Connect with us

Marknadsnyheter

Unga vuxna oroliga för sin ekonomi – men varannan tror sig kunna spara mer

Published

on

Var tredje ung vuxen i Skåne oroar sig minst en gång i veckan för sin framtida ekonomi. Största orosmolnen är att inte kunna spara undan till oförutsedda händelser och att överhuvudtaget kunna hitta ett jobb. Samtidigt räknar varannan ung med att kunna öka sitt månadssparande under året som kommer. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Mycket pekar på att läget i samhällsekonomin är på väg att ljusna, men för många är vardagsekonomin fortsatt en källa till oro och stress. Enligt intervjuer som Novus genomfört i Skåne under våren 2024 oroar sig var tredje ung vuxen i åldern 18-29 för sin ekonomi varje vecka. Drygt hälften oroar sig minst en gång i månaden och sju av tio oroar sig minst några gånger om året. 

– Mer än var tredje ung vuxen känner oro för sin framtida ekonomi en gång i veckan eller oftare. Det är ganska mycket och jag tror att vi ser effekten av lågkonjunkturen och åren med snabbt stigande priser och högre räntor. Det är utmanande att som ung bygga upp sin privatekonomi, man börjar i mångt och mycket på noll, och undersökningen sätter fingret på den stress som många känner, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

I första hand beskriver unga vuxna en oro för att inte kunna spara pengar till en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser. Därefter känner många oro för att inte kunna hitta ett jobb, att inte kunna spara ihop till ett bostadsköp och att pensionen senare i livet ska bli för låg. 

En av fyra, av de som oroar sig minst några gånger om året, oroar sig också för att pengarna inte ska räcka till mat.

Privatekonomen Anders Hansson menar att vi behöver sortera i våra tankar om hushållsekonomin. Alla bekymmer är inte lika stora – det är skillnad på att pengarna ska räcka till en jordenruntresa och att inte kunna sätta mat på bordet. 

– Det är också lätt att oroa sig för omvärldsfaktorer som man själv inte kan påverka. Bästa sättet att tackla stressen är att utgå från sin egen ekonomiska situation. Där finns ofta en hel del att göra både för att öka sin trygghet och sin känsla av kontroll, säger han.

Livsavgörande val som utbildning, yrkesinriktning och att hitta de första jobben är självklart något att fundera mycket över. Sedan, menar Anders Hansson, är det viktigaste för hushållsekonomin att göra en budget som svart på vitt visar inkomster, utgifter och utrymme för investeringar och sparande. 

– Budgeten är extremt viktig i denna period när de första månadslönerna kommer in. Det saknas verkligen inte engångsutgifter som ung vuxen, utan inkomsten ska räcka till mycket. En budget ger den överblick som behövs.

Vidare visar undersökningen från Novus att nio av tio unga vuxna idag sparar pengar varje månad. Att de svarande tror på en ljusning i ekonomin framöver speglas i att varannan räknar med att kunna öka sitt sparande under det kommande året, medan endast var tionde tror sig behöva minska sparandet under året som kommer. Se faktaruta nedan för hur mycket pengar unga vuxna i Skåne månadssparar idag.

För den som inte har ett jobb eller av annat skäl har en hårt ansträngd ekonomi kan det vara svårt att stoppa undan pengar från månad till månad. 

– Vi ska ha stor respekt för den ansträngda situation som många faktiskt har efter flera år av snabba kostnadsökningar i samhället. Mitt råd är att försöka spara i utgifterna, att se vad man trots allt kan vara utan. Även här är budgeten det bästa verktyget för att få kontroll. Om situationen är så svår att man inte kan köpa mat eller betala sina skulder, då är det viktigt att tag i det så fort som möjligt innan läget förvärras. Kontakta banken och be om råd.

Enligt den aktuella undersökningen vill sex av tio unga vuxna lära sig mer om hur man gör en budget. Fem av tio skulle vilja lära sig mer om ekonomiska begrepp och hur man undviker skuldfällor. Sju av tio vill lära sig om olika sparformer som aktier och fonder. 

Här har skolorna ett ansvar, men även vi banker behöver hjälpa till för att öka allmänbildningen om privatekonomi. Att tidigt förstå pengar och flödena i hushållsekonomin är grunden för att kunna bygga en sund ekonomi för hela livet. Kunskap gör också att vi kan minska oron för framtiden, säger Anders Hansson.

Privatekonomen: Så bygger du som ung vuxen en sund ekonomi

  • Lär dig om ekonomi, budget och försäkringar. Med rätt kunskap blir det lättare att fatta genomtänkta beslut och du minskar stressen inför framtiden. Om du har en speciell dröm eller målsättning, sätt upp en plan för hur du ska nå dit. För den som studerar kan extrajobb på lov och helger vara det som lyfter ekonomin.
  • Sparandet är grunden för att finansiera inköp och konsumtion. Det kan innebära att man måste vänta lite innan man kan handla, men det blir alltid billigare och tryggare i längden än snabblån och butikskrediter. Börja med att spara till en ekonomisk buffert och låt det övergå i ett bostadssparande. Placera långsiktigt sparande i sparformer som ger god avkastning över tid. Efterhand kommer du att tjäna pengar på dina pengar och dra nytta av den så kallade ränta på ränta-effekten. 
  • Se över dina boendealternativ. Om du blir sambo för kärlekens skull eller väljer att bo kollektivt så är det något som kan inverka positivt på privatekonomin, genom att en del hushållskostnader kan delas på två eller flera. Tänk på att det ska vara tydligt och rättvist kring hur utgifter och ansvar fördelas i hushållet. Kolla speciellt upp försäkringarna och var givetvis också noga med vem du väljer att dela bostad med.

För mer information
Anders Hansson, privatekonom, 046-37 18 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

 

Så mycket sparar unga vuxna i Skåne

Månadssparande 18-29 år 18-24 år 25-29 år
Upp till 250 kr 4 % 4 % 4 %
251-500 kr 9 % 12 % 5 %
501-1 000 kr 13 % 17 % 9 %
1 001-1 500 kr 10 % 12 % 8 %
1 501-2 000 kr 11 % 13 % 9 %
2 001-3 000 kr 9 % 7 % 12 %
3 001-5 000 kr 13 % 10 % 17 %
5 001-8 000 kr 9 % 6 % 12 %
8 001-12 000 kr 6 % 5 % 8 %
Mer än 12 000 kr 4 % 4 % 5 %
Jag sparar inte 10 % 10 % 10 %

Frågan ”Ungefär hur mycket sparar du varje månad?” ställdes av Novus i mars 2024 till unga vuxna i Skåne

Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Sparbanken Skåne undersökt hur unga vuxna i Skåne känner för sin ekonomi. Totalt medverkade 501 personer i intervjuerna, alla i åldern 18-29 år och boende i Skåne. 51 procent av de svarande var män, 47 procent kvinnor och 2 procent identifierade sig på annat sätt. Undersökningen genomfördes i mars 2024.

Hur ofta oroar du dig för din framtida ekonomi?

Dagligen 13 %
Varje vecka 22 %
Varje månad 17 %
Några gånger om året 17 %
Mer sällan 14 %
Jag oroar mig inte för min ekonomi 17 %

Vad är det som du oroar dig för när det gäller din framtida ekonomi? Flera svar möjliga.
Ställd till de som oroar sig minst några gånger om året.

Att jag inte kan spara undan pengar till en ekonomisk buffert för oförutsedda händelser 49 %
Att jag inte kommer att kunna hitta ett jobb 44 %
Att jag inte kommer att kunna spara ihop till en kontantinsats till ett bostadsköp 43 %
Att jag kommer att få en låg pension 41 %
Att inte pengarna ska räcka till nöjen 35 %
Att jag ska bli för högt skuldsatt 35 %
Att räntorna ska gå upp 34 %
Att inte pengarna ska räcka till mat 26 %
Att inte pengarna ska räcka till resor 24 %
Att jag ska förlora pengar på en bostadsaffär
till följd av ett prisfall
13 %
Annat 1 %
Vet ej 5 %

Vad sparar du till? Flera svar möjliga.
Ställd till de som sparar i någon utsträckning.

Buffert för oförutsedda händelser 74 %
Kontantinsats och bostadsköp 72 %
Resor 48 %
Nöjen 31 %
Pension 30 %
Hobby 20 %
Fordonsköp 19 %
Inredning som möbler 18 %
Kläder och accessoarer 12 %
Hemelektronik 9 %
Annat 3 %

Hur tror du att ditt månadssparande kommer att utvecklas under det kommande året?

Jag kommer att öka mitt sparande 54 %
Mitt månadssparande kommer att vara oförändrat 28 %
Jag kommer att minska mitt sparande 10 %
Jag har inget månadssparande 2 %
Vet ej 7 %

Vad skulle du önska att du själv och unga idag fick lära sig om hushållsekonomi och egna pengar?
Flera svar möjliga.

Hur aktier och fonder fungerar 74 %
Hur olika sparformer fungerar 69 %
Hur en bostadsaffär går till 64 %
Hur man gör en budget 57 %
Ekonomiska begrepp 48 %
Hur man undviker skuldfällor 47 %
Hur man tar ett lån 46 %
Hur man betalar räkningar 40 %
Hur man undviker att bli lurad av ekonomiska bedragare 30 %
Bitcoin och andra kryptovalutor 9 %
Annat 2 %
Vet ej 6 %

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.