Connect with us

Marknadsnyheter

Två av tre bilköpare sätter hållbarheten främst

Published

on

Biltillverkare bör agera snabbt för att möta konsumenters krav på mer hållbara transportermetoder.

STOCKHOLM; 17 december, 2021 — Nästan två tredjedelar av konsumenter är ”hållbarhetsmedvetna bilförare”, och klassar sig själva som väldigt eller extremt oroliga för miljön. Biltillverkare kommer därför att behöva utveckla sitt erbjudande för att möta ökade krav på hållbarhet inom bilbranschen, det visar en ny rapport from Accenture.

Rapporten “Busting automotive sustainability myths” baseras på en undersökning med 8 500 konsumenter i USA, Kina och sju länder i Europa. Syftet med rapporten är att kartlägga vilka utmaningar biltillverkare står inför när kraven på hållbarhet och digitalisering inom transportsektorn ökar. Rapporten är en del av Accentures serie av undersökningar kallad ”What digital drivers want”.             

En viktig slutsats från rapporten är att hållbarhet inte längre är en sekundär fråga för bilköpare och förare: 64 procent av de tillfrågade anser sig vara hållbarhetsmedvetna förare, och de flesta vill dessutom att deras nästa bil är ett miljöfordon (”new-energy vehicle” – NEV), såsom elektriska batteridrivna bilar, naturgasdrivna bilar, flexibla bränslebilar, hybrider, vätgashybrider eller laddhybrider. Konsumenterna var alltså tydliga med att de inte ville ha nya fordon med klassiska förbränningsmotorer. Rapporten visar dessutom att det inte bara är den miljömedvetna gruppen som är intresserade av miljöfordon. Hälften (53%) av de tillfrågade som ansåg sig själva som mindre hållbarhetsmedvetna skulle också föredra ett miljöfordon.

Av rapporten framgick även att inget specifikt varumärke anses som obestridd ledare inom hållbarhet i bilbranschen. Faktum är att nästan lika många förare i undersökningen anser att BMW och Audi (11% vardera) har det bästa hållbarhetskonceptet jämfört med Tesla (12%). I många fall valde de tillfrågade biltillverkare från sitt hemland när de skulle ranka de mest miljövänliga bilarna. Amerikaner valde exempelvis ofta Tesla, medan européer valde BMW eller Audi.

“I motsats till den allmänna uppfattningen så är kampen om att vara, eller bli sedd som, det `hållbara bilmärket´ inte över ännu.”, säger Sofia Donaldson, ansvarig för Accentures affärsområde Automotive and Mobility. ”Marknaden för el-fordon var det enda segmentet i branschen som växte nämnvärt under 2020. Bilförare är redo för miljövänliga fordon, men det finns fortfarande några hinder på vägen, som exempelvis brist på infrastruktur för smidig uppladdning och höga kilowatt-priser.”

Bilmärket oviktigt vid valet av miljöfordon

Hållbarhetsmedvetna förare är inte trogna ett särskilt bilmärke. Hela 97 procent av dem skulle byta till ett annat märke för en mer miljövänlig bil, och 99 procent av dem skulle göra det för ökad hållbarhet inom reparationer och service. Rapporten fastlår att biltillverkare som misslyckas med att tillgodose behoven hos hållbarhetsmedvetna förare – genom att inte investera i miljövänliga lösningar – kommer förlora kunder till konkurrenter som har ett starkare fokus på området.  

”Bilförare börjar alltmer utmana uppfattningen som många chefer och marknadsförare inom bilbranschen länge har haft, nämligen att kunder inte vill betala mer för hållbarhet. Bilbranschen är redan en av de mest föränderliga i världen, med ökad användning av uppkopplade tjänster, elektrifiering och självkörande fordon. Nästa steg är göra all denna teknik tillgänglig för konsumenterna på ett effektivt sätt. Att hjälpa hållbarhetsmedvetna förare att överföra sina värderingar till faktiska köp är, och kommer att bli, en stor konkurrensfördel för bilmärken.”, säger Sofia Donaldson

Bilförare kommer att betala mer för hållbarhet

En av myterna inom bilindustrin som rapporten slår hål på, är att de flesta bilförare är väldigt priskänsliga och inte vill betala mer för ökad hållbarhet. Rapporten visar att hållbarhetsmedvetna förare inte bara är villiga att byta till miljöfordon, utan att de även är beredda att betala mer för ett miljövänligt fordon. Exempelvis svarade 30 procent av de hållbarhetsmedvetna förarna att de är beredda att betala 1–5 procent mer för ett miljöfordon, och drygt 60 procent svarade att de var beredda att betala minst 6 procent eller mer. En liten grupp, 4 procent av de hållbarhetsmedvetna förarna, uppgav att de var villiga att betala hela 25 procent mer för ett miljöfordon. 

Hållbarhetsmedvetna förare är även villiga att göra vissa uppoffringar för ett mer miljövänligt fordon. Fler än 6 av 10 var villiga att ha en mindre visuellt tilltalande bil, mer funktionell design (63%) eller en bil med sämre prestanda (62%). Med andra ord är hållbarhetmedvetna förare beredda att acceptera uppoffringar inom områden som många inom bilindustrin själva ansett som avgörande, icke-förhandlingsbara köpkriterier.

För mer information kan du ta del av rapporten här:  

Accenture.com/AutoSustainabilityMyths

Om undersökningen

För rapporten genomförde Accenture en undersökning med 8 500 slumpvist utvalda konsumenter från sju länder: Kina (2 500), USA (1 000), Tyskland (1 000), Storbritannien (1 000), Frankrike (1 000), Italien (1 000) och Norge (1 000). Online-enkäten var strukturerarad, genomförd och analyserad baserat på fyra parametrar: 1.) Demografi bland förarna; 2.) Fordonsförsäljning; 3.) Fordonsservice och reparationer; 4.) Uppkopplade tjänster. Dessa parametrar möjliggjorde identifiering och uppdelning av respondenter som hade en tydlig hållbarhetsmedvetenhet, respektive de som inte hade det. Accenture använde även sin expertis inom affärsområdet Automotive and Mobility för att ta fram fallstudier över vilka bilmärken som enligt vår uppfattning är ledande inom hållbarhet.

Om Accenture:
Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 624 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452

[email protected]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Published

on

By

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.  

Över 150 länder har samlats för att delta på det första förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar. Uppmaningen från länderna var tydlig – för att få ett slut på plastföroreningarna behöver vi ett globalt avtal som omfattar hela plastens livscykel. Bland annat diskuterades avtalets övergripande mål och vilka åtaganden avtalet kan komma att omfatta.  

– Utan effektiva åtgärder förutspås den globala plastproduktionen tredubblas till 2060 och stora mängder av plasten hamnar i vår miljö och hav. Att reglera plastföroreningar på global nivå är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Intresset från näringslivet, miljöorganisationer och forskarsamhället var stort. Inför mötet genomfördes också ett endagsmöte med dessa aktörer. Rundabordssamtal hölls för att medlemsländer och aktörer skulle kunna utbyta erfarenheter och lärdomar från varandra.     

Sverige deltog i förhandlingarna som EU-ordförande och har drivit EU:s position och prioriteringar på mötet. Detta var det första av fem planerade förhandlingsmöten. Nästa internationella förhandlingsmöte ska hållas i Frankrike under våren 2023.     

För mer information, kontakta:
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Tel. 070-250 59 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

A-kassornas system är fortsatt stängda

Published

on

By

A-kassornas system som stängdes under fredagen är fortsatt stängda över helgen. Utredning och analys av den säkerhetsrelaterade incident som upptäcktes tidigare i veckan fortsätter i oförminskat tempo.

– Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omfattning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Planen är att kunna öppna a-kassornas system igen så fort som möjligt för att bland annat säkerställa kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB slutför överenskommelsen för Kusile-projektet

Published

on

By

  • Överenskommelsen på 327 miljoner USD har tidigare kommunicerats och redovisats i ABB:s finansiella rapport för tredje kvartalet 2022

ABB har nått en slutgiltig överenskommelse med riksåklagaren i Sydafrika, United States Department of Justice, United States Securities and Exchange Commission och Office of the Attorney General of Switzerland kopplat till det gamla Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. ABB hoppas kunna nå en slutgiltig överenskommelse med tyska myndigheter inom kort.

Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner USD. Den har tidigare redovisats i ABB:s finansiella resultat för tredje kvartalet 2022 och inkluderar den förväntade exponeringen i den tyska processen. Motsvarande negativa kassaflödeseffekt förväntas delas upp med cirka tre fjärdedelar under fjärde kvartalet 2022 och resten under första kvartalet 2023.

ABB:s VD Björn Rosengren: ”Vi tar Kusile-ärendet på största allvar. Sedan det uppmärksammades har ABB samarbetat fullt ut med alla myndigheter och lagt ner mycket tid och ansträngning för att förhindra att något liknande händer igen – inklusive lansering av en ny uppförandekod, utbildning av anställda och implementering av ett förbättrat kontrollsystem. Vi har en tydlig nolltolerans för oetiskt beteende inom vårt företag.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat
2 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.