The Humble Co. – tar steget in i marknaden för eltandborstar

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Humble Groups dotterbolag och varumärke The Humble Co. (”Bolaget”) har under en längre tid utvecklat världens första generiska bambubaserade huvud för eltandborstar. Produkten som nu är redo för lansering är framtagen för att passa massmarknaden av soniska eltandborstar och kan därmed ersätta plastbaserade tandborshuvuden på kunders befintliga eltandborstar. Med den nya produktkategorin så utvidgar Bolaget sin totala adresserbara marknad till att även omfatta det snabbväxande eltandborstesegmentet, som omsatte ca 25,2 miljarder kronor 2021[1]. Bolaget ser goda möjligheter till att ta en stark position, med fortsatt utveckling i den nya kategorin som innebär en ökad kundkontakt och potentiell cross-selling avseende övrigt sortiment till fler butiker.  

”Efter att ha dominerat den miljövänliga tandborstkategorin med våra populära bambu-tandborste, Humble Brush, har vi nu lyckats överbrygga utvecklingsgapet till den gigantiska marknad som den elektriska tandborstkategorin utgör. Än en gång ligger vi långt före konkurrensen vad gäller innovation inom kategorin och vi är mycket stolta över att kunna presentera denna världsnyhet. Vi har fått bra feedback och stort initialt intresse från våra kunder och partners, där vi planerar att i första skedet exklusivt lansera produkten i våra egna kanaler, för att sedan rullas ut under nästa listningsfönster med utvalda partners. Bolaget har även haft en fantastisk start på året och återhämtat sig väl efter COVID-19 och tillhörande utbredda lock-downs i EU och USA. Med detta nytillskott i sortimentet ser vi fram emot att inviga fler människor i vår miljövänliga tandborstrevolution.” säger Oskar Holmblad, Försäljningschef för The Humble Co. AB 

The Humble Co. är ett världsledande bolag inom naturlig munvård och förvärvades av Humble Group den 18 mars 2021. Bolaget har en djup distribution i över 30 marknader och ca 50 000 point of sales med fokus på USA, Tyskland, Storbritannien och Norden.

[1]https://www.businesswire.com/news/home/20210223005675/en/Global-Electric-Toothbrush-Market-Report-2021-Industry-Trends-Share-Size-Growth-Opportunity-and-Forecast-to-2026—ResearchAndMarkets.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen hos för generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
[email protected]

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *