Connect with us

Marknadsnyheter

Ur Grönköpings Veckoblad nr 3 2023

Published

on

Fredsballong nedskjuten!

Spionballongen som i förra veckan sköts ned över Fältjägarecorpsens regementsområde visade sig ha skickats av barnen på förskolan Lilla Guldlock med fredsbudskap till de krigande i Ukraina. Hr reservlöjtnant Napoleon Johnson ser nu till att teckningarna i stället skickas i väg med spaningsballongen som Corpsen köpte in efter det dansk-tyska kriget 1864:

-Vi kommer att ta med barnen till regementet så får de titta å ballongen, och efteråt får de barn som vill klappa hästar och skjuta kulspruta.

Oklart förtroende!

På GV:s ledarsida anser man att opinionssiffrorna för landets partiledare blir väsentligt mer tillförlitliga om de galluppande instituten klargör vad man egentligen menar med ”förtroende”. F.n. råder osäkerhet ifall de tillfrågade ex.vis uttalar sig om fru E. Busch (KD) i egenskap av tänkbar granne eller som utbetalare av ersättning för höga elpriser, samt huruvida man bedömt hr J. Pehrsson (L) som korvgrillare eller som förvaltare av det liberala arvet.

Grönt vinter-OS!

Vinter-OS 2030 kommer med största sannolikhet att hållas i Grönköping.

-Vi passar perfekt för detta, försäkrar hr frisksportare Ebonius Larsson, sekreterare i GOK (Grönköpings Olympiska Kommitté). Vi är ytterst demokratiska och kan garantera perfekt is å Bergska sjön samt branta backar utför Gökmassivet, backarna som dessutom kommer få ytterligare 50 höjdmeter eftersom OS-sponsorn AB Sopåkarna de närmaste sju åren skall tippa allt Grönköpingsavfall å toppen av Gökmassivet.

Assistansfuskare fast!

Vård- och assistansbolaget Hildass AB har fått sitt penningflöde från kommunen strypt på grund av fusk. Detta fusk inträdde när assistans-VD:n själv, hr f. förrädaren Hildor Peterzohn, i lördags kväll föll så katastrofalt å sitt stamlokus Öl & Mat att akut behov av assistans uppkom, och den enda assistent inom räckhåll var han själv. Insatsen föranledde en rejäl faktura till fru socialchefskan Wilhelmina Unill, men när hon förstod att brukare och assistent var en och samma person, lät hon fakturan ligga ogill, vilket dock överklagats av Hildass AB.

Robot gör tavla!

Ett bevis på att vår stad ligger i den allra yttersta utvecklingsframkanten är det event som f.n. pågår i Grönköpings konsthall, Läspegallerian. Här förevisas nämligen konst åstadkommen av industriroboten Gusten, tillverkad å stället enligt åskådarnas preferenser. Ex.vis knappade hr uppfinnare C.A. Östberg in nyckelorden ”kulla+nk-t+björkar”, och inom fem minuter hade Gusten till publikens stora förtjusning å dataskärmen framkomponerat en s.k. akt (pikant studie) som knappast hade kunnat frampenslas bättre av själve hr dalamålaren A. Zorn.

Fler von och af!

Kungliga ordnar är återinförda sedan den 1:a februari. Det betyder, glädjande nog, att hr borgmästare Mårten Sjökvist nu åter vågar träda fram som Riddare av Vasa-Orden med

ett stolt ”R.V.O. ånyo” i sitt CV, samt att Halte-Stjärnan ånyo kan delas ut till förtjänta Grönköpingsbor. Nästa steg bör bli ett återupptaget adlande, anser hr borgmästare Sjökvist, men det motsätter sig Grönköpings ledande adelsman, hr f. majoren A. von Peiland:

-Inga katter bland Hermelinerna om jag får be, det är bra som det är, säger densamme till GV, motståndare till allt framåtskridande som han alltid varit.

Jakt på hal is!

Vid helgens internationella isjaktstävling å Bergska sjön tog den nederländska mästaren hr Vincent van den Pöl hem en överlägsen seger. Bäste svensk blev å en fjärdeplats hr ångbåtskapten Gerhard Göransson från GISK:s Isseglarsektion, som hade tappat styrfart i lä av Mörtholmen, och därför nödgades staka sig fram med hjälp av en ispik till målet vid Bergska plagen.

Notiser ur marsnumret:

TOLKNING

skall ej längre förekomma under Fältjägarecorpsens övningar, meddelar hr res.löjt.

Napoleon Johnson.

– När nu tolkning skall avskaffas på andra håll i samhället, finner jag ingen anledning till att mina mannar skall utsättas för att på cykel släpas efter en traktor eller lastbil, riskabelt som det ju stundom är, förtydligar hr löjtnanten.

GAMMALMODIGA

titlar som herr & dam bör icke längre användas, skriver fru sociopsykologen Frida

Pjälterud-Glad i en debattartikel i lokalupplagan. I st. bör man bruka de neutrala och klargörande benämningarna sp-rm-producent resp. lvm- d-rbärare, hävdar fru P-G.

HR POSTMÄSTAREN

Pontus Brunander sågs häromdagen inhandla en bit rökt ål över disk hos Berglunds viktualiehandel. Det noterades att hr Brunander särskilt utbad sig ett kvitto å köpet, varå han tillade med en spjuver i ögonvrån: ”Jag måste ju kunna bevisa att åtkomsten av denna artskyddade och rödlistade fisk är ´ål right´!”

SJÖSCOUTERNA

i Grönköping övar nu flitigt för att kunna göra flera knop än tidigare i sommar, meddelar kårledningen i ett pressutskick.

LÄSPEAKADEMIENS

ordbok definierar härledning som arméchef med stab.

För mer information kontakta:
Karin Aspenberg, redaktör
E-post:
karin@lindco.se

Grönköpings Veckoblad har drygt 9000 prenumeranter och lika många läsare på nättidningen gronkoping.nu och Facebook.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hedersrelaterat våld och förtryck – ny metod för varaktig förändring

Published

on

By

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett komplext och utbrett samhällsproblem som innebär stora utmaningar för socialtjänsten. Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg, som båda har gedigen erfarenhet av socialt arbete med HVF, ser det som en viktig del i det aktiva integrations- och jämställdhetsarbetet. Nu kommer deras bok Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten. Den visar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring för utsatta och deras familjer.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område omgärdat av myter, fördomar och ryktesspridning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet är konstant och att en återförening efter placering därför aldrig är möjlig.

– Det råder stor brist på kunskap om insatser för förändring när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har arbetat länge med detta och vet att det i många svenska kommuner sedan flera år pågår ett aktivt familjearbete med familjer som lever i en hederskontext men att arbetet sker med skiftande kvalitet. Det råden en stor osäkerhet om hur man ska möta dessa familjer så vår arbetsmetod är efterfrågad, säger Marie Christou-Kressner som bland annat har arbetat i Botkyrka utanför Stockholm.

Boken Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och är ett led i att formalisera arbetet med familjebehandling. Den ger konkreta processer och verktyg och belyser handläggningen från anmälan och utredning till uppföljning och avslut.

– Vi vet att både varaktig förändring och säkra återföreningar är möjligt. I vår bok visar vi ett teambaserat, humanistiskt och rättssäkert arbetssätt med jämställda insatser för familjer med en hedersproblematik, understryker Maria Hagberg.

Metoden som introduceras i boken bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet. Innehåll och utmaningar i detta långsiktiga arbete exemplifieras med fallbeskrivningar. Familjebehandlingen redovisas i tre faser och pågår samtidigt som myndighetens arbete – det teambaserade arbetssätt som författarna menar är grundläggande för framgång.

Boken fungerar både kunskapshöjande och som ett stöd för dem som möter individer och familjer med HVF-problematik inom eller på uppdrag åt socialtjänsten. Även sjukvård, polis och rättsväsende samt frivilligorganisationer har nytta av den. Studenter och utbildare inom socialt arbete är ytterligare en målgrupp.

Om författarna
Marie Christou-Kressner är familjebehandlare, steg 1-utbildad i psykoterapi och verksam inom socialtjänsten sedan tjugor år tillbaka.

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg 1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog med trettio års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Om boken
Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten
ISBN: 978-91-7741-330-1
Sidor: 128
Utgivning: 5 maj 2023
Pris: 350 kr exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diagonal Bio AB presenterar på Investerarmötet på Banérska palatset den 29 mars 2023

Published

on

By

På onsdag den 29 mars 2023 deltar Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) på Investerarmötet på Banérska palatset i Stockholm. Jack Egelund Madsen, Bolagets VD, presenterar Diagonals verksamhet och ger en uppdatering på senaste händelser i Bolaget.

Ställ frågor till Diagonals VD Jack Egelund Madsen
Frågor kommer att förmedlas av moderatorn Peter Malmström i samband med frågestunden efter presentationen.

Frågor kan skickas innan presentationen eller ställas under frågestunden via mejl till ulf.norr@fsmarkets.se.

Information om Investerarmötet
Tid
: 17:30 29 april 2023
Plats: Västra Trädgårdsgatan 11 A intill Kungsträdgården på Norrmalm i Stockholm
Anmälan: Läs mer om eventet och anmäl dig [här].

 

För mer information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Alpcot har tecknat en avsiktsförklaring om att finansiera Tydligas tillväxt och får en styrelseplats

Published

on

By

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har ingått en avsiktsförklaring med Tydligas moderbolag Free Broker i Norden AB (”Free Broker”) om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga. I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga.

Tydliga AB (”Tydliga”) är ett av Sveriges största företag inom finansiell rådgivning utanför banksektorn med över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har ca 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Tydliga arbetar huvudsakligen som en serviceorganisation åt sina rådgivare. Tydliga växer med lönsamhet men flera medlemsbolag står idag inför generationsskiften, vilket öppnar för en möjlighet att Tydliga köper flera av sina medlemsbolag. I denna konsolidering uppstår ett finansieringsbehov för Tydliga.

Alpcot och Tydliga ingick en strategisk allians i oktober 2020 bestående av både ett samarbete inom investeringsrådgivning samt etablerande av ett korsägande. Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och arbetar gemensamt för att bredda och fördjupa samarbetet. Alpcot äger idag 18,2 % direkt och indirekt i Tydliga. Alpcot utvärderar olika möjligheter för att säkra finansiering för den tilltänkta investeringen i Tydliga.

Alpcot ser investeringen i Tydliga som en mycket intressant finansiell placering mot bakgrund av det stora värdeskapande som sker inom Tydliga. Alpcot och Tydliga planerar aktivt att börja realisera de stora synergier som finns mellan parterna, vilket även ger investeringen en strategisk dimension.

”Alpcot vill aktivt bidra till den mycket positiva utvecklingen inom Tydliga. Därtill finns det en mycket intressant möjlighet att fördjupa samarbetet mellan Alpcot och Tydliga och ta vara på alla synergier. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar till ett stort värdeskapande de närmsta åren både inom Alpcot och Tydliga,” kommenterar Björn Bringes, VD i Alpcot.

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
bjorn.bringes@alpcot.se
+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.