Connect with us

Marknadsnyheter

Tolvmånadersdata från klinisk studie med OssDsign Catalyst™ publicerad i Biomedical Journal of Scientific & Technical Research

Published

on

Uppsala, 24 januari 2024. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att de tidigare kommunicerade, exceptionella 12-månadersresultaten från den kliniska studien TOP FUSION har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. Resultaten visar en fusionsgrad på 93 % samt förbättrad livskvalitet och minskad smärta efter operation med det nya nanosyntetiska bengraftet OssDsign Catalyst.

”Publiceringen av de enastående kliniska resultaten i TOP FUSION är ett avgörande steg i processen att etablera OssDsign Catalyst som ett kliniskt beprövat syntetiskt bengraft. Det positiva utfallet av denna första viktiga kliniska studie banar väg för en stark position för OssDsign Catalyst på den amerikanska marknaden”, säger Morten Henneveld, vd för OssDsign.

 

Resultaten, som nu är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Biomedical Journal of Scientific & Technical Research (peer-reviewed), visar tydligt att ryggradskirurgi med OssDsign Catalyst leder till konsistent och snabb benläkning och remodellering, med förbättrade patientresultat som följd.

 

Hög fusionsgrad och förbättrad livskvalitet

Användningen av syntetiska bengraftsubstitut har blivit allt vanligare för att ersätta behovet av allo- eller autotransplantat från höftbenskammen. OssDsign Catalyst är ett nytt nanosyntetiskt, silikatberikat bengraftsubstitut gjort av kalciumfosfat, som har utformats för att ge konsistent och snabb benläkning och remodellering. Den höga halten av silikat (5,8 %) i de porösa granulaten i kombination med produktens struktur på nanonivå antas främja tidig benbildning.

TOP FUSION omfattar 17 patienter som lider av diskdegeneration, kotförskjutning eller ryggradsförträngning i ländkotorna. TOP FUSION utvärderar främst säkerheten och effekten av OssDsign Catalyst hos patienter som genomgår ryggradsfusionskirurgi av typen Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF). Postoperativa uppföljningar genomfördes vid 6 veckor, 3 månader, 6 månader och 12 månader. Datortomografi (CT) genomfördes vid 3, 6 och 12 månader efter operationen för att bedöma graden av fusion. CT-bilderna granskades av oberoende radiologer från bilddiagnostiklaboratoriet Medical Metrics.

 

Av de 17 patienter som rekryterades till TOP FUSION avbröt tre studien av skäl som inte var relaterade till Catalyst. Alla de återstående 14 patienterna slutförde uppföljningen 12 månader efter operationen. De postoperativa uppföljningarna visade att kotfusion förelåg hos 4/14 (29%) av patienterna vid 3 månader, 9/14 (64%) vid 6 månader och 13/14 (93%) vid 12 månader. Den återstående patienten visar tecken på fusionsprogression och kan därför komma att ha uppnått kotfusion vid 24-månadersuppföljningen. Alla poäng som används för att kvantifiera smärta och funktion inklusive Oswestry Disability Index (ODI), visuell analog skala (VAS) och övergripande hälsa hos patienter (SF-36) visade på förbättring av livskvaliteten över tid i samband med alla postoperativa uppföljningsutvärderingar. Inga avvikande händelser (AE) kopplade till implantatet observerades under studien.

Om OssDsign Catalyst
OssDsign Catalyst är ett nanosyntetiskt bengraft som stimulerar bildandet av frisk benvävnad vid ryggradsfusionser. Transplantatet består av en patentskyddad nanokristallin struktur som resorberas och ersätts av ny och frisk benvävnad i kroppen.

 

Om TOP FUSION
Den kliniska studien TOP FUSION (NCT05114135) är en öppen, prospektiv, klinisk singel-centerstudie som leds av Dr Péter Pál Varga och Dr Àron Lazary vid National Center for Spinal Disorders vid Buda Health Clinic i Budapest, Ungern. Studiens primära effektmått utvärderas utifrån graden av benfusion efter 12 månader med hjälp av CT samt avsaknaden av biverkningar kopplade till implantatet under studieperioden. TOP FUSION är en tvåårig studie, och en slutgiltig uppföljning kommer att göras vid 24 månader.

 

https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.008571.pdf

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, VD, OssDsign AB, Tel: +46 73 382 43 90, E-mail: morten.henneveld@ossdsign.com

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Det japanska patentverket avser bevilja patent för EndoDrill-teknologin

Published

on

By

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna endoskopiska kärnbiopsiinstrument, meddelar att Bolaget har erhållit ett beslut om beviljande från det japanska patentverket (JPO). Detta innebär att JPO har beslutat att godkänna Bolagets första patentansökan i Japan för EndoDrill®. Ytterligare några formella steg kommer att följa innan ett patent slutligen utfärdas, varefter det beviljade patentet kommer att vara giltigt till oktober 2039.

BIBB har erhållit beslut om beviljande från JPO för sin patentansökan 2021–518087, som ger ett brett skydd av EndoDrill-systemet®, Bolagets eldrivna biopsiinstrument för avancerad endoskopi. BiBB har tre internationella patentansökningar för EndoDrill®, vilka har gått in i nationell/regional fas och under 2023 erhöll BiBB godkännande av två patent i Europa. EndoDrill-systemet har nyligen marknadsgodkänts i Europa och USA och den första produktvarianten, EndoDrill® GI, är för närvarande under klinisk utvärdering i USA.

Beslutet att bevilja vårt första patent i Japan är strategiskt viktigt för oss som bolag och positivt för patienter och vårdgivare i Japan. Japan är en av de största marknaderna för vårt målsegment, endoskopiskt ultraljud, och japanska företag dominerar världsmarknaden när det gäller försäljning av flergångsendoskop.”, säger Fredrik Lindblad, VD för BiBB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024.

Om BiBBInstruments AB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda endoskopiska (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. BiBB fick 510(k)-godkännande från amerikanska FDA för EndoDrill® GI, den viktigaste produktvarianten, under 2023. I början av 2024 erhölls även CE-märkning enligt MDR för samtliga tre produktvarianter: EndoDrill® GI, EndoDrill® EBUS och EndoDrill® URO. Därmed är EndoDrill® det första marknads­godkända eldrivna endoskopiska biopsisystemet i såväl USA som Europa. EndoDrill®-systemet omfattar sterila engångs­biopsiinstrument med tillhörande drivenhet. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tom Tits Experiment utsett till stockholmarnas favoritmuseum

Published

on

By

Tom Tits Experiment har korats till stockholmarnas favoritmuseum 2024 i toppstrid med Armémuseum och Vasamuseet som hamnar på andra- respektive tredjeplats. Utmärkelsen delas ut av konsultföretaget Evimetrix som årligen genomför en undersökning där 1 500 stockholmare får säga sitt om länets museer. På årets gala, som hölls på Junibacken på tisdagskvällen den 20 februari, utsågs Tom Tit även till ”Årets klättrare” och vinnare av kategorin ”Barnperspektivet”.

— Vårt uppdrag är att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Vi jobbar hårt för att vara en favoritdestination för nyfikna barn i alla åldrar och vi är otroligt stolta över att stockholmarna har röstat fram Tom Tits Experiment till sitt favoritmuseum, säger Åsa Ribbing, publik chef på Tom Tits Experiment.

Utöver huvudutmärkelsen så tilldelas Tom Tits Experiment även förstaplatser i underkategorierna ”Barnperspektivet” och ”Årets klättrare”, den senare delas ut till det museet som stärkt sin kundnöjdhet mest sedan föregående år. I underkategorierna ”bästa utställningar” och ”Museet med det starkaste varumärket” landar Tom Tit på en andra respektive tredjeplats.

— Under 2023 har vi lanserat flera tillfälliga utställningar och teman, öppnat en helt ny restaurang och lagt grunden för en marknadskommunikation som lyfter själen i vår verksamhet. Vi har också kunnat glädjas åt 20 000 fler besökare än året innan och det i kombination med de här väldigt fina utmärkelserna bekräftar att vi fyller en viktig funktion inom besöksnäring samtidigt som vi främjar ett livslångt lärande, avslutar Åsa Ribbing.

Om undersökningen               
Stockholmarnas favoritmuseum 2024 är en kvantitativ mätning som genomfördes bland allmänheten i Storstockholm under vintern 2023. Fler än 1 500 respondenter har uttalat sig om 42 museer i storstockholmsområdet och svaren vägs samman till ett nöjd kund-index (NIK). Undersökningen genomförs av konsultföretaget Evimetrix som har utsätt stockholmarnas favoritmuseum sedan 1999.

Presskontakt
Erik Elowsson, press- och pr-ansvarig, Telge AB
08-550 220 50
press@telge.se

 

Tom Tits Experiment – upptäckarglädje inom naturvetenskap, för alla

Tom Tits Experiment grundades 1987 och är idag Sveriges största science center/vetenskapsmuseum. Den huvudsakliga inriktningen är publik verksamhet riktad mot barnfamiljer med syfte att skapa upptäckarglädje för alla genom att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. Utöver det är Tom Tit aktiva i lokala, nationala och internationella projekt med mål att stötta skolor inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Med cirka 50 anställda drivs utställningsverksamhet, utbildning för lärare, en egen förskola, restaurang, café, konferens och event samt butik. Tom Tits Experiment tillhör Telgekoncernen som är helägt av Södertälje kommun.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Balder offentliggör ett återköpserbjudande av utestående hybridobligationer

Published

on

By

Fastighets AB Balder (publ), via dotterbolaget Balder Invest AB, erbjuder innehavare av utestående hybridobligationer, EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 100 miljoner (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet av hybridkapital kommer att prissättas via ett omodifierat så kallat Dutch auction-förfarande med lägsta återköpspris motsvarande 89,00 procent. Återköpserbjudandet löper ut 17:00 CET den 27 februari 2024 och likvid förväntas den 1 mars 2024. Detaljer om Återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det så kallade launch announcement via Euronext Dublin och återköpsdokumentationen (tender offer memorandum) finns tillgängliga via tender agent (https://deals.is.kroll.com/balder).

Balder har lämnat i uppdrag till BNP Paribas och Nordea att agera Dealer Managers för återköpserbjudandet.

Dealer Managers:
BNP Paribas, tel. +33 1 55 77 78 94, liability.management@bnpparibas.com
Nordea Bank Abp, tel.
+45 6136 0379, nordealiabilitymanagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92

Ewa Wassberg, Finanschef, tel. 031-351 83 99

Fastighets AB Balder (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2023 ett värde om 211,7 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.