Uppdaterad tidsplan för Securitas förvärv av Stanley Security

| 17 maj, 2022 | 0 kommentarer

Förvärvet av Stanley Security kräver myndighetsgodkännande och uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas nu slutföras under det tredje kvartalet 2022. 

Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att man ingått avtal om att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker Inc. (”Stanley Security”) för en köpeskilling om 3 200 MUSD på skuld- och kassafri bas.

De regulatoriska processerna, vilka ursprungligen förväntades vara klara under det första halvåret 2022, pågår fortfarande och förvärvet förväntas nu slutföras under det tredje kvartalet 2022.

”Förvärvet av Stanley Security är transformativt för såväl Securitas som säkerhetsindustrin, och vi ser fram emot att välkomna Stanley Security och alla dess medarbetare till Securitaskoncernen när förvärvet har slutförts”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef i Securitas. 

Ytterligare information:
Micaela Sjökvist, IR-chef: +46 76 116 7443, [email protected]

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 18.45.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.