Connect with us

Marknadsnyheter

Universell bår för långa transporter tas fram på Karolinska Universitetssjukhuset

Published

on

En bår som kan anpassas efter patientens storlek och efter transportmedel står högt på önskelistan för Karolinskas flygande transportteam. En sådan teknisk lösning finns inte idag, men i maj 2023 ska en sådan bår vara klar att tas i bruk.

När en svårt sjuk patient flyttas mellan ambulans och helikopter är tiden knapp.
–    Varje sekund räknas, särskilt i vårt kalla klimat. Om det handlar om en ECMO-transport har vi exakt sju minuter på oss innan slangarna fryser. Omlastningen måste därför gå smidigt, säger Lars Falk, chef för Intensivvård och transport på Karolinska.    

Karolinska Universitetssjukhuset har 20 års erfarenhet av att transportera kritiskt sjuka över hela världen med flygplan eller helikopter. Vårdteamen i luften har olika specialinriktningar för att följa patienternas behov. Patienterna är nyfödda barn i behov av ECMO-vård, vuxna som behöver transporteras till en vårdnivå som är högre än vad som finns på hemmasjukhuset eller barn som skadas allvarligt i olyckor. Karolinska Universitetssjukhuset är norra Europas enda sjukhus som kan erbjuda ECMO under längre transporter. ECMO är en avancerad form av intensivvård då blodet syresätts utanför kroppen.

Helhetslösning behövs för långa transporter över hela världen

Transporterna i luften kan vara både långväga och tidskrävande vilket ställer hårda krav på vårdteamets kompetens, men också på utrustningen. Båren som patienterna ligger på har visat sig vara en svag länk i kedjan. Ambulanser i olika regioner och länder har olika lösningar för bårens infästning, vilket försvårar omflyttningar. Olika bårar behövs dessutom för att transportera vuxna och/eller ECMO-patienter, barn och spädbarn.

–    Vårt breda uppdrag kräver att vi snabbt kan ställa om till exempel från en barntransport till en ECMO-transport i samma fordon. Vi behöver också ha beredskap för att flytta patienter till och från ambulanser i olika länder, säger Lars Falk.

Tillsammans med det norska företaget Vipe 21 utvecklar Karolinska nu en bår som ska fungera för både barn och vuxna och som ska kunna kopplas in i de flesta av världens ambulanser. Fram tills nu har det inte funnits någon sådan helhetslösning. 

Lättare och bekvämare

Båren består av en basplattform dit olika moduler kan kopplas beroende på vilken patient som ska förflyttas. Mekaniken ska vara robust och enkel för att tåla grus, väder och temperatur bättre. Ett kompositmaterial ska göra båren så lätt som möjligt med aluminiumram runt för god hållfasthet. 
–     Den ska också vara bekvämare än dagens bårar, som är gjorda för kortare prehospitala transporter. Vi vill undvika att patienterna får liggsår, säger Lars Falk.
Båren kommer att certifieras för medicinskt bruk innan den ta i drift, vilket enligt planerna ska ske i maj 2023.

Transporter med Karolinskas flygande vårdteam  
ECMO:  ExtraCorporeal Membran Oxygenering, transport vid behov av extern syresättning via ECMO. Cirka 100 transporter per år
PETS: Pediatric Emergency Transport Service, barntransporter. Cirka 250 transporter per år
AITT: Advanced Intensive vare Transportation Team, vuxentransporter. Verksamheten har precis startat, men beräknat antal är 1 transport varannan dag. 
Läs mer om Karolinskas flygande team

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.