Uppdaterad bolagsledning och förslag till ny koncernstruktur i Crunchfish

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Som ett led i Crunchfish AB:s (”Crunchfish”) ökade fokus mot mobila betalningar har det, som tidigare meddelats, under den senaste tiden genomförts ett antal nyrekryteringar och omorganiseringar i både styrelse och ledning. Därmed informerar bolaget idag om hur sammansättningen i bolagsledningen ser ut som ett resultat av omorganiseringen. Samtidigt meddelar Crunchfish att bolaget har bildat ett nytt helägt dotterbolag, Crunchfish Gesture Interaction AB. Avsikten är att man till detta bolag ska överlåta samt därefter bedriva verksamheten kring geststyrning för smarta AR-glasögon. Crunchfish har med anledning av den planerade förändringen kallat de fackförbund som man har kollektivavtal med till MBL-förhandling. Genomförandet av förändringen är sålunda villkorad av att dessa MBL-förhandlingar först avslutas. Den planerade förändringen går i linje med verksamheten för mobila betalningar, som redan idag bedrivs i det helägda dotterbolaget Crunchfish Proximity AB. Syftet med denna koncernstruktur är att Crunchfishs två huvudsakliga verksamheter, teknologierna för mobila betalningar respektive geststyrning, ska bedrivas i varsitt helägt dotterbolag som var för sig kan redovisa sina egna intäkter och kostnader. Detta kommer enligt styrelsen att skapa en mer ändamålsenlig och lättöverskådlig koncernstruktur. Den nya koncernstrukturen kommer inte att ha någon direkt finansiell påverkan på Crunchfish utan syftar enbart på att skapa en ökad tydlighet och transparens.

”Vår affär kring mobila betalningar tar allt mer fart och blir också därmed en allt större del av Crunchfish. Med anledning av detta vill vi skapa en tydlighet gentemot marknaden om hur flödena och strukturen i koncernen ser ut, och det bästa sättet vi kan göra det på är att lägga vår mobilbetalningsaffär och vår geststyrningsaffär i varsitt helägt dotterbolag. Eftersom mobilbetalningsaffären rör sig snabbt framåt och närmar sig ett genombrott har vi även valt att skapa en bolagsledning som är väl anpassad för att kunna ta tillvara på denna omfattande kommersiella möjlighet. Samtidigt har vi stor tilltro till geststyrningsaffären och sitter på spetskompetens inom detta område. Crunchfish styrelse och jag är övertygade om att den planerade koncernstrukturen och vår nya bolagsledning är rätt för Crunchfish””, kommenterar Joachim Samuelsson, VD och styrelseledamot för Crunchfish AB.

Crunchfishs bolagsledning är nu sammansatt enligt följande:

  • Joachim Samuelsson, VD och styrelseledamot
  • Paul Cronholm, Teknik- och utvecklingschef Proximity
  • Joakim Nydemark, Globalt försäljningsansvarig
  • Patrik Lindeberg, Operations och Sverigeansvarig
  • Vijay Raghunathan, Indienansvarig
  • Linda Kronby, Internationella Key Accounts
  • Jeremie Poirier, Tillväxt
  • Ulf Rogius Svensson, Investerarrelationer & Marknadsföring
  • Daniel Milesson, Utvecklingschef Geststyrning
  • Johan Kling, Finansiellt ansvarig

Se bifogad figur för Crunchfishs uppdaterade koncernstruktur.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish
+46 708 46 47 88
[email protected]

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: [email protected] Telefon +46 40 200 250.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö. Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag.

Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon.

Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *