Turboladdning blir ännu viktigare i en nettonoll-värld – nytt poddavsnitt med Accellerons Daniel Bischofberger

| 22 juli, 2022 | 0 kommentarer
  • I det senaste avsnittet av ABB Decoded diskuterar Daniel Bischofberger, vd för Accelleron (tidigare ABB Turbocharging), vilken avgörande roll turboladdning har i den föränderliga energibranschen
  • Bischofberger delar med sig av sina insikter i vilken betydande påverkan turboladdare har vad gäller bränslebesparingar och minskade utsläpp
  • Han diskuterar turboladdarnas framtida roll med hållbara bränslen

Turboladdare förknippas ofta med bullriga och förorenande förbränningsmotorer men i själva verket hjälper de förbränningsmotorer att bli avsevärt effektivare. I det senaste avsnittet av ABB Decoded diskuterar Daniel Bischofberger, vd för Accelleron (tidigare ABB Turbocharging), hur turboladdare snabbar upp branschens omställning till hållbar drift.

Accellerons turboladdare används i tunga segment som marint, kraftverk, terrängfordon och lokomotiv. ”Turboladdare fungerar som en ventil för motorn”, förklarar Bischofberger. En förbränningsmotor med turboladdare levererar fyra gånger mer kraft samtidigt som koldioxidutsläppen minskas med 10 procent, effektiviteten ökar med 10 procent och kväveoxidutsläppen minskas med upp till hela 60 procent. Han tar upp exemplet att ett fartyg som är utrustat med Accellerons turboladdare har uppnått årliga bränslebesparingar på 200 ton och en minskning av koldioxidutsläpp på 620 ton.

Som svar på det ökande behovet av klimatåtgärder kommer turboladdare fortsätta att spela en viktig roll för industrin, enligt Bischofberger. För att minska koldioxiden inom sjöfarten, till exempel, är turboladdare viktiga i syfte att förbättra motorernas effektivitet och därmed minska bränsleförbrukningen. Då framtida bränslen blir alltmer tillgängliga blir det ännu viktigare att förbättra motoreffektiviteten eftersom dessa bränslen till att börja med kommer att vara dyrare än fossila bränslen.

Bischofberger menar också att en fullständig omställning från fossila bränslen till förnybar energi inom kraftsektorn kräver en enorm ökning av produktionen av förnybar elektricitet. ”Utmaningen kommer att vara den stora mängd hållbar energi som krävs”, säger han och tillägger att stabilitet i elnäten kommer att vara en utmaning på grund av den stora variationen vad gäller sol- och vindkraftsproduktion. Han förklarar vidare hur värmekraftanläggningar som drivs av grönt bränsle kan användas under högtrafik och därmed undvika potentiella störningar. Turboladdare säkerställer effektivitet, vilket minskar miljöpåverkan.

”Det finns en missuppfattning hos många att en nettonoll-värld inte passar ihop med förbränningsmotorer. Det kan förvåna en del, men motorer med högpresterande turboladdare inom segmenten marint- och kraftverk kommer att bli ännu viktigare i en nettonoll-värld”, tillägger Bischofberger.

Accelleron tillverkar cirka 10 000 turboladdare och underhåller över 100 000 turboladdare varje år tack vare ett team på 600 servicetekniker i över 100 servicecenter runt om i världen. Det globala servicenätverket säkerställer tillförlitlighet, något som är viktigt i synnerhet för verksamhetskritiska tillämpningar.

Bischofberger lyfter också fram Accellerons avancerade digitala lösningar för kunder som hjälper dem att optimera motorprestanda, minska bränsleförbrukningen och övervaka och förutse fartygens utsläpp.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 juli 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.