Connect with us

Marknadsnyheter

Två av tre bilköpare sätter hållbarheten främst

Published

on

Biltillverkare bör agera snabbt för att möta konsumenters krav på mer hållbara transportermetoder.

STOCKHOLM; 17 december, 2021 — Nästan två tredjedelar av konsumenter är ”hållbarhetsmedvetna bilförare”, och klassar sig själva som väldigt eller extremt oroliga för miljön. Biltillverkare kommer därför att behöva utveckla sitt erbjudande för att möta ökade krav på hållbarhet inom bilbranschen, det visar en ny rapport from Accenture.

Rapporten “Busting automotive sustainability myths” baseras på en undersökning med 8 500 konsumenter i USA, Kina och sju länder i Europa. Syftet med rapporten är att kartlägga vilka utmaningar biltillverkare står inför när kraven på hållbarhet och digitalisering inom transportsektorn ökar. Rapporten är en del av Accentures serie av undersökningar kallad ”What digital drivers want”.             

En viktig slutsats från rapporten är att hållbarhet inte längre är en sekundär fråga för bilköpare och förare: 64 procent av de tillfrågade anser sig vara hållbarhetsmedvetna förare, och de flesta vill dessutom att deras nästa bil är ett miljöfordon (”new-energy vehicle” – NEV), såsom elektriska batteridrivna bilar, naturgasdrivna bilar, flexibla bränslebilar, hybrider, vätgashybrider eller laddhybrider. Konsumenterna var alltså tydliga med att de inte ville ha nya fordon med klassiska förbränningsmotorer. Rapporten visar dessutom att det inte bara är den miljömedvetna gruppen som är intresserade av miljöfordon. Hälften (53%) av de tillfrågade som ansåg sig själva som mindre hållbarhetsmedvetna skulle också föredra ett miljöfordon.

Av rapporten framgick även att inget specifikt varumärke anses som obestridd ledare inom hållbarhet i bilbranschen. Faktum är att nästan lika många förare i undersökningen anser att BMW och Audi (11% vardera) har det bästa hållbarhetskonceptet jämfört med Tesla (12%). I många fall valde de tillfrågade biltillverkare från sitt hemland när de skulle ranka de mest miljövänliga bilarna. Amerikaner valde exempelvis ofta Tesla, medan européer valde BMW eller Audi.

“I motsats till den allmänna uppfattningen så är kampen om att vara, eller bli sedd som, det `hållbara bilmärket´ inte över ännu.”, säger Sofia Donaldson, ansvarig för Accentures affärsområde Automotive and Mobility. ”Marknaden för el-fordon var det enda segmentet i branschen som växte nämnvärt under 2020. Bilförare är redo för miljövänliga fordon, men det finns fortfarande några hinder på vägen, som exempelvis brist på infrastruktur för smidig uppladdning och höga kilowatt-priser.”

Bilmärket oviktigt vid valet av miljöfordon

Hållbarhetsmedvetna förare är inte trogna ett särskilt bilmärke. Hela 97 procent av dem skulle byta till ett annat märke för en mer miljövänlig bil, och 99 procent av dem skulle göra det för ökad hållbarhet inom reparationer och service. Rapporten fastlår att biltillverkare som misslyckas med att tillgodose behoven hos hållbarhetsmedvetna förare – genom att inte investera i miljövänliga lösningar – kommer förlora kunder till konkurrenter som har ett starkare fokus på området.  

”Bilförare börjar alltmer utmana uppfattningen som många chefer och marknadsförare inom bilbranschen länge har haft, nämligen att kunder inte vill betala mer för hållbarhet. Bilbranschen är redan en av de mest föränderliga i världen, med ökad användning av uppkopplade tjänster, elektrifiering och självkörande fordon. Nästa steg är göra all denna teknik tillgänglig för konsumenterna på ett effektivt sätt. Att hjälpa hållbarhetsmedvetna förare att överföra sina värderingar till faktiska köp är, och kommer att bli, en stor konkurrensfördel för bilmärken.”, säger Sofia Donaldson

Bilförare kommer att betala mer för hållbarhet

En av myterna inom bilindustrin som rapporten slår hål på, är att de flesta bilförare är väldigt priskänsliga och inte vill betala mer för ökad hållbarhet. Rapporten visar att hållbarhetsmedvetna förare inte bara är villiga att byta till miljöfordon, utan att de även är beredda att betala mer för ett miljövänligt fordon. Exempelvis svarade 30 procent av de hållbarhetsmedvetna förarna att de är beredda att betala 1–5 procent mer för ett miljöfordon, och drygt 60 procent svarade att de var beredda att betala minst 6 procent eller mer. En liten grupp, 4 procent av de hållbarhetsmedvetna förarna, uppgav att de var villiga att betala hela 25 procent mer för ett miljöfordon. 

Hållbarhetsmedvetna förare är även villiga att göra vissa uppoffringar för ett mer miljövänligt fordon. Fler än 6 av 10 var villiga att ha en mindre visuellt tilltalande bil, mer funktionell design (63%) eller en bil med sämre prestanda (62%). Med andra ord är hållbarhetmedvetna förare beredda att acceptera uppoffringar inom områden som många inom bilindustrin själva ansett som avgörande, icke-förhandlingsbara köpkriterier.

För mer information kan du ta del av rapporten här:  

Accenture.com/AutoSustainabilityMyths

Om undersökningen

För rapporten genomförde Accenture en undersökning med 8 500 slumpvist utvalda konsumenter från sju länder: Kina (2 500), USA (1 000), Tyskland (1 000), Storbritannien (1 000), Frankrike (1 000), Italien (1 000) och Norge (1 000). Online-enkäten var strukturerarad, genomförd och analyserad baserat på fyra parametrar: 1.) Demografi bland förarna; 2.) Fordonsförsäljning; 3.) Fordonsservice och reparationer; 4.) Uppkopplade tjänster. Dessa parametrar möjliggjorde identifiering och uppdelning av respondenter som hade en tydlig hållbarhetsmedvetenhet, respektive de som inte hade det. Accenture använde även sin expertis inom affärsområdet Automotive and Mobility för att ta fram fallstudier över vilka bilmärken som enligt vår uppfattning är ledande inom hållbarhet.

Om Accenture:
Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 624 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452

anna.markelius@accenture.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.