Connect with us

Marknadsnyheter

Unika fynd i kungens skafferi på 500-åriga skeppet Gribshunden

Published

on

De exotiska kryddorna svartpeppar, kryddnejlika, ingefära och saffran har hittats vid en marinarkeologisk utgrävning på Gribshunden, den danske Kung Hans flaggskepp, som ligger på havsbotten i Ronnebytraktens skärgård. Fynden ger oss en konkret inblick i den medeltida elitens värld.
– En riktig överraskning var hur väl bevarade kryddorna var. Saffranet var fortfarande lysande röd-orange och har behållit sin arom, säger arekobotaniker Mikael Larsson.

Fyndet av saffran är helt unikt eftersom det aldrig tidigare hittats i någon arkeologisk kontext.

– Det var knappt att vi trodde våra ögon när vi hittade saffransresterna. Vi kollade flera gånger för att vara säkra, berättar Mikael Larsson, arkeobotaniker vid Lunds universitet. Förvånande var också att när de mer än 500 år gamla saffransklumparna löstes upp i vatten luktade de fortfarande saffran, till skillnad från exempelvis svartpepparkornen som inte hade sin arom kvar, fortsätter han.

Saffranet hittades när marinarkeologen Brendan Foley och hans dykteam gjorde en utgrävning på Gribshunden. Från samma kontext, insamlades fyra sedimentprover för makrofossilanalys. Bland 40 olika växtarter som identifierades fanns bland annat kryddor av såväl lokalt som exotiskt ursprung, samt frukt och grönsaker, bär och nötter. Fynden av de exotiska kryddorna var särskilt unika eftersom flera av dem tidigare inte hittats i norra Europa.
 
– Antalet olika kryddor och mängden av respektive krydda, liksom deras ålder och hur välbevarade de är, gör fynden är helt exceptionella och ger ovärderliga konkreta exempel på den medeltida elitens sociala och fysiska liv, säger Mikael Larsson.

Att kryddorna bevarats så väl beror på den speciella marina miljön i Östersjön, som med sin låga salthalt och låga temperatur tillåter att växtmaterial såsom fröer bevaras, men även vissa av fynden har både skal och en del av fruktköttet kvar. Kryddorna hittades i skeppets akter där Kung Hans, hans hov och de högre officerarna höll till. Det handlar alltså om en elitkonsumtion.

Vad betyder de nya fynden på Gribshunden?

Skriftliga dokument från medeltiden runt om Östersjöområdet visar att sällsynta och dyrbara kryddor är kopplade till samhällets elit och konsumerades bland annat vid högtider och festivaler.
För Kung Hans var det ett sätt att visa att han och hans rike var en del av internationell handel, eftersom kryddorna kom från olika delar av världen – kryddnejlika från Indonesien och svartpeppar från en kustremsa i södra Indien. Detta berättar om hur handelsvägarna har sett ut och att de nordiska länderna inte var en europeisk avkrok utan hade handel med andra delar av världen. Men även att de nordiska rikena följde de kulturella trender som fanns i hovmiljöer runt om på kontinenten.

FAKTARUTA Historisk kontext

1495 seglade Kung Hans av Danmark och Norge med örlogsskeppet Gripshunden, ett något mindre Wasaskepp, upp längs Östersjökusten. Han var på väg till ett möte i Kalmar för att förmå den svenska kungamakten att välja honom till kung också över Sverige och därmed återförena Danmark, Norge och Sverige till ett kungarike. För att visa upp hela sin makt och vad Sverige kunde ingå i hade han med sin militära flotta och med på skeppet fanns också makteliten och hela hans hov. På grund av oväder ankrade skeppet vid Stora Ekön i Ronnebytraktens skärgård. När skeppet sedan började brinna och förliste var kungen och hans närmaste redan i land, men de flesta på skeppet omkom.

FAKTARUTA Metod

Sedimentprover för makrofossilanalys insamlas för att undersöka om rester från växter finns bevarade. Proverna prepareras enligt en flotteringsmetod där sediment våtsiktas med 1 mm, 0,4 mm och 0.25 mm maskvidd vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lund universitet. Provvolymen är vanligtvis ca 2 liter per prov. Efter flotteringen analyserades materialet under stereomikroskop med 8–80x förstoring.
Den makroskopiska analysen inriktas på växtmakrofossil, såsom fröer, nötskal, agnrester, blomster- och andra växtdelar. Därefter kvantifieras varje enskilt art från respektive prov.

Den vetenskapliga artikeln The king’s spice cabinet–Plant remains from Gribshunden, a 15th century royal shipwreck in the Baltic Sea är publicerad i Plos One. Den hittas här: https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0281010
 

Kontakt:
Mikael Larsson, arkeobotaniker, Lunds universitet. E-post: mikael.larsson@ark.lu.se, Mobilnr: 0768 035681
Brendan Foley, marinarkeolog, Lunds universitet. E-post: brendan.foley@ark.lu.se, Mobilnr: 0736 914849

Gisela Lindberg
Kommunikationsansvarig Humanistiska och teologiska fakulteterna
Lunds universitet
046-222 72 33, 0733-998211, gisela.lindberg@kansliht.lu.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hård disciplin kan skada barns mentala hälsa på lång sikt, visar ny studie

Published

on

By

Hård disciplin mot barn kan leda till ökad risk för psykiska problem senare i livet enligt ny forskning. En ny studie publicerad i tidskriften Epidemiology and Psychiatric Sciences har undersökt hur stränga föräldrar kan påverka mental hälsa hos barn och ungdomar.

Studien visade att barn som utsattes för hård disciplin, såsom fysisk bestraffning och psykisk manipulation, löpte en högre risk för att utveckla psykiska problem som depression, ångest och beteendestörningar senare i livet. Forskarna betonar att det är viktigt att föräldrar och andra vuxna som tar hand om barn tänker på hur disciplinära åtgärder påverkar barnets psykiska hälsa.

Forskarna uppmanar till en mer positiv disciplin där man fokuserar på att förstärka önskat beteende och undviker straff och negativ förstärkning. De betonar att det är viktigt att ha en förståelse för barnets utvecklingsnivå och individuella behov för att kunna anpassa disciplinära åtgärder efter det.

Studien är en påminnelse om att disciplin inte behöver vara hård och kränkande för att vara effektiv. Istället är en mer positiv disciplin som bygger på respekt och förståelse för barnets behov en bättre strategi för att stärka barnets mentala hälsa på lång sikt.

Relaterade länkar

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tendo tecknar Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S för kommersialisering av Tendo OneGrip på den danska marknaden

Published

on

By

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Bandagist Jan Nielsen A/S (”BJN”) inför kommersialiseringen av Tendo OneGrip på den danska marknaden.

Tendo har idag tecknat ett Letter of Intent med BJN för att säkerställa att Bolaget når ut till danska marknaden och potentiella användare av Tendo OneGrip i hela landet. BJN är ett ortopedtekniskt företag som arbetar med såväl traditionella stödjande ortosskenor som högteknologiska exoskelett. BJN är baserade i Köpenhamn och har en bred räckvidd med affärspartners över hela Danmark.

 

Deras erfarenhet av att samarbeta med specialistsjukhuset för ryggmärgsskadade i Danmark gör att BJN känner till problematiken hos patienter med ryggmärgsskador och potentialen i Tendo OneGrip. BJN har dessutom god vana av att arbeta med högteknologiska hjälpmedel och exoskelett så som Mollii Suit och INDEGO Exoskeleton.

 

Parterna avser att ingå ett distributionsavtal och inleda försäljning i Danmark inom kommande 3-6 månader.

 

Vi är mycket glada över att få teckna ett Letter of Intent med BJN som har ett stort nätverk samt gedigen kunskap och erfarenhet inom exoskelett och ryggmärgsskador. Det är oerhört glädjande att de ser möjligheterna potentialen med Tendo OneGrip, det ger oss ytterligare bekräftelse på att vi har skapat en attraktiv produkt som fyller ett viktigt behov på marknaden”, säger Sofie Woge, VD på Tendo.

Tendo OneGrip är en produkt som passar väl in i vår produktportfölj och erfarenhet med exoskelett och elektroniska hjälpmedel. Vi är glada över att ha tecknat ett Letter of Intent med Tendo och ser fram emot att vara med och kommersialisera Tendo OneGrip i Danmark – en produkt som kan hjälpa många ryggmärgsskadade på den danska marknaden”, säger Jan Nielsen, styrelseordförande och ortopedingenjör/CPO på BJN

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Unibet och Svensk Elitfotboll inför Publikstödet – delar ut 20 miljoner till Allsvenskan och Superettan

Published

on

By

Unibet och Svensk Elitfotboll lanserar ”Publikstödet” – ett nytt initiativ för att hylla fotbollspubliken och stödja klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Via Publikstödet kommer Unibet att årligen dela ut 20 miljoner kronor till de 32 klubbarna.

Lagom till premiären av Allsvenskan och Superettan inför Unibet och Svensk Elitfotboll ett initiativ där 20 miljoner kronor ska fördelas mellan klubbarna utifrån publiktillströmningen på läktarna. Syftet är att hylla stödet från publiken och uppmuntra ännu fler att upptäcka glädjen med att gå på fotbollsmatcher.

– Publiken något unikt och det finaste vi har inom svensk fotboll. Samtidigt som vi gick in som huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan bröt pandemin ut och alla kan nog skriva under på tomheten som uppstod när folkfesten uteblev. Nu är publiken tillbaka på läktarna och därför känns det väldigt bra att sjösätta ett initiativ som hyllar alla supportrar som följer sina lag i vått och torrt, samt klubbarnas enträgna arbete med att få just publiken till läktarna, säger Anders Falk, sponsorchef på Unibet.

Summan som varje klubb kan få styrs av hur mycket publik som kommer på matcherna. Publikstödet tar dels hänsyn till varje klubbs totala publiksiffra under säsongen, men också hur mycket en klubb har ökat sin publik, både i absoluta tal och procentuellt jämfört med föregående år. Det innebär att samtliga klubbar har möjlighet att påverka hur stort belopp de får. Publikstödet ersätter Hemmaklubben – Unibets tidigare initiativ för att fördela 20 miljoner till klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

– Vi på Unibet brinner för svensk fotboll och är själva supportrar. Vi är alltid öppna för att förändra och förbättra vårt sponsorskop och har därför, tillsammans med Svensk Elitfotboll, tagit beslutet att ersätta Hemmaklubben med Publikstödet, säger Anders Falk.

Förändringen innebär att det inte längre finns något krav på att registrera sig hos Unibet för att kunna påverka hur stor summa som varje klubb får inom ramen för Unibets sponsorskap.

– Vi har tillsammans lyssnat på alla intressenter och hittat ett mer hållbart sätt för hur vi gemensamt kan utveckla svensk fotboll, säger Mats Enquist, avgående generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

– Tillsammans med Unibet har vi en ambition att arbeta för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för svensk fotbolls framtid och en hållbar spelmarknad. Under det senaste året har vi lyssnat runt bland våra klubbar och supportrar vad de tycker och vad som vi möjligen kunnat göra annorlunda. Den förändring vi gör nu är att vi skapar ett helt nytt koncept där fokus ligger på publik och supportrars värde, avslutar Mats Enquist.

Så fungerar Publikstödet

  • 20 miljoner kronor fördelas till klubbarna en gång per år. Varje klubb är garanterad minst 200 000 kr och som mest 2 miljoner kronor.
  • Eftersom olika klubbar har olika förutsättningar delas pengarna ut baserat på tre separata tabeller med varsin fast totalpott: Högst totalpublik över säsongen, störst procentuell ökning av publiksnittet, samt störst ökning i absoluta tal jämfört med föregående säsong. Placeringen i respektive tabell har en fast summa pengar kopplad till sig, ju högre placering desto högre summa pengar.
  • Ur totalsumman är 400 000 kronor öronmärkta till specialpriset ”Årets läktarlyft”. Detta pris tilldelas de två lagen i Allsvenskan respektive Superettan som i flest hemmamatcher slår sitt publiksnitt från föregående säsong.
  • Även om en klubb minskar sin publik så är den fortfarande garanterad minst 200 000 kronor (samma villkor som gällde för Hemmaklubben).  
     

Gemensamt arbete för att utveckla elitfotbollen
Publikstödet blir det senaste i en rad initiativ från Svensk Elitfotboll och Unibet. Under de tre åren med Unibet som huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan har flera gemensamma projekt sjösatts för att motverka matchfixning och öka kunskapen kring spel som underhållning samt ansvarsfullt spelande. Bland annat har utbildningar för anti-matchfixning och spelansvar tagits fram vilka är obligatoriska för samtliga spelare och ledare i elitklubbarna. Samtliga klubbar har också tillsatt varsin Integrity Officer.

Utöver den goda samverkan ger också den ekonomiska ersättningen från sponsorskapet möjlighet att fortsätta vidareutveckla den svenska elitfotbollen, i allt från akademiverksamhet till förenings dagliga arbete och publiktillströmning. Det ger utrymme för klubbarnas önskan och vilja att genomföra projekt kopplade till elitfotbollens samhällsengagemang.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Falk, Sponsorchef, Unibet Sverige,
+46 (0) 70-875 39 42, 
 anders.falk@kindredgroup.com

Robert Johansson, Kommunikationschef, Svensk Elitfotboll, 
+46 (0) 70-361 66 74, 
 robert.johansson@svenskelitfotboll.se

Om Unibet
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.