Connect with us

Marknadsnyheter

”Vår personalstyrka är det viktigaste vi har!”

Published

on

När Salt & Sill växte ur sin organisation och personalen kämpade, blev en kompetensplan genom Business Region Göteborgs tillväxtprogram lösningen.

Salt & Sill ligger på Tjörns gamla fiskeläge Klädesholmen och har drivits av de nuvarande ägarna, Susanna och Patrik Hermansson, sedan 1999. Det startade som en sommarrestaurang, och expanderade 2008 till en året runt-verksamhet när Hermanssons byggde till Sveriges första flytande hotell på havsytan utanför. Fem år senare utökade de ytterligare med 300 kvadratmeter konferenscenter.

Som så många andra företag med snabb tillväxt och dubblerad omsättning växte Salt & Sill ur sin organisation utan att hinna reflektera över att det skedde.

Bokningar, gäster och omsättning ökade utan att vi tänkte på att matcha det med personalstyrkan. Det var kul att det hände mycket och att vi hade massor att göra, men vi insåg också med tiden att vi måste mäkta med allt. Vi var lika många som skulle göra så mycket mer, säger Jonas Espefors, som är VD på Salt & Sill sedan 2017.

Fick hjälp av en företagsrådgivare

En slitande pandemi på det och man började gå på knäna. Ledningsgruppen blev uppmärksammad på den pressade situationen och stannade upp för att se över sin organisation.

– Det var då vi valde att ta hjälp av Business Region Göteborgs tillväxtprogram och fick kontakt med en företagsrådgivare. Tillsammans med henne gjorde vi en analys på var vi var och vad vi ville bli för arbetsplats – och satte sedan upp en kompetensplan för att nå dit, berättar Jonas Espefors.

Kompetensplanen har fungerat som en långsiktig strategi för hur de ska ta hand om sin nuvarande personal, attrahera nya medarbetare och genomföra ett bra avslut för kollegor som slutar.

–  Vi vill ju att våra anställda ska stanna hos oss, att säsongsarbetarna fortsätter komma tillbaka och att medarbetare som slutar blir våra ambassadörer. Vår personalstyrka är det viktigaste vi har, och det går inte att dölja om de inte trivs. I dag är det väldigt svårt att hitta bra personal, det känner hela branschen av. Och här ute på Tjörn är det ännu svårare.

Har skapat en bättre modell

Var och en i ledningen har ansvarat för sin del i kompetensplanen och företagsrådgivaren har funnits med som stöd hela vägen. Efter engagerat arbete under snart två års tid har mycket genomförts.

– Det här sättet har funkat väldigt bra, att ledningsgruppen under lång tid skapat en bättre modell och jobbat under radarn med att förändra.

I dag får till exempel varje nyanställd en ordentlig introduktion med schema och arbetskläder på plats från första dagen, en fadder att vända sig till och informationsmaterial och frågesport att ta del av för att lära känna företaget. Ledningsgruppen har infört korta, regelbundna 1:1-samtal med alla medarbetare och fyra–fem frågor mejlas med jämna mellanrum ut för att ta tempen på hur de mår.

– Vi har även börjat med fredagsfika, vi satsar på att utbilda personalen, har satt upp en plan för hur vi håller kontakten med våra säsongsarbetare under året och har exitsamtal med de som slutar. Vi har dessutom en rekryteringsplan för sommaren som startar redan i november. Vår arbetssituation är så oerhört olika beroende på säsong. Organisationen som vi nu har skapat klarar den ökningen, säger Jonas Espefors.

Och vi märker att personalen trivs bättre. I slutändan kostar det inte mer för att folk ska må bra på jobbet, det handlar om att ta hand om de man har, tillägger han.

Jobba vidare med strukturerna

Allt som gjorts har dokumenterats sedan starten och sammanställs just nu av hotellchefen. Men det slutar inte där.

– Vi är inte färdiga med vårt arbete, nu ska vi sätta strukturerna vi har skapat – på alla avdelningar. Detta ska vara för alltid! Och sedan kommer det hela tiden att tillkomma nya saker längs vägen, säger Jonas Espefors och fortsätter:

– Den största utmaningen blir att inte glömma av det vi infört när vardagen kommer och vi har det stressigt. Men det kommer att fastna till slut och bli en naturlig del. Vårt nästa steg blir även att ta tag i internkommunikationen så att den funkar åt alla håll, och att bli bättre på employer branding. Vi ska bli duktigare på att berätta om hur vi är som arbetsplats – den bästa i Sverige.

Funderar du på att arbeta med kompetensstrategier? Här är Jonas Espefors fyra tips:

1. Börja med att fastställa nuläget och få ner på papper: Här är vi nu, och hit vill vi komma.
2. Ta hjälp av en rådgivare utifrån. När vardagen kommer glöms de satta målen lätt bort. Anlitar du en rådgivare som besöker er regelbundet visar du dels för personalen att frågan är viktig, dels ser du till att göra hemläxan. Du vill inte komma till nästa möte och säga att inget har hänt sedan sist.
3. Gör det inte större än vad ni mäktar med. Sätt upp rimliga mål för att kunna nå dem – det är viktigt, annars lägger ni bara ner.
4. Se till att alla är med på tåget och är engagerade. En person kan inte genomföra förändringarna själv.

Läs mer om vårt tillväxtprogram och hur du som ledare av ett litet eller medelstort företag i Göteborgsregionen kan jobba smartare och mer strategiskt.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Ortoma AB erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Published

on

By

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Spotlight. Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 17 februari 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 februari 2023. Aktieägare i Ortoma kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ortomas aktier handlas idag på Spotlight Stock Market. Den 19 december 2022 meddelade Bolaget att styrelsens ambition är att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm.

Ortoma har tidigare meddelat avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ser ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare samt öka allmänhetens kännedom om Bolaget. Detta bedöms kunna främja likviditeten i aktien och därmed en stabil kursutveckling. I samband med detta offentliggörande har Bolaget publicerat en intervju med Styrelseordförande Gunnar Németh som kommenterar listbytet på Bolagets hemsida: https://ortoma.com/investor-relations/presentationer/

Godkännandet är villkorat av att: (i) Bolaget fullföljer sitt Erbjudande enligt plan och att tillräcklig likvid inkommer för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov kommande tolv månader; (ii) Spridningskravet uppfylls för Bolagets B-aktier; (iii) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument med överenskommet innehåll innan handeln påbörjas på First North Growth Market Sweden; och (iv) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.

Ortoma har med anledning av listbytet upprättat ett Tilläggsdokument som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 16 februari 2023. Prospektet, publicerat den 25 januari 2023, utgör Bolagsbeskrivning tillsammans med Tilläggsdokumentet. Tilläggsdokumentet har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Ortomas aktier kommer fortsätta handlas under kortnamnet ORT B på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med listbytet har Norma AB varit legal rådgivare till Ortoma.

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ny Market update: februari 2023

Published

on

By

Concordia Maritime har publicerat en ny market update.

Rapporten finns tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt                                                                
VD, Concordia Maritime AB                            
0704-855 188  
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna Kinberg Batra lämnar sin roll som styrelsemedlem

Published

on

By

Regeringen har idag utsett Anna Kinberg Batra till landshövding för Stockholms län. Som en följd av detta lämnar hon sitt styrelseuppdrag i Nederman.

Anna har varit styrelseledamot i Nederman sedan 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

 

– Styrelsen tackar Anna för hennes värdefulla bidrag till Nedermans styrelsearbete. Hennes erfarenhet har på ett positivt sätt bidragit till en ökad förståelse för Nedermans affär. Vi önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag, säger Johan Menckel, styrelseordförande i Nederman.

 

Enligt Nedermans bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Efter att Anna Kinberg Batra lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därmed uppfyller kraven i bolagsordningen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.