Connect with us

Marknadsnyheter

Turn Energy vill bygga Sveriges mest hälsosamma arbetsplats – Träningstimme varje dag, träningskläder och fokus på stressfri produktivitet

Published

on

Solenergiföretaget Turn Energy strävar efter att skapa en arbetskultur där personalens välmående står i centrum. Bland annat erbjuder man alla medarbetare att träna på arbetstid varje dag och företaget har implementerat ett arbetssätt med fokus på stressfri produktivitet.

Solenergibolaget Turn Energy bygger, äger och förvaltar solcellsparker och säljer vidare energin till svenska bolag. Målet är att bolaget ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028. För att realisera de ambitiösa tillväxtplanerna ska Turn Energy utöka sitt team av medarbetare till över 100 personer de kommande fem åren. För att lyckas rekrytera den bästa kompetensen har man en uttalad vision att bli den bästa möjliga arbetsgivaren där hälsa och välmående står i centrum.

Genom en rad initiativ och satsningar som prioriterar personalens välbefinnande, strävar Turn Energy efter att skapa en arbetsmiljö där hälsa är en naturlig del av företagskulturen. Bland annat kan medarbetarna träna på arbetstid varje dag och på onsdagar är det obligatorisk träning för alla. Träningspassen leds av en inhyrd PT. Personalen får även träningskläder. Dessutom erbjuds de anställda att genomföra hälsotester via OneLab en gång om året.

Jenny Bojander är Projektledare på Turn Energy. Hon tycker att företagets hälsofokus hjälpt till att skapa nya rutiner så att träningen verkligen blir av:

– Att ha möjligheten att träna varje dag under arbetstid har verkligen underlättat för att jag ska kunna prioritera hälsa och träning i min vardag. Dessutom gör det att jag känner mig mer pigg och fokuserad på mitt arbete under eftermiddagarna. När det blir en uttalad grej på hela företaget så blir vi bra på att motivera varandra att hänga med på ett träningspass, som med stor sannolikhet inte skulle ha blivit av annars, säger Jenny Bojander.

Företaget har implementerat ett strategiskt arbetssätt med fokus på självledarskap och stressfri produktivitet. Som en del i arbetssättet har Turn Energy varje fredag en tyst timme som är avsatt för att medarbetarna ska samla sina idéer, tankar och måsten (både privata och professionella) för att bryta ner dem till uppgifter och planera in dem i kalendern. Syftet är att skapa en struktur som främjar balans mellan arbetsliv och privatliv och få bättre koll på deadlines. Alla nya som börjar på Turn Energy får gå en tvådagars-kurs i detta arbetssätt. Man använder också modeller som SMART och GROW för personlig utveckling, där medarbetarna uppmuntras att sätta och följa privata mål – utöver de professionella målen.

Bolagets VD Kenny Fogel brinner för idrott och ägnar bland annat sin fritid åt att coacha barn i hockey och tar stor inspiration från idrottsvärlden i sitt ledarskap. Hans vision är att företagssektorn ska lära sig mycket av idrottens arbetssätt kring att ta hänsyn till hela människan.

– Vi tror starkt på att investera i våra anställdas hälsa och välbefinnande eftersom det inte bara gynnar dem personligen utan också företaget i stort. Turn Energy’s motto “Save the world from bad energy” avser vårt arbete med solcellsparker lika mycket som det innefattar att vi ska prioritera våra anställdas psykiska och fysiska välbefinnande på arbetsplatsen, säger Kenny Fogel. 

Turn Energy är certifierade för sin utmärkta arbetsplatskultur av Great Place to Work. I kartläggningen som gjorts i samband med certifieringen i januari 2024 uppgav 100 % av de anställda att Turn Energy är en fysiskt och psykiskt hälsosam arbetsplats att arbeta på och samtliga medarbetare tycker också att människorna bryr sig om varandra på arbetsplatsen. Bolaget är också certifierade till Healthy Place to Work av OneLab.

Du hittar mer information om Turn Energy på: turnenergy.com

För pressfrågor kontakta: press@turnenergy.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.