Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2023

| 23 september, 2022 | 0 kommentarer

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2023 har nu utsetts.

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt Skanskas styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Katarina Martinson, Lundberggruppen
  • Dick Bergqvist, AMF Tjänstepension & AMF Fonder  
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] senast den 31 december 2022.

Årsstämman 2023 kommer att äga rum onsdagen den 29 mars 2023 på Sergel Hub, Sveavägen 10A, 111 57 Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Caroline Fellenius-Omnell, Executive Vice President, Chefsjurist, Skanska AB, tel: 010 449 29 23

Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel: 010 448 62 61

Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs, Skanska AB, tel: 010 449 19 57

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99                                                                                                               

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor under 2021. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos 30 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.