Connect with us

Marknadsnyheter

Valtech välkomnar Anders Borghäll som ny Head of Delivery and Operations

Published

on

Med ambitionen att vara med och fortsätta leda den ambitiösa tillväxten av Valtech vidare i Sverige och internationellt, välkomnar Valtech Anders Borghäll som ny Head of Delivery and Operations.

Valtech har välkomnat Anders Borghäll som ny Head of Delivery and Operations. Anders kommer senast från Moment i rollen som Sr. Partner and Konsult och blir nu en del av Valtech för att hjälpa den svenska organisationen att förbättra sitt arbete med att leverera excellens till sina kunder, både ur ett process- och ett medarbetarperspektiv.

”Vi är glada över att ha en kapacitet som Anders som ansluter sig till vårt team. Anders har en stark meritlista från liknande roller och en förmåga att skapa struktur samtidigt som han är både strategisk och visionär och har ett people first mindset som passar väl in i Valtechs kultur”, säger Märit Sareyko, VD, Valtech Sverige.

”Min ambition är att fortsätta bygga vidare på Valtechs fantastiska kultur och stärka förmågan för ännu större kundengagemang med fantastiska leveranser av mycket kompetenta och engagerade team. Valtech är ett företag känt för sin nyfikenhet och drivkraft. Från upptäckt till optimering litar kunder på att Valtech tar bort komplexitet och levererar innovativa, friktionsfria lösningar som stänger upplevelsegapet mellan kundernas förväntningar och verkligheten”, säger Anders Borgenhäll, Head of Delivery and Operations, Valtech Sverige.

Driver det globala leveranssamarbetet

Med närmare 20 år i branschen har Anders lång erfarenhet från att arbeta i globala organisationer och kommer att vara avgörande för att driva leveranssamarbetet med Valtech globalt. Med sin strategiska förmåga blir han också ett viktigt arbete för den fortsatta utvecklingen av organisationen.

”Jag brinner för att få treenigheten av människor, företag och kunder att förenas i en drivkraft för framgång. Att aktivt anta utmaningar, hitta vägar och engagera mig i team är vad som driver mig och att ha engagemang med rätt personer vid rätt tidpunkt som är mycket engagerade i att överträffa förväntningarna är själva nyckeln. Detta gör vi tillsammans som ett team och som en växande organisation”, säger Anders Borgenhäll, Head of Delivery and Operations, Valtech Sverige.

Presskontakt – Valtech

Sanna Samuelsson, Country Marketing Manager sanna.samuelsson@valtech.com

Om Valtech:

Valtech är en global affärstransformationsbyrå som levererar innovation med syfte. Vi gör det möjligt för våra kunder att förutse morgondagens trender och få en mer direkt kontakt med konsumenterna i deras digitala och fysiska utrymmen, vilket optimerar tiden till marknaden och avkastningen på investeringen.

Vi grundades 1993 och har för närvarande mer än 5 000 anställda som seniora designers, marknadsförare, it-experter, creatives och utvecklare på 5 kontinenter med över 60 kontor i 22 länder (Argentina, Brasilien, Bulgarien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Indien, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Nord Makedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ukraina, USA).

Med en stor erfarenhet inom design, teknologi och marknadsföring är vår passion att möta våra kunders transformativa affärsutmaningar. Vi ombildar kundresan och bygger nya, uppkopplade upplevelser och hjälper våra kunder att förändra sin verksamhet.

Våra tjänster inkluderar strategisk rådgivning, tjänstedesign, tekniktjänster och optimering av grundläggande digitala plattformar för omni-channel marknadsföring och merchandising.

För mer information, besök VALTECH.COM.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.