostnader, inklusive kostnaden för råvaror, och införandet av nya koldioxidskatter och avgifter för överförbrukning av vatten. Att hitta lösningar på dessa utmaningar blir avgörande, när företag försöker uppnå kostnadsbesparingar2 i sina leverantörskedjor och tillverkningsprocesser.

’Factory Sustainable Solutions’ är ett komplement till Tetra Paks resurseffektiva utrustnings- och tjänsteportfölj och utgör ett arbetssätt som är systematiskt och fabriksövergripande. Lösningarna kan integreras i vilket skede som helst för att återvinna och minska förbrukningen av resurser såsom energi, vatten och kemikalier. Optimerad resursförbrukning minskar långsiktiga driftkostnader3 och relaterade växthusgasutsläpp4, samtidigt som det säkrar efterlevnad av allt strängare hållbarhetsstandarder.

’Factory Sustainable Solutions’-teamet på Tetra Pak hjälper kunder genom att identifiera rätt teknologier och integrationslösningar för deras behov, samt ge råd om den bästa utformningen för deras produktionslinje eller anläggning. Resultatet är ett skräddarsytt rörsystem och installationsdiagram som optimerar vatten, energi och CIP enligt de specifika behoven för kundens verksamhet.

I ’Factory Sustainable Solutions’ ingår toppmoderna teknologier som:

Nanofiltrering, utvecklad av Tetra Pak, återvinner frätande rengöringsvätska som används för CIP. Denna teknologi möjliggör återvinning av rena kemikalier och vatten för framtida återanvändning, vilket möjliggör upp till 90% återvinning av den totala använda vätskan5.

Omvänd osmos, utvecklad av Tetra Pak, använder patenterad membranfiltreringsteknik för att förbättra resurseffektiviteten flera applikationer, inklusive mjölkavskiljning och återanvändning av vatten.

Tetra Pak samarbetar också med innovativa teknologipartners för att erbjuda ytterligare lösningar, inklusive:

  • HighLiftTM värmepumpsteknik, i samarbete med Olvondo Technology A/S, som kan integreras i verksamheten för att möjliggöra återanvändning av spillvärme för att producera ånga över anläggningsutrustning, inklusive Tetra Pak Direct UHT-enhet, vid tryck upp till 10 bar.

  • Högtemperaturvärmepumpar, i samarbete med Johnson Controls, som återanvänder processers spillvärme för att använda på andra platser i fabriken.

  • Termiska solfångare, i samarbete med Absolicon, som nyttjar solen som en obegränsad källa till ren och förnybar energi för leverans av varmt vatten och ånga vid högtemperatursterilisering, vilket gör dem lämpliga för UHT-utrustning.

Stefano Vittor, VD på Olvondo Technology A/S, säger: ”Genom att integrera vår HighLift värmepumpsteknologi i Factory Sustainable Solutions erbjuder Tetra Pak en effektiv lösning för att minska koldioxidutsläppen inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vi är glada över att vara en del av det här samarbetet och att spela en roll i den förändring som Tetra Pak driver.”

Fredrik Norrbom, Sverigechef på Johnson Controls System and Service AB, tillägger: ”Ungefär två tredjedelar av den industriella energianvändningen drivs av värmebehov, som främst kommer från fossila bränslen6. Värmepumpar är avgörande för att öka energieffektiviteten och leverera netto-noll uppvärmning när de kombineras med förnybar el. Vi är stolta över att samarbeta med Tetra Pak kring smarta bygglösningar som kan hjälpa kunder att uppnå sina hållbarhetsmål samtidigt som de hjälper industrin att göra avgörande framsteg för att minska utsläppen.”

Nicole Uvenbeck, Director Factory Sustainable Solutions & OEM Components på Tetra Pak, säger: ”Det här är en spännande och betydande milstolpe för oss på Tetra Pak – särskilt för vårt team som har arbetat hårt för att hela tiden öka och visa på det värde en sådan här lösning kan ge våra kunder.

Tidigare har vi främst fokuserat på optimering på maskin- och linjenivå, men med en mer holistisk metod för optimering såg vi den tydliga fördelen med att göra detta på fabriksnivå. ’Factory Sustainable Solutions’ är en utveckling av vår expertis som omfattar vatten, energi och återvinning vid CIP. Genom att kombinera allt detta kan vi på helt nya sätt hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsambitioner samtidigt som de minskar sina driftkostnader.”

Fiona Liebehenz, Vice President Key Components, Plant Solutions och Channel Management på Tetra Pak säger: ”Jag är oerhört stolt över teamet. Vi vet att det är ett högre tryck än någonsin på våra kunder att bli så effektiva som möjligt när det gäller resursanvändning. Det här är en rent existentiell utmaning för många kunder, för att säkra framtiden för deras verksamhet. Genom att arbeta med dem och förstå deras individuella behov och mål kan vi erbjuda skräddarsydd utrustning tillsammans med vår breda kunskap om livsmedel och drycker för att möta just den utmaningen, vilket ger tydliga ekonomiska förbättringar.”

Den nya verksamheten lanseras nu globalt, och tillgängliggör expertis och rådgivning om ’Factory Sustainable Solutions’ från Tetra Pak. Målet för Tetra Pak är att fortsätta utveckla och utöka erbjudandet på alla marknader, för att svara på kundernas ständigt utvecklande behov.

Referenser:

1 A substantial portion of the energy used in food and beverage manufacturing comes from fossil fuels, primarily natural gas, according to the Food & Drink Federation’s “Achieving Net Zero: A Handbook For The Food And Drink Sector” 2 BCG, “The CEO’s Guide to Costs and Growth”, March 2024 https://www.bcg.com/publications/2024/what-leaders-are-saying-about-costs-and-growth 3 McKinsey & Company, Operations-driven Sustainability, August 2020, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/operations-driven-sustainability
4 IEA (2022), Global Methane Tracker 2022, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-methane- tracker-2022, Licence: CC BY 4.
5 Resource-saving filtration solutions | Tetra Pak Global
6 IEA (2018), Clean and efficient heat for industry – Clean and efficient heat for industry – Analysis – IEA

OM TETRA PAK

Tetra Pak är ett världsledande företag inom livsmedelsberedning och förpackningslösningar. Tillsammans med kunder och leverantörer säkrar vi tillgången till säkra och näringsrika livsmedel för hundratals miljoner människor i över 160 länder varje dag.

Med över 24 000 anställda över hela världen gör vi mat säker och tillgänglig överallt, och vårt löfte är att ”protect what’s good” – vi skyddar livsmedel, människor och planeten.

Mer information om Tetra Pak finns tillgänglig på www.tetrapak.com.

OM OLVONDO TECHNOLOGY

På Johnson Controls (NYSE: JCI) omvandlar vi miljöer där människor bor, arbetar, lär sig och leker. Som världsledande inom intelligenta, hälsosamma och hållbara byggnader är vårt uppdrag att omforma byggnaders prestanda för människans, platsens och planetens skull.

Vi bygger vidare på en stolt historia av nästan 140 års innovation och levererar framtidens ritningar för branscher som vård, skolor, datacenter, flygplatser, arenor, tillverkning och många fler genom OpenBlue, vår omfattande digitala lösning.

Med ett globalt team bestående av 100 000 experter i över 150 länder, erbjuder Johnson Controls världens största portfölj av byggnadsteknologi och mjukvara samt tjänstelösningar från några av de mest betrodda namnen i branschen.

Besök www.johnsoncontrols.com för mer information och följ @Johnson Controls på sociala plattformar.

OM ABSOLICON SOLAR COLLECTOR AB (PUBL)

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsföretag inom solteknik. Idag är Absolicon ett börsnoterat företag med över tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon specialiserar sig på att tillhandahålla verktyg för övergången från fossila bränslen genom att erbjuda en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av solvärmeresurser, samt kompletta robotiserade produktionslinjer för solfångare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.