Connect with us

Marknadsnyheter

Unga vuxna ser ljusare på ekonomin

Published

on

I dag släpper Länsförsäkringar sin andra upplaga av Ungdomsindikatorn, som avspeglar de ekonomiska utsikterna bland unga människor. Analysen visar att de ekonomiska utsikterna förbättrades under det fjärde kvartalet 2023. -Trenden är positiv både på kort och lång sikt. Det tapp vi såg föregående kvartal var en engångsföreteelse. Men trots ljusare tongångar är utsikterna fortfarande något svagare än normalt, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Se bilaga om hur ungdomars syn på framtiden har förändrats under åren.

Ungdomsindikatorn tar fart

Länsförsäkringar publicerar idag sin andra upplaga av ”Ungdomsindikatorn” som är en övergripande indikator om unga människors (18–24 år) ekonomiska utsikter. Utsikterna baseras på hur unga vuxna människor ser på privatekonomin, Sveriges ekonomi, arbetsmarknaden samt sparandet.  

Under det fjärde kvartalet 2023 ökade Ungdomsindikatorn med 2,0 enheter till 92,1, där 100 anger ett historiskt normalläge. Störst bidrag till uppgången var att utsikterna om Sveriges ekonomi markant förbättrades.

-Framtidsutsikterna om ekonomin har blivit ljusare. Unga har haft det tufft de senaste två åren men Ungdomsindikatorn visar att de nu verkar se mer hoppfullt på framtiden. Även om Sverige rent formellt är i en lågkonjunktur just nu väntas ekonomin växa i år, som kombineras med andra positiva signaler som exempelvis kommande räntesänkningar under året, säger Stefan Westerberg.

Ljusa utsikter om privatekonomin

När unga ger sin syn på hur privatekonomin kommer att utvecklas under det kommande året svarar 38 procent att den kommer bli bättre, vilket är en ökning med fyra procentenheter från förra kvartalet. Nu är värdena nästan tillbaka på normala nivåer.

Ett likartat mönster finns när det kommer till de ungas utsikter om den svenska ekonomin. 26 procent tror att Sveriges ekonomi kommer bli bättre om ett år. Det är en ökning med fyra enheter från förra kvartalet och nästan i nivå med det historiska normalvärdet.

Ungas utsikter om arbetslösheten i Sverige samt risken att själv bli arbetslös är blandad. Det är nu fler som tror att arbetslösheten i Sverige kommer att öka på ett års sikt (49 procent tror på ökad arbetslöshet), men risken att själv bli arbetslös har minskat (29 procent tror på minskad risk att bli arbetslös).

-Arbetsmarknaden har stått emot de sämre tiderna. Men mycket pekar på att arbetslösheten ökar i år och det avspeglas i hur de unga ser på situationen. Unga har i allmänhet en svagare ställning på arbetsmarknaden och riskerar att bli av med jobbet allra först eller inte komma in alls när ekonomin försämras. Däremot kan vi se att unga har ett stort självförtroende att lyckas på arbetsmarknaden, säger Stefan Westerberg.

Om Ungdomsindikatorn

Ungdomsindikatorn läser av de ekonomiska utsikterna hos unga människor mellan 18–24 år.

Ungdomsindikatorn är ett kompositmått som avspeglar de ekonomiska utsikterna, baserat på hur man ser på privatekonomin, Sveriges ekonomi, arbetsmarknaden samt sparandet.

Ungdomsindikatorn tas fram av Länsförsäkringar som ansvarar för analys och kommentarer. Ungdomsindikatorn publiceras fyra gånger per år. 

Underliggande data kommer från Konjunkturinstitutet.

Ungdomsindikatorn avläses genom dess numeriska värde. Värden runt 100 betyder att läget är normalt. Om värdet är över eller under 100, betyder det att läget är starkare respektive svagare än normalt.

X>110 mycket starkare konjunkturläge än normalt

101,1–110 starkare än normalt

99–101 ungefär normalt

90–98,9 svagare än normalt

X <90 mycket svagare än normalt

Därför en Ungdomsindikator

I åldern 18 – 24 år är det många som tar sina första steg in i vuxenlivet – flyttar hemifrån, utbildar sig och etablerar sig på arbetsmarknaden. Dessa steg har en stor inverkan på deras ekonomiska levnadsvillkor och syn på framtiden. Samtidigt påverkas unga i mycket stor utsträckning av det allmänna ekonomiska läget, särskilt med tanke på att unga generellt sett är relativt oetablerade på arbetsmarknaden, har lägre inkomster samt har mindre samlat kapital. Unga är sammantaget en relevant tempmätare på konjunkturläget.

En viktig förutsättning för att landets unga människor ska känna sig trygga är bland annat att de har goda ekonomiska levnadsvillkor, möjlighet att försörja sig, har en trygg inkomst och tillräckliga ekonomiska resurser.

Ungdomsindikatorn syftar till att vara ett kunskapsunderlag för att få en bild av hur unga människor ser på tillvaron och framtiden. Det kan även användas som ett inlägg i den allmänna debatten om hur vi skapar en långsiktig stabil ekonomisk grund för nästa generation.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073 – 968 30 44
Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se  
Lena.Bivner, pressansvarig. Tel. 08–588 40 00
Lena.bivner@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Peab Asfalt tar hem tankbeläggningskontrakt om 75 miljoner

Published

on

By

Peab Asfalt har vunnit Trafikverkskontrakt gällande tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg. Avtalen som uppgår till 75 miljoner kronor gäller i två år. Förutom tankbeläggningar omfattar beställningen till Gävleborgs län även markarbeten, djupfräsning och asfalteringsarbeten. Kontraktet ställer även höga krav på att fordonen körs på förnybart bränsle.

Genom att ytbehandla vägen med tankbeläggning förlängs vägarnas livslängd med en metod som dessutom är mer kostnadseffektiv på låg- och medeltrafikerade vägar. Tankbeläggningar har dessutom lägre CO2 utsläpp och minskar samtidigt användningen av naturresurser jämfört med konventionella beläggningsmetoder.

– Tack vare kontrakten stärks vår position inom tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborgs län. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Trafikverket, där vi nu har möjlighet att aktivt bidra till förbättringar av vägnäten i länen, säger Karl Hillgren, arbetschef Peab Asfalt.

För mer information kontakta Karl Hillgren, arbetschef, Peab Asfalt, 0733-33 90 00 eller Anna-Karin Svantesson, kommunikation, Peab Asfalt, 0733-84 86 31.

Peab Asfalts är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi erbjuder även tankbeläggning samt fräsning av vägar. Peab Asfalt bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har cirka 2000 anställda. Peab Asfalt ingår i Peabkoncernen.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tuff start på 2024 – den allmänna pensionens köpkraft minskar

Published

on

By

Enligt nya beräkningar* från Folksam minskade den allmänna pensionens köpkraft i januari 2024 hos samtliga pensionärer med i genomsnitt 95 kronor jämfört med samma period förra året. För kvinnor minskade köpkraften i genomsnitt med 16 kronor i månaden och för män var motsvarande siffra minus 210 kronor i månaden.

Vid årsskiftet höjdes den allmänna pensionen (inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension och inkomstpensionstillägg) med i genomsnitt 638 kronor före skatt tack vare värdesäkring av både den inkomstgrundande pensionen och garantipensionen och till följd av den skattesänkning som genomförts. Efter avdrag för inkomstskatt och justering för inflationen* i januari minskade emellertid den genomsnittliga köpkraften hos Sveriges pensionärer med 95 kronor i månaden jämfört med samma period förra året.

– Återigen inleds ett nytt år med en försämring av den allmänna pensionens köpkraft för Sveriges pensionärer. Den enda ljusning är att kvinnor i 97 kommuner får en mindre ökning av köpkraften och att inflationen förhoppningsvis sjunker under året men stigande matpriser och ökade boendekostnader innebär en tuff start på 2024 för många pensionärer, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Förklaringen till skillnaden i hur köpkraften mellan män och kvinnor påverkas beror på att kvinnors allmänna pension i väsentligt högre utsträckning består av garantipension vilken höjdes med 9,1 procent från årsskiftet. Mäns allmänna pension kommer i större utsträckning från inkomstpension som höjdes med 1 procent.

Så påverkas den allmänna pensionens köpkraft inledningsvis under 2024: 
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade minst i Bergs kommun i Jämtland, minus 3 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade mest i Järfälla kommun i Stockholm, minus 230 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer ökade mest i Tibro kommun i Västra Götalands län, plus 97 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade minst  i Bergs kommun i Jämtlands län, minus 59 kr i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer minskade mest i Järfälla kommun i Stockholms län, minus 139  kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade mest i Järfälla  kommun i Stockholms län, minus 347 kronor i månaden.

– De senaste åren har varit tuffa för väldigt många pensionärer och inledningen av 2024 är inget undantag även om en del kvinnliga pensionärer trots nuvarande inflationsnivå får en liten förbättring av sin köpkraft. Det behövs förändringar som långsiktigt och varaktigt höjer den allmänna pensionen från dagens 45 procent av slutlönen till utlovade 60 procent, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se bifogat faktablad med de 10 kommuner med störst respektive minst påverkan av köpkraften totalt samt för män och kvinnor. Bifogat finns även tips som kan minska utgifterna och öka inkomsterna för pensionärer. Även ett Excel-dokument finns bifogat med uppgifter från samtliga kommuner i Sverige över nivån på den allmänna pensionen, totalt samt för män och kvinnor.

*Uppgifter från Pensionsmyndigheten och inkluderar samtliga personer i Sverige som tar ut allmän pension
*Inflationstakt enligt KPI i januari 2024.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Schneider Electric väljer Karlskoga Automation som sin första Industry Service Partner i Sverige

Published

on

By

Schneider Electric och Karlskoga Automation stärker sitt redan långvariga samarbete genom att göra företaget till Schneider Electrics första Industry Service Partner i Sverige. Samarbetet innebär att företagen nu kommer att kunna erbjuda ett mer omfattande kunderbjudande, vilket markerar ett viktigt steg framåt och stärker deras positioner inom industriautomation.

Partnerskapet mellan Karlskoga Automation och Schneider Electric inleddes för 30 år sedan. Karlskoga Automation specialiserar sig på att leverera högkvalitativa speciallösningar inom industriautomation för flertalet branscher. Från verkstadsindustri och försvar till läkemedel och energi, både för privat och offentlig sektor.

I takt med det växande intresset för industriautomation har Karlskoga Automations tjänster blivit alltmer efterfrågade. För att fortsatt ligga i framkant när det kommer till tekniska lösningar och kompetent personal behövs pålitliga partners som delar intresset för innovation. Schneider Electrics breda produktportfölj – med allt från PLC-system, frekvensomriktare, tryckknappar och kontaktorer – har gjort företaget till en mångfacetterad leverantör.

– Genom flera år av framgångsrikt samarbete har vi nu tagit vårt partnerskap med Karlskoga Automation till nästa nivå med gemensamma kunduppdrag. Samarbetsavtalet gör dem till vår första Industry Service Partner vilket innebär att vi nu har en lokal och stabil servicepartner som snabbt kan vara på plats hos våra kunder. På så sätt blir partnerskapet en stor tillgång och trygghet för oss, samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter och kunder för Karlskoga Automation, säger Daniel Bysell, kundansvarig på Schneider Electric Sverige.

Samarbetet har möjliggjort för båda parter att ta sig an större och mer komplexa projekt tillsammans samtidigt som den tekniska expertisen utökats. Detta innovativa branschsamarbete är en av många faktorer som lett till en stark tillväxt för Karlskoga Automation de senaste tio åren. I dag har företaget en omsättning på 55 miljoner kronor och deras starka utveckling gör även att de kan titulera sig som vinnare av Möckelnregionens prestigefyllda pris ”Årets Företag 2023”.

– Vi rör oss inom en bransch som är i ständig rörelse. För att förbli konkurrenskraftiga behöver vi partners som kan förse oss med aktuella lösningar och stötta oss i denna utveckling. Samarbetet med Schneider Electric har gett oss möjligheten att med vår samlade kompetens kunna erbjuda avancerade och kompletta lösningar till våra kunder, säger Per Eriksson, VD på Karlskoga Automation.

Schneider Electric har i och med detta samarbete fått en stark partner som snabbt kan erbjuda service och underhåll till kunder i närområdet. Med deras gemensamma kompetens har de nu både kapacitet och expertis att ta sig an större uppdrag inom automation och industri.

– Just nu står vår bransch inför stora omställningar, både vad gäller digitalisering och de senaste årens framsteg inom AI. I takt med teknikens framfart blir därför samarbetet med Karlskoga Automation extra värdefullt då vi kan möta dessa utmaningar med gemensam expertis och kunskap, säger Daniel Ljungqvist, säljchef på Schneider Electric Sverige.

Läs mer om Schneider Electrics samarbete med Karlskoga Automation

Läs mer om Karlskoga Automation

För ytterligare information och kontakt klicka här.

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier. Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.