Connect with us

Marknadsnyheter

Urpremiär för existentiell föreställning i unikt samarbete med deltagare från Stockholms Stadsmission

Published

on

Under hösten 2021 och våren 2022 har grupper inom Stockholms Stadsmission träffats för att diskutera Martin Hägglunds bok Vårt enda liv – Sekulär tro och andlig frihet under ledning av teaterregissör Reine Lööf. Samtalen ligger till grund för De Profundis Teaters nya pjäs Den stora bokcirkeln – Vårt enda liv, skriven av Stina Oscarson. På scenen möter vi skådespelare och deltagare från samtalsgrupperna i ett dansant drömspel om livet. Urpremiär på Stockholms Stadsmission mötesplats Mariatorget 30 november.

Martin Hägglund har nått stor internationell framgång med sin bok ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” som på ett revolutionerande sätt dissekerar vårt sätt att leva, förutsättningarna för ett kapitalistiskt samhälle och hur den omsorg vi hyser om levande ting förutsätter en sekulär tro. Boken tar upp frågor som; vad är viktigt, och vad ger värde till våra liv? Är den kapitalistiska ordningen, där vår tid har ett pris, det bästa sättet att organisera vårt samhälle och kan man hysa omsorg om andra levande ting om detta liv bara är ett väntrum till evigheten? Hägglunds resonemang har varit utgångspunkten för boksamtal som anordnats inom Stockholms Stadsmissions verksamheter, med rika diskussioner om samhällets utveckling framåt. Samtalen har också fungerat som en plattform för grupper vars röster sällan lyfts fram, att diskutera både existentiella och politiska frågor.

– Genom samarbetet med Stockholms Stadsmission har vi kommit i kontakt med människor som velat dela sina berättelser med oss. Det vi gestaltar i pjäsen är deras fria associationer kring Hägglunds resonemang och om sina egna liv. Det är en nära, ärlig och vacker föreställning om människan och samhället – en bokcirkel som utvecklas till ett slags dansant körverk, säger Reine Lööf, regissör.

Föreställningen spelas på Stockholms Stadsmission nyöppnade mötesplats på Mariatorget i Stockholm. Mötesplatsen öppnar officiellt den 8 december och ska fungera som en plats där fler människor i social utsatthet får möjlighet att delta i kulturliv och samhällsdebatt, något som bidrar till att bryta utanförskap.

– Vi är oerhört glada över samarbetet med De Profundis Teater. Människorna vi möter kommer sällan till tals i det offentliga rummet, men i den här pjäsen är det våra deltagares tankar, idéer, liv och erfarenheter som utgör grunden för själva handlingen, säger Linda Larsson, chef Mötesplats Mariatorget, Stockholm Stadsmission.

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
[email protected], 08-684 230 40

Jenny Lampa
Producent De Profundis Teater
[email protected], 070-228 85 74

Om Den stora bokcirkeln – Vårt enda liv

Speldatum:
Urpremiär 30 november kl. 18.00
3 december kl. 15.00
4 december kl. 15.00
5 december kl. 18.00

Plats: Stockholms Stadsmission mötesplats Mariatorget, Mariatorget 10, Stockholm
Speltid: 1 timme – ingen paus.
Biljettpris: 200 kr 
Biljettförsäljning: Via Billetto – https://billetto.se/e/den-stora-bokcirkeln-vart-enda-liv-biljetter-735315 

Regi: Reine Lööf
Manus: Stina Oscarson
Medverkande: Professionella skådespelare samt deltagare ur Stockholms Stadsmissions verksamhet.
Scenografi, kostym, ljusdesign: Lars Jansson
Koreograf: Erika O’neill
Kompositör: Rikard Borggård
Foto: Hans Malm
Produktionsassistent: Sarah Stenberg
Marknad: Åsa Brittsten
Producent: Jenny Lampa
Chefsproducent: Kjell Johansson
Förlaga: ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” av Martin Hägglund (Volante, 2020)
Översättning: Andreas Vesterlund

 

Om De Profundis Teater
De Profundis Teater är en fri teatergrupp med fokus på människan och världen idag. www.profundisteater.se

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen aktör, fristående från stat, kommun och kyrka, som arbetar för ett mänskligare samhälle genom socialt arbete, arbetsintegration och utbildning. www.stadsmissionen.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.