TopRights styrelse och ledning ökar aktieinnehavet genom ingångna teckningsförbindelser i pågående företrädesemission

| 7 september, 2022 | 0 kommentarer

Medlemmar i TopRights styrelse och ledning har ökat sitt aktieinnehav i TopRight genom teckning av units, beståendes av både aktier, teckningsoptioner av serie TO2 och teckningsoptioner av serie TO3, i den pågående företrädesemissionen.

Teckningarna överensstämmer med de teckningsförbindelser som ingåtts inför företrädesemissionen och har skett enligt följande tabell:

 

Namn

Tecknat antal units

Motsvarande SEK

Aktieinnehav efter företrädesemissionen

FAAV Invest AB1

520 563

2 706 927,60

3 723 527

Taptum Finance AB1

510 863

2 656 487,60

3 636 230

Yimyame Consulting AB2

178 440

927 888,00

1 605 960

Daniel Moström

128 682

669 146,40

1 158 141

Carama Invest AB3

12 297

63 944,40

110 677

1 Vari Fredrik Skarke, styrelseordförande i TopRight, är styrelseordförande

2 Vari Anders Myrbäck, VD för TopRight, är styrelseordförande

3 Vari Daniel Moström, styrelseledamot i TopRight, är styrelseordförande

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TopRight i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD

0703-32 30 07

[email protected]

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.

 

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

 

 

 

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.