Uttalande från Tf:s årsstämma i Gävle

| 15 maj, 2022 | 0 kommentarer

Tandhälsoförbundet uppmanar Socialstyrelsen att snarast  korrigera  de nationella riktlinjerna så att tandläkare vågar ta bort rotfyllda och infekterade tänder. Det är svårt och ibland omöjligt att hitta tandläkare beredda att ta bort rotfyllda och döda tänder. Anledningen är att tandläkare tror det är förbjudet att extrahera tänder.

Tandläkare tror alltså att det är förbjudet att ta bort rotfyllda tänder. I samtal med Socialstyrelsen säger dock myndigheten att det är en felaktig tolkning. De nationella riktlinjerna är endast rekommendationer. Något förbud att extrahera rotfyllda tänder finns alltså inte.

Anledning till ”missförståndet ”är att Socialstyrelsen i sina riktlinjer inte med ett ord nämner  extraktion av tänder som alternativ vid infektioner i pulpa och/eller tandrötter. Trots infektioner och att patienten misstänker att bakterier i den rotfyllda tanden ligger bakom allvarliga symtom.

Evidens för rotfyllning saknas
Någon evidens för att rotfylla tänder finns inte. Istället har en expertgrupp inom Socialstyrelsen utifrån ett ”bristfälligt vetenskapligt underlag” rekommenderat tandläkare att vid infektion i pulpan rotfylla den. Kvarstår infektion ska rotfyllningen göras om och eventuellt kan operation av tandrötterna bli aktuellt.

Ingen information finns således om alternativet att extrahera tanden. Tandhälsoförbundets kräver att båda möjligheterna tydligt ska redovisas för patienten för att hen ska kunna göra ett informerat val.

Vidare är ett viktigt krav att rotfyllda tänder tas bort om patienten så önskar. I dag är det ytterst svårt att hitta en tandläkare beredd att ta bort en rotfylld tand. (Se Christines berättelse)

 En patientcentrerad vård måste bygga på allsidig information om behandlingsalternativen och att patienten själv får fälla avgörandet om vilken behandling som önskas. Särskilt bör det gälla inom tandvården där majoriteten av behandlingarna  helt saknar evidens.

Se Tf:s kritik av Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för tandvården

Uttalandet antaget på Tandhälsoförbundets årsstämma den 14-15 maj

Ann-Marie Lidmark
ordförande
Kontaktuppgifter: tel 0707427957 eller epost [email protected]

Ring gärna Tf för information om tänder och hälsa:
08 428 92 42 (vardagar kl 10-13)

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Tandvården ska självklart ha samma högkostnadsskydd som sjukvården. Tf:s medlemmar har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.