Valberedning utsedd inför TagMaster AB:s årsstämma 2023

| 15 november, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande, Stockholm, 15 november 2022

I enlighet med årsstämmans beslut ska TagMasters valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Gert Sviberg (eget och närstående bolags innehav, ledamot i TagMasters styrelse)

Anders Bladh (närstående bolags innehav)

Tomas Brunberg (närstående bolag)

Didrik Hamilton (Hamilton/Lewenhaupt sfären)

Bernt Ingman (ordförande i TagMasters styrelse)

Gert Sviberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer, styrelse-, revisons-och utskottsarvoden samt, i den mån så anses behövligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 16 maj 2023 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till TagMaster AB:s styrelse kan vända sig till Gert Sviberg, telefon: +358 457 595 79 57, e-post: [email protected] eller till [email protected]

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO Telefon +46 8-632 19 50

Email [email protected]

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA – under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks – med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *