Uppdatering om hur Covid-19 påverkar verksamheten

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Under de två första månaderna 2020 och under inledningen av mars utvecklades Wonderful Times Groups (”WTG”) försäljning väl, med en betydande ökning jämfört med föregående år – en positiv trend som fram till dess hade hållit i sig sedan slutet av sommaren 2019. Omsättningen ökade under januari och februari med 21% och även resultatet utvecklades positivt under dessa månader. Under mars har vi dock sett en tydlig inbromsning i efterfrågan som ett direkt resultat av effekter relaterade till spridningen av Covid-19 och det svenska samhällets åtgärder för att bekämpa denna. Många aktörer inom detaljhandeln brottas just nu med färre besökare i butikerna, på grund av coronaviruset, vilket också påverkar försäljningen av leksaker, babyprodukter och spel negativt. Samtidigt upplever vi en minskad efterfrågan från dagligvaruhandeln, som prioriterar försäljningen av basvaror. Som ett resultat av det kraftiga försäljningstappet under framförallt den andra halvan av mars, uppskattar vi att WTGs omsättning kommer att sjunka med cirka 7-8 procent under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Då osäkerheten är betydande är det omöjligt att lämna någon prognos för det andra kvartalet, då den framför allt är beroende av när det svenska samhället börjar återgå till det normala igen. Vi förbereder oss dock på en betydligt lägre omsättning under det andra kvartalet 2020, såväl jämfört med det första kvartalet i år som det andra kvartalet förra året.


WTG har en i grunden lönsam verksamhet och en god finansiell ställning, som stärkts ytterligare under slutet av förra året och början av 2020. Vi har dock valt att skyndsamt vidta de åtgärder vi kan, som inte äventyrar bolagets långsiktiga utveckling, vilket bland annat  innefattar korttidspermittering av 14 anställda samt tillfälligt minskade inköp från våra underleverantörer. Vi följer utvecklingen mycket noga och har beredskap för att kunna vidta ytterligare åtgärder om så skulle bli nödvändigt. När situationen i det svenska samhället normaliseras och WTGs situation förbättras har vi goda möjligheter att snabbt återgå till normal verksamhet.

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: [email protected]

www.wonderfultimes.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *