Trainimal AB delårsrapport för första kvartalet 2022/2023

| 20 september, 2022 | 0 kommentarer

Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet maj 2022 – juli 2022

  • Nettoomsättning minskade med -34% till 4 276 (6 446) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 408 (-200) TSEK
  • EBITDA uppgick till -1 067 (42) TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -1 448 (-432) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,18)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -1 079 (-385) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 217 (-2 843) TSEK.

”Så har vi inlett vårt nya verksamhetsår, första kvartalet är avslutat och vi ser att vårt mål att minska förlusterna och komma till ett neutralt kassaflöde för året kommer sannolikt att nås, jämfört med föregående kvartal är förlusten halverad” säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

”Vi har nu lanserat våra nya tjänster Trainimal Basic och Trainimal Premium och vi ser att antalet Basic-kunder kommer in i förväntad takt, glädjande nog är antalet Premium-kunder fler än förväntat. Vår nya webshop tagits emot väl av kunderna, sortimentet är ordentligt utökat med attraktiva produkter och vi har effektiviserat och snabbat upp leveranshanteringen” fortsätter Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2022 kl 08:00.

Investor Relations[email protected]

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Bolagets mest kända produkt går under namnet MammaFitness, som är skapad av den välkända träningsprofilen Olga Rönnberg. MammaFitness har hjälpt över 35 000 kunder att bli den bästa version av sig själv. Trainimals vision är att alla ska kunna uppnå fysisk hälsa och välbefinnande, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar. Aqurat Fondkommission AB, tel. +46 (0)8 684 05 800, e-post: [email protected] är Bolagets Mentor.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.