Connect with us

Marknadsnyheter

Uträkning: Minus för de flesta vid en skilsmässa

Published

on

Att skiljas kommer med stora kostnadsökningar, utöver att det är psykiskt jobbigt och tungt. Som nyskild singelförälder med två barn kan månadskostnaderna för hen öka med 12 000 kronor till totalt 34 000 kronor. I många fall riskerar de nya och högre kostnaderna överstiga den disponibla inkomsten. Det visar en analys av Länsförsäkringar som räknat ut hur mycket en skilsmässa kan innebära i ökade utgifter för en genomsnittlig barnfamilj.

-Siffrorna visar att det är ekonomiskt svårt att skiljas. I de fall man skiljer sig kommer det med så pass höga kostnadsökningar för boendet att man kanske tvingas flytta till ett område med lägre bostadspriser eller bo relativt trångt. Att kapa höga utgifter som att sälja bilen kan vara ett annat alternativ för att få ihop vardagskalkylen, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Se bilaga med skilsmässor i samtliga län samt uträkning om hur pass mycket dyrare det kan bli för en nyskild singelförälder.

Ökade kostnader som skild singelförälder

Länsförsäkringar har räknat på hur ekonomin kan bli vid en skilsmässa för en typisk tvåbarnsfamilj. En genomsnittlig barnfamilj, som bor i en villa med normala vardagsutgifter, har totala kostnader runt 43 000 kronor i månaden. Det ger en kostnad på 22 000 kronor i månaden per vuxen.

Efter skilsmässan har motsvarande singelförälder, som nu bor i en bostadsrätt på 75 kvadratmeter i samma område, kostnader på cirka 34 000 kronor i månaden. Det är en ökning på 12 000 kronor.

Disponibel månadsinkomst för ensamstående med barn är 28 000 kronor. En typisk singelföräldern riskerar således att få kostnader som vida överstiger månadsinkomsten.

Samtidigt ser kalkylen olika ut i Sverige. I exempelvis Göteborg kan en typisk nyskild singelförälder med två barn gå back med drygt 6 000 kronor i månaden medan en singelförälder i Piteå kan få över knappt 3 000 kronor.

-Att skiljas är en stor förändring i livet och är ofta förenat med stor stress. Och dessvärre kommer det även med stora kostnadsökningar som för många är svårhanterliga. Siffrorna visar att kostnaderna ökar med närmare 60 procent om man går från sambo till singel med barn. För att inte kostnaderna ska bli större än det man får ut i lön måste man antingen flytta till ett område med lägre bostadspriser eller bo på väsentligt mindre boyta alternativt ta bort några av sina tidigare utgifter, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Färre separerar – ekonomin spelar roll

Förra året var drygt 58 000 hemmaboende barn i Sverige med om att deras föräldrar separerade. Andelen har sjunkit något de senaste åren. 2022 uppgick antalet skilsmässor till 21 531, som även de minskat de senaste åren.

– Nedgången i antalet skilsmässor kan eventuellt hänga ihop med de sämre ekonomiska tiderna, de högre kostnaderna och de stigande boräntorna. En separation leder allt som oftast till sämre ekonomi och lägre levnadsstandard än man tidigare haft i sitt liv. Och för vissa kan det vara helt omöjligt att klara alla omkostnader på egen hand, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

– I tidigare undersökningar Länsförsäkringar gjort anger 3/4 av medel- och -höginkomsttagarna att ekonomin kan vara en bidragande orsak till att man inte skiljer sig. Och det är främst kvinnor som anger att de inte skulle ha råd att separera. Det har att göra med att kvinnor i genomsnitt har 20 procent lägre disponibel inkomst jämfört med män, som betyder att man har svårare att klara ekonomin som nyskild singelförälder, avslutar Stefan Westerberg.

Men det går att förbereda sig. Här är några tips som kan vara bra att följa innan separationen:

  • Räkna igenom din ekonomi för att ta reda på om det är ekonomiskt möjligt att klara dig själv. Hur mycket kan du exempelvis låna för att köpa en bostad?  Ta gärna hjälp av banken.
  • Om ni har olika inkomster, fördela utgifterna så att båda har råd med ett sparande. Har du ett sparande som kan användas till att täcka omkostnader i samband med en flytt eller kontantinsatsen till ett eget boende? Tänk på att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska delas lika i skilsmässan om ni är gifta.  
  • Är du den som tagit störst ansvar för barnen och exempelvis arbetar deltid? Se till att du kompenseras för det i form av ett eget sparande som görs till enskild egendom.
  • Ställ er i bostadskö så att det finns flera boendealternativ om det skulle behövas. Det är inte säkert att du har ekonomisk möjlighet att köpa ett boende.
  • Ordna juridiska avtal så att allt är i sin ordning den dagen det behövs. Exempelvis är ett äktenskapsförord särskilt viktigt om du har ett sparande som är tänkt att vara dina egna pengar.
  • Var noga med beslutsdatumet. Den dag då själva ansökan om skilsmässa registreras hos tingsrätten, den så kallade brytdagen, har stor betydelse för bodelningen. Det är tillgångarna och skulderna som finns i boet just vid detta datum som kommer att ingå i bodelningen. Det innebär alltså att om din partner köper en bostadsrätt efter brytdatumet, så ingår inte värdet av denna i det gemensamma boet. Inte heller om din partner skänkt bort en större summa pengar före brytdatumet.
  • Se över och uppdatera dina papper. När du väl har tagit dig igenom separationen är det dags att ta ett omtag vad gäller dina viktiga papper. Se över dina försäkringar, behöver dessa någon annan förmånstagare? Behöver du höja din premie? Vem står som arvtagare på testamentet – kanske behöver du utse förvaltare som kan förvalta barnens arv om du går bort?

För ytterligare information kontakta:
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073 – 968 30 44
Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08–588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.