Urban Funered ny ordförande, Mika Burman Götz och Jenny Hellberg nya ledamöter i SwedSecs styrelse

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i SwedSec Licensiering AB den 26 april 2021 utsågs Urban Funered till ny styrelseordförande och valdes Mika Burman Götz och Jenny Hellberg in som nya styrelseledamöter.

Mika Burman Götz är sedan år 2020 ansvarig för distribution och försäljning av finansiella produkter via kontorsnätet och telefonbanken till privatkunder och mindre bolag inom SEB. Mika har tidigare bland annat varit affärsutvecklingschef inom SEB:s Företags- och Privatkundsdivision, chef för företags- och privatkundserbjudandet inom SEB Digital Banking, samt chef för internetbanken för privatpersoner inom SEB Retail. Mika var innan hon kom till SEB år 2012 verksam inom Nordnet Bank och dessförinnan VD för Unga Aktiesparare. Mika har en Mastersexamen i Ekonomi från Uppsala universitet.

Jenny Hellberg är advokat och driver Elmzell Advokatbyrå, Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt. Jenny har arbetat med arbetsrätt i 20 år och har utöver det svenska perspektivet på arbetsrätten även mångårig erfarenhet av att se arbetsrätten ur ett internationellt perspektiv. Jenny rankas av Legal 500 och Chambers & Partners som bland annat en leading individual inom arbetsrätt i Sverige. Jenny har en Juris Kandidat-examen från Stockholms universitet och har även studerat juridik vid Université Libre de Bruxelles.

− Vi är mycket glada över att kunna välja in Mika Burman Götz och Jenny Hellberg som nya ledamöter i styrelsen för SwedSec. Mika har gedigen erfarenhet från olika positioner på finansmarknaden och tillför viktig kunskap inom digitalisering och affärsutveckling. Jenny tillför som advokat med gedigen erfarenhet och kunskap på arbetsrättens område värdefull kunskap till styrelsen för SwedSec, vars licens innehas av fler än 24 000 personer verksamma inom något av de mer än 200 SwedSec-anslutna företagen på svensk finansmarknad, kommenterar Urban Funered, som vid bolagsstämman utsågs till ny styrelseordförande i SwedSec.

Urban Funered är VD för Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och har sedan maj 2019 varit vice ordförande i styrelsen för SwedSec.

Inför årsstämman hade Mats Torstendahl och Olle Eksell meddelat att de inte stod till förfogande för omval.

SwedSecs styrelse har efter ovan angivna förändringar följande sammansättning:

Ordförande:
Urban Funered, VD Svensk Värdepappersmarknad (omval, tidigare vice ordförande)

Övriga ledamöter:
Mika Burman Götz, Co-Head Retail Sweden inom SEB (nyval)
Jenny Hellberg, Advokat och delägare Elmzell Advokatbyrå (nyval)
Kerstin Hermansson, Ordförande Linnéuniversitetet och styrelseledamot Swedbank (omval)
Rikard Josefson, VD Avanza Bank (omval)
Johanna Lybeck Lilja, Executive Adviser Nordea Bank (omval)
Gustaf Sjöberg, Professor i Finansmarknadsrätt vid Stockholms universitet (omval)

För ytterligare information kontakta:
Urban Funered, styrelseordförande SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 01 eller [email protected]

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 206 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *